- Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas R. Kuodis neišvengė interesų konflikto

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tiriant nustatyta, kad pernai rugpjūtį R. Kuodis Lietuvos banko (LB) valdyboje nenusišalino nuo visų su juo pačiu susijusių klausimų: jis nusišalino ir nedalyvavo LB valdybos posėdyje svarstant ir balsuojant dėl jo elgesio atitikties LB tarnautojų etikos kodekso nuostatoms, tačiau vėliau pasirašė šiame posėdyje priimtą LB valdybos nutarimą, kuriuo jam nenustatytas pažeidimas, bei nenusišalino ir pasirašė posėdžio protokolą ta apimtimi, kuria buvo užfiksuota minėtojo valdybos nutarimo svarstymo ir priėmimo eiga bei išspręstas R. Kuodžio nusišalinimo klausimas.

VTEK pabrėžia, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja nusišalinti visose klausimo rengimo, svarstymo ir priėmimo stadijose. Nusišalinimas turi būti pareiškiamas aktyviais, aiškiais ir nedviprasmiškais veiksmais. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privalo vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nė nekiltų abejonių, jog toks konfliktas egzistuoja.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.


- Tirti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario A. Tumos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario Arūno Tumos elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas pranešimo ir papildomai gautos medžiagos pagrindu. VTEK vertins, ar A. Tuma nenusižengė minėtiesiems reikalavimams, kai dalyvavo sprendimų rengimo, svarstymo ir (ar) priėmimo procedūrose, susijusiose su Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės sutvarkymo projektu. Esą, šiame projekte numatyta įrengti požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, o tuo galbūt yra suinteresuotas A. Tuma, kaip netoliese esančio viešbučio savininkas.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario ir Etikos komisijos pirmininko S. Sinickio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario ir Etikos komisijos pirmininko Sauliaus Sinickio elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas pranešimo ir papildomai gautos medžiagos pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai šių metų kovą S. Sinickis galbūt nenusišalino savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdyje svarstant klausimą dėl jo elgesio atitikties VPIDĮ nuostatoms, reglamentuojančioms privačių interesų deklaravimą.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti