- Nutraukti tyrimą dėl buvusios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tarnautojos N.Juodienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl buvusios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Socialinės infrastruktūros poskyrio vyriausiosios specialistės Nijolės Juodienės elgesio.

Tirtos aplinkybės, kai N. Juodienė, rengdama Klaipėdos lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ remonto darbų pirkimo dokumentus bei vykdydama remonto darbų priežiūrą, galbūt nesilaikė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto bei draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, kai remonto darbų konkursą laimėjusios UAB „Konsolė“ atstovų galbūt prašė paslaugų, susijusių su jos privačiu interesu.

Tyrimo metu nenustatyta duomenų, leidžiančių teigti, kad savivaldybės administracijoje N. Juodienė turėjo nusišalinti nuo klausimų, susijusių su UAB „Konsolė“ nagrinėjimo. Tarnautoja prašė minėtosios bendrovės atstovo rekomenduoti patikimą įmonę, galinčią atlikti jai remonto darbus, ir teiravosi, ar UAB „Bodesa“ taiko nuolaidas, tačiau vien šių aplinkybių nepakanka konstatuoti, jog buvo pasinaudota ar siekta pasinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti. Nenustatyta, kad N.Juodienė būtų sąmoningai siekusi, jog UAB „Konsolė“ padengtų dalį jos remonto išlaidų, būtų žadėjusi sudaryti šiai bendrovei išskirtines sąlygas ar kitaip ją proteguoti savivaldybės administracijoje. Negauta neginčijamų faktinių įrodymų, kad N. Juodienė būtų žinojusi, jog UAB „Konsolė“ padengs dalį jai priklausančiame bute atlikto remonto išlaidų, ar kad ji pati, naudodamasi savo pareigomis, būtų siekusi gauti tokią naudą iš minėtosios bendrovės. Taip pat nenustatyta, kad N. Juodienę ir UAB „Konsolė“ būtų sieję sutartiniai, privataus pobūdžio ryšiai ir dėl kurių tarnautoja būtų privalėjusi nusišalinti nuo su šia bendrove susijusių klausimų.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad privatus interesas turi būti aiškus ir tiesioginis, o ne abstraktus ir hipotetinis. Asmeninis suinteresuotumas svarstomojo tarnybinio klausimo atžvilgiu privalo būti akivaizdus, o asmens suinteresuotumas negali būti įrodinėjamas remiantis prielaidomis ir spėlionėmis.
VTEK atkreipia dėmesį, kad tyrimo nutraukimas neužkerta kelio jį atnaujinti, jei paaiškėtų naujų aplinkybių.


- Tirti Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių R. Gečienės ir L. Kalninkaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių Raimundės Gečienės ir Loretos Kalninkaitės elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikės nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad šių metų birželį R. Gečienė ir L.Kalninkaitė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant dėl leidimo vykdyti Bijotų mokyklos pastato pritaikymo socialinės globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai (brigadai) projektavimo ir rangos darbų pirkimą. Esą, valstybės politikės dirba UAB „Ambulansas“ Šilalės greitosios medicinos pagalbos skyriuje.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti S. Kaco elgesį dėl galbūt neteisėtai vykdytos lobistinės veiklos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs Samoilo Kaco elgesį dėl galbūt neteisėtai vykdytos lobistinės veiklos. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog pernai S. Kacas keturis kartus raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliariją, teikdamas siūlymus dėl teisinio azartinių lošimų sektoriaus reguliavimo, įskaitant Loterijų įstatymo bei Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimus.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Lobistu įregistruoti Civilinės aviacijos asociacijos „Cavia“ prezidentą A. Stankevičių

Civilinės aviacijos asociacijos „Cavia“ prezidentas Artūras Stankevičius tapo 110-uoju šalyje registruotu lobistu. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) įtraukė jį į registruotų lobistų sąrašą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, išnagrinėjus asociacijos prašymą ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

VTEK primena, kad lobistais negali tapti asmenys, įstatymų nustatyta tvarka pripažinti kaltais dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turintys neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba įstatymų nustatyta tvarka pripažinti kaltais dėl korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo vieni metai. Ribojimai būti lobistais taikomi ir asmenims, baustiems administracine nuobauda už Lobistinės veiklos įstatymo pažeidimą, taip pat kitais įstatymo nustatytais atvejais. Neįregistruoti lobistai užsiimti lobistine veikla neturi teisės.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Lobistai privalo viešai deklaruoti savo lobistinę veiklą svetainėje www.lobistai.lt. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti