- Lobistu įregistruoti advokatą Ž. Kvietkų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į šalyje registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti advokatų kontoros „Norkus ir partneriai COBALT“ advokatą ir partnerį Žilviną Kvietkų. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus jo prašymą ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 106 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

 

- Atidėti Aplinkos apsaugos departamento tarnautojo J. Janonio elgesio vertinimą

Siekdama išnagrinėti posėdžio metu gautą papildomą informaciją, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė atidėti sprendimo priėmimą dėl Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdybos Alytaus aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiojo specialisto Jauniaus Janonio elgesio.

VTEK tiria, ar J. Janonis nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų dėl privačių interesų deklaravimo.

Tyrimas pradėtas pernai žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu ir patikrinus, kaip tarnautojas deklaruoja privačius interesus. VTEK aiškinasi, ar J. Janonis laiku ir tinkamai deklaracijoje nurodė ryšį su Alytaus „Rotary“ klubu, Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ bei medžiotojų klubu „Nemunas“, o taip pat – ar deklaravo savo sutuoktinės duomenis, kaip tai nustato įstatymas.

 

- Tirti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus I. Motiejūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Pranešta, kad I. Motiejūnas pasirašė įsakymą dėl švietimo įstaigų vadovų 2018 metų veiklos ataskaitų įvertinimo. Esą, šiuo įsakymu patvirtinta ir Telšių „Ateities“ progimnazijos direktorės, kuri yra I. Motiejūno sutuoktinė, veiklos ataskaita.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti buvusios Trakų rajono savivaldybės merės patarėjos D. Semionovės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios Trakų rajono savivaldybės merės patarėjos Dominykos Semionovės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo nustojus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje paskutinius metus buvo dirbta.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tirs aplinkybes, kai D. Semionovė pernai lapkritį, nepraėjus metams po to, kai nustojo dirbti Trakų rajono savivaldybėje, kreipėsi į šią instituciją Angelų kalvos bendruomenės vardu, prašydama atleisti pastarąją nuo žemės nuomos mokesčio, priskaičiuoto už 2019 m.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti