- Kelmės rajono savivaldybės tarybos narės D. Ivanauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Kelmės rajono savivaldybės tarybos narės Danutės Ivanauskienės elgesį. Tyrimo metu aiškintasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas buvo pradėtas po to, kai VTEK kilo abejonių dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktame tyrime. VTEK tyrė aplinkybes, susijusias su D.Ivanauskienės privačių interesų deklaravimu šių metų sausį tapus savivaldybės tarybos nare.


- VšĮ Nacionalinio kraujo centro (NKC) direktoriaus pavaduotojos medicinai E. Vilutytės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins VšĮ Nacionalinio kraujo centro (NKC) direktoriaus pavaduotojos medicinai Editos Vilutytės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, laikinai vykdydama NKC direktoriaus funkcijas, 2019 m. liepą E. Vilutytė sprendė savo tarnybos eigos klausimus, susijusius su lankstaus darbo grafiko nustatymu.


- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų E. Kuzmarskio ir A. Drungilo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) Uosto režimo ir technologijų departamento direktoriaus Egidijaus Kuzmarskio bei Rinkodaros ir bendrųjų reikalų direktoriaus Artūro Drungilo elgesį.

Aiškintasi, ar jie nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimus VTEK pradėjo įvertinusi KVJUD atliktų tyrimų išvadas ir suabejojusi dėl galbūt netinkamo VPIDVTĮ nuostatų taikymo jose.

VTEK aiškinosi situaciją, kai 2017 m. E. Kuzmarskis galbūt nenusišalino nuo sprendimų KVJUD, susijusių su UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“ ir UAB Centriniu Klaipėdos terminalu, su kuriomis E. Kuzmarskiui artimi asmenys turi privačių interesų. Taip pat tiriamos aplinkybės, kai departamento direktorius galbūt laiku ir tinkamai nedeklaravo ryšio su juridiniu asmeniu bei savo ir sutuoktinės sudarytų sandorių.

A. Drungilo atveju VTEK aiškinosi aplinkybes, kai 2018 m. kovą jis galbūt nenusišalino KVJUD reklamos projektų vertinimo darbo grupės posėdyje vertinant gautą Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijos reklamos paraiškos projektą. Esą, šiai federacijai tuo metu vadovavo savininkas bendrovės, kuri naudojosi UAB „Mūsų miestas“ paslaugomis, kurios akcijas valdė pats A. Drungilas, o šiuo metu – jam artimas asmuo. Taip pat vertintos aplinkybės, kai A. Drungilas galbūt laiku ir tinkamai nedeklaravo sudarytų sandorių, savo bei sutuoktinės ryšių su juridiniais asmenimis ir kitų privačių interesų.


- Biržų rajono savivaldybės tarybos nario S. Štrėmos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Sigučio Štrėmos elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų vasarį S. Štrėma dalyvavo rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą keisti savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m. bendrąjį planą. Šiame sprendime buvo įrašyta ir „Aušros“ pagrindinė mokykla, kurioje dirba S. Štrėmai artimas asmuo. 2020-05-20 tyrimas išplėstas: pranešta, jog šių metų balandį valstybės politikas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje, dalyvavo svarstant klausimą, susijusį su savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, klasių ir ugdymo grupių skaičiaus 2020-2021 mokslo metams patvirtinimu, ir dėl jo balsavo.


- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus.


Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti