- Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės chirurgas A. Stašinskas nesilaikė reikalavimo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti pareigas

VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) 1-ojo Chirurginio skyriaus vedėjas, abdominalinės chirurgijos gydytojas Algimantas Stašinskas nesilaikė viešųjų interesų viršenybei užtikrinti skirtos pareigos nešališkai, sąžiningai bei tinkamai atlikti tarnybines pareigas, įtvirtintos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (3 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad šių metų vasarį A. Stašinskas prieš planinę laparoskopinę operaciją nurodė pacientui įsigyti jo atveju būtiną chirurginį instrumentą „Protac“ iš UAB „Sorimpeksas“, nors chirurginis gydymas, įskaitant išlaidas medicinos priemonėms, šiam pacientui buvo apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Po operacijos A. Stašinskas pateikė pacientui chirurginiais įrankiais prekiaujančios bendrovės vadybininko kontaktinį telefono numerį. Pacientas už minėtąjį instrumentą gydytojo nurodymu susimokėjo 175,45 Eur, nors mokėti papildomai jam nepriklausė. Be to, paciento medicininėje dokumentacijoje nėra duomenų apie jo sutikimą rinktis mokamas paslaugas ar tokių paslaugų apmokėjimą liudijančių dokumentų.

Tais atvejais, kai pacientui teikiamos mokamos ar iš dalies mokamos medicininės paslaugos, medicinos dokumentuose turėtų būti įdėtinis lapas su apmokėtų paslaugų sąrašu, kuriame nurodoma paciento patvirtintas parašu sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo; suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas; paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data.

VTEK vertinimu, A. Stašinskas šioje situacijoje savo pareigas atliko netinkamai ir sukėlė abejonių dėl nešališkumo bei sąžiningumo. Matydamas, kad ligoninėje trūksta chirurginiam gydymui būtinų instrumentų, A. Stašinskas, kaip RVUL 1-ojo Chirurginio skyriaus vedėjas, privalėjo organizuoti jų įsigijimą. Žinodamas, kad operacijai būtino instrumento „Protac“ ligoninėje nėra, jis turėjo minėtąją operaciją atšaukti arba perkelti. To A. Stašinskas nepadarė, taigi pacientui teko susimokėti papildomai, nors to daryti pastarasis neturėjo.

VTEK nenustatė, kokiu privačiu interesu galėjo būti paremtas A. Stašinsko elgesys. Nėra duomenų, kad chirurgą su gydytu pacientu arba su UAB „Sorimpeksas“ sietų ryšys, kuris rodytų gydytojo asmeninį suinteresuotumą šios bendrovės veikla ar pacientu. Todėl A. Stašinsko nurodymas pacientui sumokėti už chirurginį instrumentą šiuo atveju vertintinas kaip netinkamas gydytojo tarnybinių pareigų atlikimas, o ne veikimas interesų konflikto situacijoje. Tuo pagrindu VTEK nutraukė dalį tyrimo – dėl aplinkybių, susijusių su galimu interesų konfliktu bei pasinaudojimu tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti.

Atsižvelgdama į tyrimo metu surinktus duomenis, VTEK siūlo RVUL direktoriui inicijuoti paciento patirtų išlaidų kompensavimo procedūrą.

 

- Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys V. Chomičius į interesų konfliktą nepateko

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Valdemaras Chomičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimas pradėtas po to, kai VTEK kilo abejonių dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktame tyrime. Tyrimo metu VTEK aiškinosi aplinkybes, kai V.Chomičius šių metų sausį savivaldybės tarybos posėdyje nenusišalino spręsdamas klausimą dėl patalpų nuomos sutarčių su VšĮ „Alytaus regionine televizija“ (ART) pratęsimo ir nuomos kainos nustatymo. Anot savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo, V. Chomičiaus šališkumą sukėlė faktas, kad ART direktorius vadovauja ir VšĮ „Dzūkijos sportas“, kurioje dirba valstybės politikas.

Tirdama VTEK nenustatė duomenų, patvirtinančių valstybės politiko tiesioginį ryšį su ART, o vien aplinkybė, kad V. Chomičius sprendė klausimą dėl šios įstaigos, kuriai vadovauja tas pats asmuo, kaip ir jo darbovietei – VšĮ „Dzūkijos sportas“, – nėra pakankamas pagrindas pripažinti valstybės politiką patekus į tiesioginio ir akivaizdaus interesų konflikto situaciją.

VTEK pabrėžia, kad interesų konfliktas turi būti ne spėjamas ar menamas, bet tiesioginis ir akivaizdus, o VPIDĮ nuostatos negali būti aiškinamos pernelyg plačiai, nes jų įgyvendinimas taptų neįmanomas. Vadovaujantis teismų formuojama praktika, asmeninio suinteresuotumo nereikėtų kildinti iš žmogiškųjų, kolegiškų santykių, nes jei simpatijų ir antipatijų principu priimami sprendimai būtų laikomi pagrindu interesų konflikto situacijai kilti, VPIDĮ vykdymas taptų neįmanomas.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti