- Visagino savivaldybės tarybos narė J. Kucalova pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Visagino savivaldybės tarybos narė Jekaterina Kucalova pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti (3 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Tiriant nustatyta, kad pernai liepą Visagino savivaldybės administracija paskelbė konkursą, siekdama paskirstyti lėšas projektų vykdytojams pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje“. Rugpjūtį J. Kucalova pateikė konkurso paraišką, kaip VšĮ „Kūno laboratorija“ vadovė, siekdama gauti finansavimą šeimos sveikatos ir sporto festivaliui organizuoti. Spalį, Visagino savivaldybės administracijos direktorius įsakymu patvirtino finansuojamų projektų sąrašą ir skiriamo finansavimo dydį. VšĮ „Kūno laboratorija“ projektui skirtas tik dalinis finansavimas. Tuomet J. Kucalova, kaip savivaldybės tarybos narė, vadovaudamasi Visagino savivaldybės tarybos darbo reglamentu, pareikalavo savivaldybės administracijos per tris darbo dienas pateikti jai visą konkurso medžiagą – paraiškas su pridedamais dokumentais, vertinimo lenteles, protokolus, vertinimo vidurkių lenteles, susirašinėjimo su pareiškėjais kopijas, kitus dokumentus. Šią informaciją J. Kucalova paprašė pateikti jos tarnybiniu elektroniniu paštu ir pabrėžė, kad už atsisakymą teikti informaciją ar vilkinimą gresia administracinė atsakomybė.

Savivaldybės administracijos teigimu, konkurso dalyvis – privatus asmuo – negalėtų gauti informacijos tokia apimtimi, kokia ją gali gauti savivaldybės tarybos narys. Privatūs asmenys informacijos gali prašyti Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau šis teisės aktas asmeniui nesuteikia absoliučios informacijos reikalavimo teisės.

VTEK vertinimu, tokiais veiksmais J. Kucalova pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti. Visa su konkurso organizavimu susijusi informacija laikytina tarnybine informacija ir gali būti panaudojama tik vykdant tarnybines pareigas. Viešųjų ir privačių interesų derinimo kontekste VšĮ „Kūno laboratorija“ laikytina J. Kucalovos privačiu interesu. VTEK nuomone, dokumentų apie konkursą, kuriame dalyvavo jos vadovaujama įstaiga, J. Kucalova pareikalavo vedina savo, kaip konkurso dalyvės, interesų, tačiau tikslingai pasinaudojo tarybos narės pareigomis šiam tikslui pasiekti.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Visagino savivaldybės merui imtis prevencinių veiksmų, kad savivaldybės tarybos nariai nesinaudotų pareigomis asmeninei naudai gauti.


- Tirti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus I. Motiejūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar šis politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai spalį I. Motiejūnas įsakymu remonto darbams skyrė 3 tūkst. Eur. savivaldybės biudžeto lėšų Telšių „Ateities“ progimnazijai, nors šiai švietimo įstaigai vadovauja jo sutuoktinė.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- Lobiste įregistruoti Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkę K. Nemaniūtę-Gagę

Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė Kristina Nemaniūtė-Gagė įrašyta į Lietuvoje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi asociacijos pirmininkės prašymą bei vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Lietuvoje šiuo metu yra virš šimto registruotų lobistų. K. Nemaniūtė-Gagė tapo 108-ąją. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti