- Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė R. Albrikienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Roma Albrikienė pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad pernai lapkritį R. Albrikienė balsavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigose ir švietimo paslaugų centre. Šiuo sprendimu patvirtintas ir R. Albrikienės kitos darbovietės – Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos – bendras didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Į jį patenka ir pačios R. Albrikienės šioje švietimo įstaigoje užimamos direktoriaus pavaduotojos ugdymui ir neformalaus švietimo mokytojos pareigybės. Dėl šių priežasčių, VTEK vertinimu, balsuodama dėl minėtojo sprendimo, valstybės politikė negalėjo išlikti objektyvi ir nešališka. Savivaldybės duomenimis, R. Albrikienė nei prieš savivaldybės posėdį, nei jo metu nepateikė nei raštiško, nei žodinio nusišalinimo dėl šio, jai interesų konfliktą keliančio klausimo.

VTEK akcentuoja, kad, jeigu vykdant tarnybines pareigas valstybės politikui tenka spręsti tiesiogiai su savo darboviete susijusius klausimus, kyla pareiga imtis visų priemonių siekiant išvengti interesų konflikto situacijos ir jokia forma nedalyvauti sprendžiant šiuos klausimus.

Atsižvelgdama į tai, kad šiuo atveju pripažintas pažeidimas, VTEK siūlo Šiaulių rajono savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių, kad ateityje būtų išvengta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimų savivaldybės tarybos posėdžių metu.

VTEK tyrimą pradėjo gavusi Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos raštą.

- Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narės L. Rimkienė pažeidė įstatymą, dėl dalies aplinkybių pažeidimas nenustatytas, dėl kitos dalies – tyrimas nutrauktas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė Lina Rimkienė pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus, kai laiku ir tinkamai nedeklaravo savo kitos darbovietės – UAB „Hotrema“ – ir joje eitų pareigų (6 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tapusi valstybės politike, šią pareigą įvykdyti ji turėjo per įstatyme nustatytą terminą. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Nustatyta, jog duomenis apie darbą UAB „Hotrema“ L. Rimkienė privalėjo deklaruoti dar 2015 m., kai tapo savivaldybės tarybos nare, tačiau to nepadarė. Šių metų kovą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija konstatavo L. Rimkienę patekus į interesų konfliktą dėl dalyvavimo priimant su minėtąja bendrove susijusį savivaldybės tarybos sprendimą.

Pažymėtina, kad šiemet įsigaliojo naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Privačių interesų deklaravimo kontekste deklaruojančio asmens padėtis jame sušvelninama: deklaravus tam tikrus duomenis ir dėl jų nepatekus į interesų konfliktą dar iki skundo VTEK pateikimo arba VTEK raginime nustatyto termino, deklaruojančiajam asmeniui netaikomos teisinio poveikio priemonės. Teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir praeičiai jie negalioja, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pripažįsta tokio principo taikymo administracinėse bylose būtinybę: teisės galiojimo laike klausimas sprendžiamas atsižvelgiant, kad palankesnis įstatymas į praeitį galioja. Šis principas pripažįstamas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje.

Tačiau atsižvelgus į aplinkybę, kad L. Rimkienei kilo interesų konfliktas dėl nedeklaruotų duomenų, VTEK šiuo atveju negali taikyti teisės principo lex benignior retro agit, kuriuo švelninama asmens atsakomybė.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Mažeikių rajono savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių, kad ateityje šios savivaldybės taryboje bei administracijoje būtų užkirstas kelias Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimams.

VTEK taip pat tyrė, ar L Rimkienė privalėjo per nustatytą terminą privačių interesų deklaracijoje nurodyti duomenis apie buvimą Mažeikių Trečiojo amžiaus universiteto Teisės fakulteto dėstytoja ir Europos Parlamento nario Algirdo Saudargo padėjėja-teisininke. Nustatyta, kad paskaitas universitete L. Rimkienė skaitė visuomeniniais pagrindais, todėl šis juridinis asmuo nelaikytinas jos darboviete ir pareiga jo deklaruoti valstybės politikei nekilo, todėl pažeidimas nenustatytas. Dėl kitų aplinkybių VTEK tyrimą nutraukė pritaikiusi teisės principą lex benignior retro agit, kuriuo švelninama asmens atsakomybė, kadangi iki pranešimo apie galimą pažeidimą VTEK gavimo dienos L. Rimkienė jau nebedirbo europarlamentaro padėjėja, be to, tyrimo metu negauta duomenų, kad dėl šių aplinkybių jai būtų kilęs interesų konfliktas.


- Tirti Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario V. Chomičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Valdemaro Chomičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas po to, kai VTEK kilo abejonių dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktame tyrime. Tyrimo metu VTEK aiškinsis aplinkybes, kai V. Chomičius šių metų sausį savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo sprendžiant klausimą dėl patalpų nuomos sutarčių su VšĮ „Alytaus regionine televizija“ pratęsimo ir nuomos kainos nustatymo. Esą, šališkumą galbūt galėjo sukelti faktas, kad šios viešosios įstaigos direktorė vadovauja ir kitai valstybės politiko darbovietei – VšĮ „Dzūkijos sportas“.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- Tirti Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos vado V. Sakevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos vado Vytauto Sakevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas po to, kai VTEK kilo abejonių dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atliktame tyrime. VTEK tirs aplinkybes, kai V. Sakevičius šių metų pradžioje dalyvavo sutartiniais ryšiais su jo sutuoktine susijusio pavaldaus asmens tarnybinės veiklos vertinimo procedūrose.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti Kelmės rajono savivaldybės tarybos narės D. Ivanauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos narės Danutės Ivanauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas po to, kai VTEK kilo abejonių dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktame tyrime. VTEK tirs aplinkybes, susijusias su D.Ivanauskienės privačių interesų deklaravimu šių metų sausį tapus savivaldybės tarybos nare.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti