2016-04-12

Artimiausiu metu patobulintas lobistinės veiklos teisinis reglamentavimas turėtų tapti veiksmingu kontrolės įrankiu, leidžiančiu išskaidrinti visuomenei asmenų, darančių įtaką priimant teisės aktus, veiklą

Šią savaitę Seime prasidės naujų Lobistinės veiklos įstatymo pataisų svarstymo procedūros Seime. „Pagaliau pajudėjo ledai. Tikimės, kad artimiausiu metu patobulintas teisinis reglamentavimas taps efektyviu kontrolės įrankiu išskaidrinant visuomenei asmenis, kurie daro įtaką priimant teisės aktus ir kad tai užtikrins teisėkūros procese dalyvaujančių asmenų tarnavimą ne siauroms interesų grupėms, bet visos visuomenės interesams. Lobistinei veiklai skaidrėjant už paramą politikams taps sunku atsilyginti atitinkamais teisės aktų pakeitimais ar administracinių sprendimų priėmimu“, – sakė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas Romas Valentukevičius.

VTEK, kaip lobistų veiklos priežiūrą šalyje vykdanti institucija, aktyviai dalyvavo Lobistinės veiklos įstatymo pataisas rengiančioje darbo grupėje. Šio įstatymo pakeitimo projektas Seimui buvo pateiktas praėjusių metų sausį. Daugiau nei metus laiko jis buvo tobulintas atsižvelgiant į suinteresuotų šalių pastabas ir pasiūlymus bei tarptautinių organizacijų rekomendacijas. Pasiūlymų dėl jo pataisų teikė darbo grupei vadovavusi Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotoja Milda Petrauskienė, kiti šios grupės nariai bei VTEK atstovai.

Tobulesnis reglamentavimas – efektyvesnė kontrolė

Interesų grupių įtaka teisės aktų leidybai yra neišvengiama, tačiau šis procesas turi būti skaidrus. Visuomenė turi teisę žinoti, kas, kam ir kodėl daro įtaką priimant teisės aktus. Atsakinga lobistinė veikla gali pagerinti sprendimų priėmimo kokybę, atverdama kelią specifinių žinių turintiems profesionalams ir tokiu būdu padėti įstatymų leidėjams bei sprendimų priėmėjams spręsti vis sudėtingesnius klausimus. Suinteresuoti asmenys savo ruožtu gali tikėtis pažangių valdžios įstaigų sprendimų. Tačiau kai derybos vyksta „už uždarų durų“, visuomenės interesai patenka į vadinamąją pilkąją rizikos zoną. Naujos Lobistinės veiklos įstatymo pataisos turėtų teisėkūros procesą padaryti skaidresnį.

VTEK kompetenciją šiuo metu riboja netinkamas reglamentavimas, kuris iš esmės leidžia prižiūrėti tik registruotų lobistų veiklą. Tokių kol kas – vos 36. Daugelis realiai veikiančių šalies lobistų, įskaitant savo interesams atstovaujančias įmones, verslo asociacijas ir įvairias ne pelno siekiančias organizacijas, neprivalo oficialiai įsiregistruoti. Vadinasi, didžioji dalis lobistinės veiklos (VTEK skaičiavimu, daugiau kaip 90 proc.) nėra viešinama. O registruotieji lobistai apie savo veiklą informuoja tik pasibaigus veiklos vykdymo metams, kuomet ši informacija visuomenei yra mažiau aktuali.

VTEK Lobizmas

Esminiai pokyčiai

Pagrindinis naujo lobistinės veiklos reglamentavimo tikslas – kuo didesnis skaidrumas ir atskaitomybė visuomenei. Tai taikytina tiek lobistams, tiek asmenims, kuriems siekiama daryti įtaką. Todėl į pataisas įtrauktos arba patikslintos lobistinės veiklos užsakovų ir asmenų, kuriems siekiama daryti įtaką lobistine veikla, sąvokos. Taip pat konkrečiai suformuluotos lobistų teisės, aiškiau apibrėžta lobistine nelaikoma veikla. Įstatymo pataisose įtvirtintas draudimas teikti ir priimti dovanas, žadėti atlygį už priimtą ar nepriimtą teisės aktą arba administracinį sprendimą. VTEK siūlo lobistu laikyti tik fizinį asmenį. Taip būtų galima išvengti dviprasmiškų esamo ar menamo užsakovo bei juridinio asmens administracinės atsakomybės vertinimų.

Dar vienas siūlomas pokytis – panaikinti metinį deklaravimą, jį pakeičiant nuolatiniu deklaravimu elektroninėmis priemonėmis. Tokiu atveju informacija būtų pateikiama per protingą 7 kalendorinių dienų terminą nuo lobistinių veiksmų siekiant atitinkamo teisės akto priėmimo ar nepriėmimo pradžios. Siūloma keisti ir deklaruotinų duomenų apibrėžtį. Pavyzdžiui, lobistas turėtų pateikti trumpą teisės akto dalies, kurią norima keisti, apibūdinimą. Taip pat reikėtų nurodyti instituciją ar asmenis, į kuriuos kreiptasi vykdant lobistinę veiklą. Kita vertus, reikėtų atsisakyti lobistinės veiklos išlaidų ir pajamų deklaravimo nuostatų, nes ši sritis, VTEK nuomone, neturėtų būti Lobistinės veiklos įstatymo reguliavimo dalykas.

Naujos pataisos skirtos bendravimo aiškumui užtikrinti. Todėl projekte pabrėžiama ne tik lobisto pareiga prisistatyti. Svarbi ir asmens, kuriam siekiama daryti įtaką, galimybė įsitikinti, ar lobistinę veiklą vykdo registruotas lobistas, ir apie neregistruotus lobistus informuoti VTEK.

Atitiks EBPO reikalavimus

Kuo greičiau nustatomas tinkamas lobistinės veiklos reglamentavimas yra labai svarbus Lietuvai stojant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO). Šios organizacijos rekomendacijoje dėl lobistinės veiklos skaidrumo pabrėžiama: vienas iš būtinų tinkamo lobistinės veiklos reglamentavimo principų – užtikrinti, kad lobistinės veiklos reguliavimas būtų paremtas plačiais sąvokų apibrėžimais, apimant visus lobistine veikla užsiimančius subjektus ir visus pagrindinius lobistinės veiklos tikslus. Pabrėžiama ir lobistinės veiklos atvirumo svarba, informacijos prieinamumas visuomenei – tiek iš lobisto, tiek iš asmens, kuriam siekiama daryti įtaką, pusės. Lobistų registrai būtų naudinga priemonė, leidžianti piliečiams stebėti teisės aktų leidybos procesui daromą įtaką. Pradiniame stojimo į EBPO etape išdėstytose Lietuvos nuostatose dėl lobistinės veiklos reglamentavimo buvo pabrėžta, kad artimiausiu metu priimtas atnaujintas Lobistinės veiklos įstatymas atitiks EBPO reikalavimus.

VTEK įsitikinimu, Seimui priėmus siūlomas Lobistinės veiklos įstatymo pataisas Lietuva ne tik nebebūtų kritikuojama dėl neveiksmingo lobistinės veiklos reglamentavimo, bet atitiktų EBPO keliamus reikalavimus bei, remiantis atitinkamų autoritetingų organizacijų (pavyzdžiui, Transparency International) vertinimo metodikomis, taptų viena iš šioje srityje pirmaujančių Europos valstybių.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti