- Alinos Pūrienės elgesys prieštarauja Interesų derinimo įstatymo reikalavimams

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) atlikusi tyrimą dėl VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Žalgirio klinikos buvusios direktorės Alinos Pūrienės elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (Interesų derinimo įstatymas) reikalavimams, įpareigojantiems vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, vienbalsiai nusprendė pripažinti, kad:

1. A. Pūrienė, eidama tarnybines pareigas ir su savimi pasirašiusi 2019 m. rugpjūčio 19 d. darbo sutartį, Žalgirio klinikos Gydymo tarybos 2019 m. kovo 6 d. posėdžio protokolą, 2019 m. kovo 14 d. „Mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimas taikant interaktyvias intervencijas“ projekto paraišką, 2019 m. rugpjūčio 14 d. finansavimo sutartį ir jos priedą, 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą bei 2019 m. rugsėjo 6 d. prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraišką, - savęs įdarbinimo bei kitus dokumentus, susijusius su projektu, kuriame A. Pūrienė dirbo, pažeidė Interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas;

2. A. Pūrienė, eidama tarnybines pareigas ir pasirašiusi 2020 m. sausio 15 d. lėšų panaudojimo ataskaitas, susijusias su projektu „Mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimas taikant interaktyvias intervencijas“, kuriame A. Pūrienė pati dirbo, pažeidė Interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

Komisija, atsižvelgdama į atlikto tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui nusprendė teikti siūlymą imtis prevencinių priemonių, užtikrinančių, kad viešųjų įstaigų vadovai, dirbdami šių įstaigų įgyvendinamuose projektuose, nedalyvautų priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su jų privačiais interesais.

Komisija tyrimą dėl A. Pūrienės atliko iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos gauto pranešimo pagrindu.

- Ryčio Tutkaus elgesys prieštarauja Interesų derinimo įstatymo reikalavimams

Komisija atlikusi tyrimą dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės abdominalinės chirurgijos gydytojo Ryčio Tutkauselgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo reikalavimams,įpareigojantiems sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti ir draudžiantiems naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti, nusprendė pripažinti, kad:

1. R. Tutkus, iš VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2020 m. vasario 5 d. išrašyto paciento paėmęs 40 Eur sumą už jam suteiktas mokamas paslaugas ir jų iki 2020 m. vasario 12 d. neįnešęs į šios gydymo įstaigos kasą, pažeidė Interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punkto nuostatas;

2. R. Tutkus, 2020 m. vasario 5 d. užpildęs VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Mokamų paslaugų apskaitos lapą, neveikė interesų konflikto situacijoje, todėl Interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatų jis nepažeidė.

Komisija, atsižvelgdama į atlikto tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriui nusprendė pasiūlyti imtis priemonių ir sudaryti palankesnes pacientų apmokėjimo už mokamas paslaugas ligoninėje sąlygas, tuo pačiu mažinant tokių paslaugų administravimo naštą šios gydymo įstaigos gydytojams.

Komisija tyrimą dėl R. Tutkaus pradėjo įvertinusi VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atliktą tyrimą bei priimtą sprendimą ir suabejojusi, ar šis vertinimas atitinka Interesų derinimo įstatymo nuostatas. Komisija vertino nurodytas aplinkybes, kuomet 2020 m. vasario mėnesį R. Tutkus iš ligoninėje gydyto paciento paėmė 40 Eur dydžio sumą už vienvietę palatą, tačiau šių pinigų į ligoninės kasą neįnešė tol, kol pacientas nepaprašė pateikti paslaugos apmokėjimą patvirtinančių dokumentų.

- Moniką Gabalytę įrašyti į lobistų sąrašą

Komisija, apsvarsčiusi Monikos Gabalytės prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatomis, vienbalsiai nusprendė ją įrašyti į lobistų sąrašą.

- Pradėti tyrimą dėl Kęsto Komskio elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo reikalavimams

Komisija, susipažinusi su gautu pranešimu, vienbalsiai nusprendė pradėti tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario Kęsto Komskio elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

Pareiškėjas Komisijai nurodė, kad Kęsto Komskio vadovaujama įmonė UAB „Kalibrus“, kurios šis valstybės politikas nėra nurodęs privačių interesų deklaracijoje, dalyvauja ir dažnai laimi didelės vertės Pagėgių savivaldybės administracijos, kuriai vadovauja K. Komskio brolis, organizuojamus viešųjų pirkimų konkursus. Iš Komisijai pateiktų dokumentų matyti, jog Pagėgių savivaldybės administracija 2020 m. su UAB „Kalibrus“ buvo pasirašiusi ne vieną sutartį rangos darbams atlikti. Pasirašant šias sutartis, kaip nurodyta dokumentuose, UAB „Kalibrus“ atstovavo jos direktorius K. Komskis.

Interesų derinimo Įstatymo, kurio nuostatos taip pat taikomos ir savivaldybių tarybų nariams, 12 straipsnio 2 dalis valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims draudžia atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jie dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti