- Laikinai VšĮ „Santaros klinikų“ direktoriaus pareigas ėjusio J. Raistenskio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar laikinai VšĮ „Santaros klinikų“ direktoriaus pareigas ėjęs Juozas Raistenskis nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų užtikrinti šio teisės akto įgyvendinimo kontrolę.

Tyrimas atliktas pagal gautą pranešimą ir papildomą informaciją. Esą, J. Raistenskis pasirašė dokumentus, kuriais į aukštesnes pareigas priėmė šių klinikų darbuotoją – valstybinėje tarnyboje dirbantį asmenį, mažiau nei prieš metus pripažintą pažeidusiu VPIDVTĮ. Dėl šio pažeidimo šis asmuo vienerius metus negalėjo būti priimtas į aukštesnes pareigas.- Varėnos rajono savivaldybės mero A. Kašėtos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2019 m. rugsėjį meras dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą, susijusį su vietinės reikšmės kelio prie Pamerkių kaimo rekonstrukcija. Teigta, kad šiame kaime gyvena A. Kašėtai artimi asmenys.- Neringos savivaldybės tarybos nario R. Kičiatovo bei savivaldybės kontrolierės J. Kičiatovienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Neringos savivaldybės tarybos nario pareigas einantis Ričardas Kičiatovas bei savivaldybės kontrolierės pareigas einanti Jolanta Kičiatovienė nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų naudotis ir leisti naudotis savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

VTEK gautuose dokumentuose bei žiniasklaidoje teigta, jog minėtieji asmenys galbūt pernuomojo arba leido pernuomoti jiems Neringos savivaldybėje paramos tikslu išnuomotus savivaldybės butus.- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus.Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti