2016-04-06

 

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai gilinosi į naujas galimybes užtikrinti savo veiklos skaidrumą. Šio teismo kvietimu, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai pristatė institucijos darbuotojams šįmet įdiegtą naują privačių interesų deklaracijos priedą. Siekdami skaidrumo, jame valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys gali atskleisti duomenis apie jiems einant pareigas atsiradusius ryšius.

Viešųjų interesų viršenybės užtikrinimas yra visų valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų pareiga. Ją įgyvendindamas asmuo turi ne tik vengti interesų konfliktų, bet ir elgtis taip, kad visuomenei nė nekiltų abejonių dėl tokio konflikto buvimo. Tačiau praktinėje veikloje skaidrumo siekiantiems asmenims natūraliai kyla tarnybinės etikos dilemų. Teisėjus ir teismo tarnautojus ypač sudomino naujasis privačių interesų deklaracijos priedas ID001P.

„Pakeitėme požiūrį į privačių interesų deklaravimą. Deklaracija, kaip forma, padedanti įgyvendinti privačių interesų atskleidimo prievolę, pamažu tampa skaidrumo priemonių kompleksu. Jis leidžia rūpestingam asmeniui deklaruoti tuos tarnybinės veiklos užkulisius, kurie galėtų būti vertinami prieštaringai jų neatskleidus ar netgi galėtų mesti šešėlį visam viešajam sektoriui. Naujame priede galima deklaruoti tokius dalykus, kaip privačių asmenų lėšomis finansuoti mokymai, neatlygintinai tarnybinei veiklai suteiktos priemonės, prezentacijos ir įvairių produktų pateikimas išbandymui, nemokamos paslaugos, lobistinė veikla ir panašiai. Tai yra sunkiai apčiuopiami dalykai, kurie neretai tampa pasitikėjimą menkinančiu faktoriumi“, – sakė VTEK pirmininkas Romas Valentukevičius.

 

Naują formą VTEK sukūrė atsižvelgdama į valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų poreikį atsiriboti nuo bet kokių galimų abejonių dėl jų veiklos skaidrumo. Sąžiningai ir rūpestingai atliekantiems pareigas tokiu būdu atsiranda galimybė deklaruoti tarnybinės veiklos metu atsiradusius kontaktus, siekiant išvengti interesų konflikto regimybės.

R. Valentukevičius pateikė pavyzdį, jog kai kuriose užsienio šalyse galiojantys etikos kodeksai rekomenduoja darbo vietose nelaikyti reklaminių užrašų turinčių daiktų. Tuo siekiama eliminuoti galimą viešojo sektoriaus įstaigų atstovų šališkumą.

 

Įgyvendindama Nacionalinę kovos su korupcija programą VTEK pradėjo parengiamuosius Privačių interesų registro steigimo darbus ir šiuo metu atlieka esamos informacinės sistemos atnaujinimo darbus bei sprendžia su tuo susijusias problemas. Lietuvos apeliacinis teismas pateikė pasiūlymų, kaip privačių interesų duomenis būtų galima panaudoti Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO). Teismo atstovų teigimu, struktūrizuoti duomenys apie privačius teisėjų ir teismo darbuotojų interesus leistų paskirstyti bylas bei kitus dokumentus taip, kad būtų išvengta bet kokių – net ir netiesioginių bylą sprendžiančio teisėjo ar jam talkinančio asmens – sąsajų su privačiais interesais.

 

Tobulindama privačių interesų deklaravimo sistemas, VTEK siekia sukurti paslaugą deklaruojančiajam ir jį kontroliuojančiai institucijai. Naujasis privačių interesų registras automatizuos beveik visus VTEK gaunamų privačių interesų deklaracijų apskaitos ir kontrolės procesus. Vienas jo tikslų – deklaracijos prievolę turintiems asmenims pateikti preliminarias individualizuotas deklaracijas kitų valstybės informacinių išteklių pagrindu. Tokias deklaracijas beliktų papildyti arba patvirtinti. Tokia sistema galėtų veikti kaip institucijų ir deklaruojančiųjų įspėjimo įrankis. Siekiant skaidrumo teismų sistemoje, Privačių interesų registro susiejimas su LITEKO yra vienas iš aktualesnių darbų.

 

VTEK informacija

 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti