- Nutraukti tyrimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyriaus vyriausiojo specialisto T. Steponavičiaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) Trakų skyriaus vyriausiojo specialisto Tomo Steponavičiaus elgesio.

Tiriant vertinta, ar jis nepateko į interesų konfliktą ir nepažeidė atitinkamų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Tyrimas pradėtas pernai gauto pranešimo pagrindu. Esą, T. Steponavičius galbūt tikrina NŽT dirbančio artimo asmens parengtus dokumentus.

Tyrimo metu nenustatyta duomenų apie T. Steponavičiaus tiesioginį ir akivaizdų asmeninį suinteresuotumą sprendžiant klausimus, susijusius su artimo asmens rengtais dokumentais.

Pabrėžtina, kad privatus interesas turi būti aiškus ir tiesioginis, o įstatymas negali būti aiškinamas pernelyg plačiai, nes daugeliu atvejų taptų neįmanoma jo vykdyti. Nagrinėjamu atveju, T. Steponavičiaus privatūs interesai yra siejami su jam artimo asmens privačiais interesais. Vertinant, ar NŽT tarnautojas pateko į interesų konflikto situaciją, reikia įvertinti, ar artimo asmens rengti Skyriaus vedėjo įsakymų projektai žemės tvarkymo klausimais yra tiesiogiai bei akivaizdžiai susiję ir su to artimo asmens privačiais interesais.

VTEK nenustatė, kad artimo asmens rengti ir T. Steponavičiaus vizuoti įsakymų projektai būtų susiję su jo ir jam artimo asmens deklaruotais privačiais interesais – nei fiziniams, nei juridiniams T.Steponavičiaus privačių interesų deklaracijoje nurodytiems asmenims minėtaisiais įsakymais nesukuriamos teisės, pareigos, lengvatos ir pan. Kiekvieną kartą pripažindama, kad asmuo buvo asmeniškai suinteresuotas svarstomu klausimu, VTEK turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės tai patvirtina.

- Tirti laikinai Santaros klinikų direktoriaus pareigas ėjusio J. Raistenskio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl laikinai VšĮ „Santaros klinikų“ direktoriaus pareigas ėjusio J. Raistenskio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų užtikrinti šio teisės akto įgyvendinimo kontrolę.

Tyrimas pradėtas pagal gautą pranešimą. Esą, J. Raistenskis pasirašė dokumentus, kuriais buvusią sveikatos apsaugos viceministrę, sugrįžusią dirbti į Santaros klinikas, laikinai perkėlė, o vėliau priėmė į aukštesnes pareigas, nors prieš tai jai buvo konstatuotas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimas, dėl kurio ji vienerius metus negalėjo būti priimta į aukštesnes pareigas.

J. Raistenskio veiksmus VTEK vertins pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo redakciją, galiojusią iki 2019-12-31, kadangi ir jo veiksmai buvo atlikti iki to laiko.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti