- Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys G. Stoškus pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys Gintaris Stoškus pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) draudimą atstovauti (12 straipsnio 2 dalis) bei reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

VPIDVTĮ nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Šio apribojimo išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas.

Tiriant nustatyta, kad 2019 metų gegužę valstybės politikas Jurbarko rajono verslininkų organizacijos vardu teikė Jurbarko rajono savivaldybės tarybai prašymą bei siūlymus dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo ir dėl 2020 metų žemės mokesčio ir 2019 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo. VTEK vertinimu, tokiais veiksmais jis nusižengė minėtosioms įstatymo nuostatoms.

Pabrėžtina, kad VTEK tokiu sprendimu nekvestionuoja ir nesiekia riboti juridinių asmenų, tarp jų ir Jurbarko rajono verslininkų organizacijos, kuriai vadovauja G. Stoškus, teisės vykdyti savo veiklą (pvz., teikti savivaldybei prašymus, siūlymus, keistis informacija, organizuoti bendrus susitikimus, pasitarimus ir kitaip bendradarbiauti). Tačiau, kaip priežiūrą ir kontrolę atliekanti institucija, VTEK atkreipia dėmesį, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, įgyvendindamas savo teises ir eidamas tarnybines pareigas, privalo laikytis jam įstatyme nustatytų tam tikrų draudimų.

Taip pat VTEK nustatė, kad G. Stoškus pats teikė minėtąjį prašymą Jurbarko rajono verslininkų organizacijos vardu ir pats dalyvavo jį nagrinėjant savivaldybės taryboje. Savivaldybės tarybos Ūkio, verslo, ekonomikos ir kaimo reikalų komitetoir savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant klausimus ir priimant sprendimus, susijusius su prašymu dėl 2020 metų nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių bei dėl 2019 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo G. Stoškus dalyvavo ir nenusišalino 2019 metų gegužę. Valstybės politiko narystė ir einamos pareigos minėtojoje organizacijoje savaime laikytinos jo privačiu interesu ir interesų konfliktą galinčia sukelti aplinkybe. Taigi, VTEK vertinimu, valstybės politikas šiuo atveju pateko į interesų konflikto situaciją, kurios vengdamas, privalėjo nusišalinti. Tačiau iš tyrimo medžiagos matyti, kad G. Stoškus to nepadarė.

Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo turi elgtis taip, kad jo veiksmai visuomenės viešosios nuomonės požiūriu nekeltų jokių abejonių dėl galimų asmeninio suinteresuotumo prielaidų. Įstatymų leidėjas aiškiai apibrėžė, kokių priemonių ir kokia tvarka tokiu atveju privalu imtis galimo interesų konflikto situacijoje – aktyviais ir aiškiai išreikštais veiksmais nusišalinti (pareikšti nusišalinimą) nuo atitinkamų sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo ir nedalyvauti šiose procedūrose.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti