- Laikinai VšĮ „Santaros klinikų“ direktoriaus pareigas ėjęs J. Raistenskis pažeidė įstatymą neužtikrindamas kontrolės

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad laikinai VšĮ „Santaros klinikų“ direktoriaus pareigas ėjęs Juozas Raistenskis pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus užtikrinti šio teisės akto įgyvendinimo kontrolę (22 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

VPIDVTĮ nustatytas įpareigojimas atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų bei įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems atstovams kontroliuoti, kad jų vadovaujamos įstaigos darbuotojai, kuriems yra taikomos šio įstatymo nuostatos, jas vykdytų tinkamai. Taip pat VPIDVTĮ nurodyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

2018 m. balandį VTEK priėmė sprendimą, kuriuo pripažino pažeidimą VšĮ „Santaros klinikų“ darbuotojui – valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui. Iš tyrimo medžiagos matyti, kad J.Raistenskis 2018 m. vasarį-gruodį laikinai ėjo VšĮ „Santaros klinikų“ generalinio direktoriaus pareigas ir buvo atsakingas už tiesioginę VPIDVTĮ normų laikymosi kontrolę jo vadovaujamoje įstaigoje, kadangi tuo laikotarpiu klinikose nebuvo paskirtas atskiras asmuo, įgaliotas vykdyti šias funkcijas. 2018 m. lapkritį, nepraėjus metams nuo minėtojo VTEK sprendimo, J. Raistenskis pasirašė įsakymą, kuriuo minėtąjį klinikų darbuotoją perkėlė į aukštesnes pareigas: iš klinikų direktoriaus valdymui pavaduotojo organizaciniam darbui pareigų į direktoriaus valdymui pareigas.

VTEK vertinimu, minėtasis darbuotojas negalėjo būti perkeltas į aukštesnes pareigas nepasibaigus jam galiojusiems VPIDVTĮ nustatytiems apribojimams, o įstaigos vadovas privalėjo užtikrinti, kad šių nuostatų būtų laikomasi, tačiau J. Raistenskis to tinkamai nepadarė. VTEK akcentuoja, kad, kilus abejonių dėl VPIDVTĮ nuostatų taikymo, J. Raistenskis galėjo kreiptis rekomendacijų į VTEK, kaip į specialų šio įstatymo vykdymo priežiūros subjektą.

 

VTEK siūlo sveikatos apsaugos ministrui informuoti laikinai vadovauti įstaigoms skiriamus asmenis apie jų pareigą užtikrinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo vykdymo kontrolę.- Varėnos rajono savivaldybės meras A. Kašėta pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad A. Kašėta 2019 m. rugsėjį tinkamai nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą, susijusį su vietinės reikšmės kelio prie Pamerkių kaimo rekonstrukcija, nors šiame kaime gyvena merui artimas asmuo. A. Kašėta nusišalino tik prieš pat balsavimą dėl sprendimo priėmimo.

VTEK pabrėžia, kad VPIDVTĮ įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis nusišalinti nuo visų interesų konfliktą keliančio sprendimo procedūrų: rengimo, svarstymo, priėmimo (balsavimo). Asmuo privalo elgtis taip, kad nė nekiltų abejonių dėl jo veikloje egzistuojančio interesų konflikto.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

 

- Nutraukti tyrimą dėl šiuo metu Neringos savivaldybės tarybos nario pareigas einančio R.Kičiatovo bei savivaldybės kontrolierės pareigas einančios J. Kičiatovienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl šiuo metu Neringos savivaldybės tarybos nario pareigas einančio Ričardo Kičiatovo bei savivaldybės kontrolierės pareigas einančios Jolantos Kičiatovienės elgesio. VTEK tyrė, ar šie asmenys nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) draudimų naudotis ir leisti naudotis savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimas atliktas gautų dokumentų bei žiniasklaidoje publikuotos informacijos pagrindu. Esą, minėtieji asmenys pernuomojo jiems Neringos savivaldybėje paramos tikslu išnuomotą savivaldybės butą. VTEK tyrė J. Kičiatovienės 2017-2019 m. birželį-rugpjūtį, o R. Kičiatovo – 2019 m. birželį-rugpjūtį vykdytas veikas.

Tiriant nustatyta, kad minėtasis savivaldybės būstas Kičiatovų šeimai išnuomotas prieš du dešimtmečius, vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais. VTEK duomenimis, minėtasis būstas neturi tarnybinio buto statuso, naudojimosi juo tvarka nesusijusi su Kičiatovų ar kitų šeimos narių tarnybiniu statusu, pareigomis, ar jų kaita, o buto paskirtis yra gyvenamoji ir jis negali būti laikomas skirtu atlikti tarnybinei, ar su ja susijusiai veiklai.

Taigi, VTEK vertinimu, tyrimas dėl galimo pasinaudojimo ar leidimo naudotis savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai nutrauktinas, kadangi tarnybinio statuso neturinčio būsto, suteikto Kičiatovams privačiam naudojimui kaip privatiems asmenims, subnuomos teisėtumo vertinimo VPIDVTĮ nereglamentuoja.

 

- Tirti Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skyriaus vedėjo ir gydytojo A. Stašinsko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės I Chirurginio skyriaus vedėjo, abdominalinės chirurgijos gydytojo Algimanto Stašinsko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei ar nepažeidė draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti.

Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atlikto tyrimo medžiagą ir suabejojusi dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai šių metų vasarį, prieš planinę operaciją, A. Stašinskas galbūt nurodė pacientui įsigyti medicininę priemonę – „Protac“ fiksavimo įtaisą – iš UAB „Sorimpleksas“ ir pateikė šios bendrovės vadybininko kontaktinį telefono numerį.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 

- Tirti Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojo R. Tutkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės abdominalinės chirurgijos gydytojo Ryčio Tutkaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei ar nepažeidė draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti.

Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atlikto tyrimo medžiagą ir suabejojusi dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai šių metų vasarį R. Tutkus iš ligoninėje gydyto paciento galbūt paėmė 40 Eur dydžio sumą už vienvietę palatą, tačiau šių pinigų į ligoninės kasą neįnešė tol, kol pacientas nepaprašė pateikti paslaugos apmokėjimą patvirtinančių dokumentų.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti