2016-06-16

Vyriausioje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK) vykstančiuose susitikimuose su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertais buvo aptarti valstybės valdymo ir parlamentinės veiklos skaidrumo klausimai. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK), Seimo Etikos ir procedūrų komisijos (SEPK), Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK), Finansų ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) bei Valstybės kontrolės atstovai suteikė ekspertams informacijos apie svarbiausias šios srities iniciatyvas, savo vykdomą veiklą bei esamą padėtį.

EBPO ekspertai domėjosi, kokiomis priemonėmis institucijos siekia užkirsti kelią korupcijai, kokie kontrolės ir prevencijos mechanizmai pasitelkiami skaidrumui užtikrinti įvairiose viešojo sektoriaus veiklos srityse.

VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas pabrėžė, kad komisija savo veikloje pasitelkia ir griežtąsias, ir minkštąsias poveikio priemones. Jis taip pat kalbėjo apie detalių rezultatų politinių partijų ir kampanijų kontrolės srityje svarbą. „Sulaukiame kritikos, kad negalime paskelbti finansinių ataskaitų dar iki rinkimų pradžios. Toks bandymas buvo, tačiau sukėlė daug painiavos ir jo buvo atsisakyta. Dabar galiojantis terminas užtikrina, kad teikiamos ataskaitos būtų kokybiškos ir patikrintos. Gavę finansavimą, visi politinės kampanijos dalyviai turi tai deklaruoti per dešimtį dienų. Pagal įstatymą, mes pateikiame informaciją apie visas aukas ir jų aukotojus, išskyrus labai mažas sumas – iki 12 eurų vertės, kai aukotojas nenurodomas. Taigi rinkėjai gali susidaryti labai aiškų vaizdą, kas ir kokią partiją, kandidatą remia ir ar gauta parama atitinka reklamos žiniasklaidoje kiekius“, – sakė Z. Vaigauskas.

Artėjant Seimo rinkimams, VRK parengė elgesio kodekso rinkimų komisijų nariams projektą, taip pat bus pristatytas atskiras etikos kodeksas rinkimų stebėtojams. Pastarajame atsiras aktualios įstatymų nuostatos bei papildomos gairės – pavyzdžiui, kaip etiškai elgtis balsavimo dieną, įskaitant ir reikalavimus dėl mandagumo, deramos aprangos kodo ir t.t. Taip pat bus rengiami specialūs antikorupcinio elgesio mokymai apygardų rinkimų komisijų pirmininkams bei rinkimų stebėtojams. Vykdydama Nacionalinės kovos su korupcija programą VRK ketina teikti tam tikrus pasiūlymus tikslinant nuostatas dėl politinių partijų finansinių ataskaitų rengimo bei nepiniginių aukų partijoms vertės apskaičiavimo.

VVSK pirmininko pavaduotoja Milda Petrauskienė, vadovavusi naujas Lobistinės veiklos įstatymo pataisas rengusiai darbo grupei, informavo EBPO atstovus, jog, po įtemptų viešų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis ir diskusijų Seimo komitetuose, Lobistinės veiklos įstatymo projektas jau yra pateiktas priėmimui. „Dabartinis įstatymo projektas labai pasikeitė nuo jo pirminės versijos. Pagrindinis naujai pasiūlytų nuostatų tikslas – labai aiškiai parodyti, kas ir už ką yra atsakingas vykdant lobistinę veiklą, išplėsti lobisto sąvoką. Manome, kad naujos nuostatos turi apimti visus suinteresuotus subjektus – taip pat ir nevyriausybines organizacijas. Rengdami įstatymo pataisas rėmėmės Europos Tarybos Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) ir EBPO pateiktomis rekomendacijomis bei patirtimi“, – sakė M. Petrauskienė.

Pritardami pristatytai lobistinės veiklos išskaidrinimo koncepcijai, EBPO atstovai VVSK pirmininko pavaduotojai M. Petrauskienei pasiūlė ekspertinę pagalbą, jei kiltų kliūčių reglamentuojant poveikio teisėkūrai išskaidrinimo klausimus. Taip pat EBPO ekspertai pateikė pastebėjimų dėl subsidiarumo principo įgyvendinimo tarp centrinės ir vietos valdžios kompetencijų. Kilo abejonių dėl 2010 m. priimto sprendimo panaikinti apskričių viršininkų pareigybes bei administracijas, kaip valstybės biudžetines įstaigas, pagrįstumo bei VTEK vietos valstybės institucijų hierarchijoje.

VVSK pirmininko pavaduotoja taip pat atkreipė dėmesį į šiemet įsigaliojusias naujas kitų įstatymų – tokių kaip Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Vietos savivaldos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje ir kt. – pataisas, patobulinusias skaidrumui įtaką darančias sritis valstybės valdymo procese. Taip pat buvo akcentuota savivaldybių etikos komisijų veiklos svarba ir kaip jų darbas galėtų būti koreguojamas, tobulinimas.

Atsižvelgdami į artėjančius Seimo rinkimus, EBPO ekspertai domėjosi, ar naujai išrinktiems parlamentarams bus organizuojami mokymai tarnybinės etikos klausimais. SEPK informavo apie Seimo nariams ruošiamas atmintines, kuriose bus pateikiama informacija ir apie privačių interesų deklaravimą. Atmintinės juos pasieks prasidėjus naujai kadencijai. SEPK atstovė Rasa Gečienė atkreipė dėmesį, kad patys parlamentarai taip pat aktyviai konsultuojasi, prašo patarimų, kaip pildyti deklaracijas ir kaip vengti interesų konfliktų atskirais atvejais.

VPT atstovai teigė kuriantys naują skaidrumo deklaracijos formą, kuri viešuosius pirkimus vykdančias šalis apdraustų nuo galimų interesų konfliktų. Galvojama apie elektroninę sistemą, į kurią suplauktų informacija iš kitų valstybės institucijų ir leistų greičiau patikrinti, ar pateiktose nešališkumo deklaracijose atsispindi tikslūs duomenys.

Pirmadienį VTEK prasidėjo savaitę truksiantys susitikimai su EBPO ekspertais, atvykusiais žvalgomajai misijai Lietuvos pasirengimo stoti į organizaciją procese. Viešojo sektoriaus skaidrumo srityje VTEK atlieka koordinatorės vaidmenį. Visos savaitės metu VTEK būstinėje vyks įvairių šalies institucijų ir minėtą sritį kuruojančių EBPO ekspertų susitikimai, bus keičiamasi informacija.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti