- Lobistais įregistruoti teisininką J. Laurinčiuką ir Lietuvos verslo konfederacijos vadovę I. Rizgelę

Teisininkas Justas Laurinčiukas ir Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) generalinė direktorė Ineta Rizgelė įrašyti į Lietuvoje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi J. Laurinčiuko ir LVK prašymus bei vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Registruotų lobistų šiuo metu Lietuvoje yra 112. Jų skaičius ėmė augti 2017 m., kai pasikeitė lobistinės veiklos reglamentavimas. Palyginimui, prieš penkerius metus registruotų lobistų buvo 37, kai vien pernai beveik tiek jų (35) vykdė aktyvią veiklą. Per praėjusius metus elektroniniu būdu aktyviai veikę lobistai pateikė 209 lobistinės veiklos deklaracijas, kuriose įvardijo lobistinės veiklos užsakovo interesais darytą įtaką teisėkūrai. Pernai lobistai dažniausiai siekė daryti įtaką dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo, Miškų įstatymo ir kitų teisės aktų.

Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą, siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Jas galima peržiūrėti internete adresu www.lobistai.lt. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios lobistas deklaracijoje privalo nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.
Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.

 

- Atidėti dviejų Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių – V. Jankauskaitės-Milčiuvienės ir R. Vaitiekaus – elgesio vertinimą

Siekdama išnagrinėti papildomai gautą informaciją, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė iki kito posėdžio atidėti sprendimų priėmimą dėl dviejų Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių elgesio – Vitalijos Jankauskaitės-Milčiuvienės ir Raimundo Vaitiekaus.

VTEK tiria, ar šie valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimai pradėti gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Esą, šių metų vasarį minėtieji savivaldybės tarybos nariai inicijavo savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo siūlyta nustatyti 30 procentų žemės mokesčio lengvatą, sumažinant mokesčio dydį už žemės ūkio paskirties žemę, nors jiems Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje priklauso žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

 

- Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato statutinis valstybės tarnautojas S. Savickis įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės Kinologų grupės vyriausiasis specialistas Sigitas Savickis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko suabejojusi, ar Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliktame tyrime buvo tinkamai taikytos VPIDĮ nuostatos. Tirtos aplinkybės, kai S. Savickis savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė, kad galbūt teikia šunų dresavimo paslaugas – užsiima veikla, kuri galbūt jam kelia interesų konfliktą.

VTEK tirdama nenustatė faktinių duomenų, galinčių neginčijamai pagrįsti, jog S. Savickis būtų sudaręs interesų konfliktą jam keliantį ar galintį kelti sandorį, įskaitant individualios veiklos sandorį, viršijantį 3 000 eurų ir susijusį su šunų dresavimo paslaugomis.

 


- Tirti Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario V. Bulotos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario Vytauto Bulotos elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį V. Bulota nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir tvirtinant Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą, nors valstybės politikas ir jo sutuoktinė yra neformaliojo vaikų švietimo teikėjai.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 


- Tirti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos valstybės tarnautojos L. Kuksėnaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento direktorės Linos Kuksėnaitės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pranešimo pagrindu. Esą, šių metų kovą L. Kuksėnaitė sprendė tarnybinius klausimus, susijusius su jai galbūt artimu asmeniu.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti