- Interesų konflikte veikė trys Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariai

Šių metų kovą trys Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariai – Marius Krakauskas, Saulius Ivanauskas ir Rasa Kačiurinienė – savivaldybės tarybos posėdyje balsavo nepriimti savo pačių pareikštų nusišalinimų. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad tokiais veiksmais šie valstybės politikai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Nustatyta, kad minėtajame savivaldybės tarybos posėdyje buvo sprendžiami du klausimai, susiję su M. Krakausko ir R. Kačiurinienės darboviete – VšĮ Varėnos ligonine – bei S. Ivanausko darboviete – VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centru. Prieš sprendžiant šiuos klausimus, meras paklausė, kas iš tarybos narių norėtų nusišalinti. M. Krakauskas, S. Ivanauskas ir R. Kačiurinienė pakėlė rankas, bet iš posėdžių salės neišėjo. Meras pasiūlė neleisti šiems valstybės politikams nusišalinti, nes nebūtų kvorumo. Po to vyko balsavimas, kuriame dalyvavo ir patys nusišalinti norėję M. Krakauskas, S. Ivanauskas ir R. Kačiurinienė.

VTEK pabrėžia, kad nusišalinęs asmuo negali dalyvauti, kai sprendžiama priimti, ar nepriimti jo pareikštą nusišalinimą. Tuo metu nusišalinęs asmuo privalo būti išėjęs iš patalpos, kurioje šis klausimas sprendžiamas. VTEK primena: nusišalinti reiškia toliau jokia forma nebedalyvauti.

VTEK pabrėžia, kad valstybės politikai privalo veikti viešojo intereso labui ir užtikrinti, kad  sprendimus priimtų nešališkai, vengtų interesų konfliktų ir elgtųsi taip, kad nė nekiltų abejonių dėl tokio konflikto egzistavimo.

Tyrimai atlikti gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai šių metų kovą Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdyje minėtieji valstybės politikai galbūt nenusišalino ir balsavo nepriimti savo pačių pareikštų nusišalinimų.

- Tirti Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario G. Andriuškevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Gintauto Andriuškevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepateko į interesų konfliktą ir nepažeidė jo vengti bei nusišalinti įpareigojančių Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų.

Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi, ar Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadoje tinkamai taikytos VPIDĮ nuostatos. Bus tiriama situacija, kai pernai birželį G. Andriuškevičius galbūt nenusišalino savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdyje svarstant klausimą dėl Alytuje esančių negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu, nors šias patalpas tuo metu nuomojosi valstybės politikui artimo asmens vadovaujama asociacija „MMA“.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti GMP stoties Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkės N. Jasinskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkės Natalijos Jasinskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, dalyvaudama GMP viešuosiuose pirkimuose, N.Jasinskienė galbūt priėmė suinteresuotus ir šališkus sprendimus dėl savo sutuoktinio darbovietės – UAB „Dekbera“.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Lobistu įregistruoti advokatų kontoros „Round Markets Law“ vadovaujantį partnerį A. Krištapavičių

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) priėmė sprendimą įrašyti advokatų kontoros „Round Markets Law“ vadovaujantį partnerį ir advokatą Andrių Krištapavičių į registruotų lobistų sąrašą. Sprendžiant VTEK vadovavosi jo prašymu bei Lobistinės veiklos įstatymu. A. Krištapavičius yra 115-asis šalyje įregistruotas lobistas.

Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti