2016-03-14

Registruotų lobistų galėtų žymiai būti daugiau, o apie teisėkūrai daromą įtaką visuomenė sužinotų greičiau. To siekia Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), pateikusi savo pasiūlymų dėl Lobistinės veiklos įstatymo tobulinimo.

VTEK pirmininko Romo Valentukevičiaus teigimu, VTEK kompetencijos šiuo metu leidžia prižiūrėti tik registruotų lobistų veiklą. Todėl, jo manymu, svarbu pakoreguoti galiojantį trūkumų turintį Lobistinės veiklos įstatymą. „Mes nesiekiame suvaržyti lobistų veiklos, tačiau matydami nemažai spragų dabartiniame įstatyme, pritariame veikos reglamentavimui teisinėmis priemonėmis. Stingant skaidrumo, aiškių taisyklių, sprendimų priėmimo procese gali dominuoti tam tikros privilegijuotųjų asmenų grupės, o visuomenei – kilti abejonės, kad valdžios sprendimai priimami dėl tam tikrų privačių, o ne viešų interesų“, – sakė R.Valentukevičius šiandien Seime vykusioje spaudos konferencijoje.

VTEK siekia, kad registruotų lobistų skaičius išaugtų, o jų veikla taptų skaidresnė. Pagal šiuo metu galiojantį Lobistinės veiklos įstatymą, lobistai už savo veiklą turi atsiskaityti kartą per metus. „Siūlome atsisakyti metinio atsiskaitymo ir įdiegti nuolatinį lobistinės veiklos deklaravimą. Jis būtų vykdomas per protingą, 7 kalendorinių dienų nuo lobisto veiksmų dėl atitinkamo teisės akto priėmimo ar nepriėmimo pradžios, terminą. Taip pat manome, kad dabartinis lobistų registracijos mokestis (150 EUR) yra per didelis.
Siekiame, kad jis būtų simbolinis – 10 EUR. Sukūrėme ir lobistų paieškos informacinę sistemą, kurioje galima lengvai gauti informaciją apie kiekvieną registruotą lobistą, jų kontaktus bei veiklą“, – sakė VTEK Prevencijos skyriaus patarėja Evelina Matulaitienė.

VTEK informacinėje sistemoje bus fiksuojami visi lobistai ir deklaruojama jų veikla. Tikėdamasi paspartinti teigiamus pokyčius šioje srityje, vasarį VTEK supaprastino lobistinės veiklos registraciją. Tai pat, siekiant išvengti esamo ar menamo užsakovo bei juridinio asmens administracinės atsakomybės vertinimo dviprasmybių, įstatymo projekte siūloma lobistu laikyti tik fizinius asmenis, kurie būtų skirstomi į tris grupes: lobistinės veiklos paslaugas teikiantys asmenys, o taip pat pelno ir ne pelno siekiančiose organizacijose dirbantys lobistai.

„Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimo projektas būtinas. Jis turėtų užtikrinti teisėkūros proceso bei lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Įstatymo pakeitimais siekiame, kad informacija būtų prieinama visuomenei – tiek iš lobisto, tiek iš asmens, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, pusės“, – sakė įstatymo pataisas rengiančiai darbo grupei vadovaujanti Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotoja Milda Petrauskienė.

Lobistų veiklos priežiūrą šalyje vykdo VTEK. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2001 metų. Įstatymas ją apibrėžia kaip fizinio ar juridinio asmens atlygintinus ar neatlygintinus veiksmus, kuriais siekiama daryti įtaką keičiant, papildant, panaikinant, priimant ar atmetant teisės aktus. Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą, teisės būti lobistais neturi juridiniai asmenys, jei tai yra valstybės ar savivaldybių institucijos, o taip pat – asmenys, jaunesni nei 18 metų, valstybės politikai, pareigūnai, tarnautojai, teisėjai ar šias pareigas nustojusieji eiti mažiau nei prieš metus, bei teistieji už tyčinį nusikaltimą, jei teistumas neišnykęs ar nepanaikintas.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 36 lobistai.

 

VTEK informacija

 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti