- Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai E. Gečas ir G. Navardauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, jog du Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai – Egidijus Gečas ir Gintas Navardauskas – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimai atlikti gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. VTEK nustatė, kad minėtieji valstybės politikai, šių metų vasarį inicijavo savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo siūlyta sumažinti mokesčio dydį už žemės ūkio paskirties žemę 2020 metams, nustatant 30 procentų žemės mokesčio lengvatą. Tyrimo duomenys rodo, kad E. Gečui ir G. Navardauskui bei jų sutuoktinėms Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklauso žemės ūkio paskirties žemės sklypai. VTEK vertinimu, šių valstybės politikų parašai minėtojo sprendimo projekto, kuris yra tiesiogiai susijęs su mokestine lengvata žemės ūkio paskirties žemės turėtojams, aiškinamajame rašte yra laikytini veiksmais, kuriais E. Gečas ir G. Navardauskas išreiškė savo valią bei dalyvavo sprendimo, susijusio su jų privačiais interesais, inicijavime. Tokie veiksmai, VTEK nuomone, minėtiesiems valstybės politikams sukėlė interesų konfliktą, o teisiniam vertinimui neturi reikšmės, kiek ar kokio dydžio žemės ūkio paskirties žemės sklypų Šilalės rajono teritorijoje valdo savivaldybės tarybos nariai ir jiems artimi asmenys.  

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Šilalės rajono savivaldybės merui imtis prevencijos priemonių, kad būtų išvengta VPIDĮ nuostatų pažeidimų.

VTEK primena, kad bet koks veiksmas sprendžiant su asmens privačiais interesais susijusį klausimą – sprendimo rengimas, derinimas, vizavimas, pasirašymas, balsavimas, dalyvavimas nagrinėjant ar buvimas tuo metu patalpose fiziškai – traktuojamas kaip interesų konfliktą keliantis elgesys. Taigi asmuo tokioje situacijoje privalo nusišalinti.


- Tirti Pagėgių savivaldybės tarybos nario R. Špečkausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario Remigijaus Špečkausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas suabejojus, ar Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisija atliktame tyrime tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. VTEK tirs aplinkybes, kai R. Špečkauskas galbūt turėjo pareigą savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti su Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centru sudarytą galiojantį sandorį ir savivaldybės taryboje nusišalinti nuo klausimų, susijusių su Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centru.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 

- Tirti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorės L. Nagienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorės Laimos Nagienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gautų pranešimų ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai L. Nagienė savivaldybės taryboje 2019-2020 m. galbūt pasirašė dokumentus, susijusius su Kalnėnų progimnazija, kuriai vadovauja tarnautojai artimas asmuo. Taip pat VTEK tirs situaciją, kai L. Nagienė šių metų kovą galbūt pasirašė įsakymą, susijusį su keturių asmenų, tarp kurių galbūt buvo ir jai artimas asmuo, pervežimu iš Estijos į Lietuvą.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti