2017-04-25

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentai bei dėstytojai domėjosi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) veikla. VDU atstovų kvietimu pirmadienį VTEK dalyvavo šią savaitę vykstančiame renginių cikle „Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto – PMDF – dienos”. VTEK narys, laikinai einantis VTEK pirmininko pareigas, dr. Virginijus Kanapinskas susirinkusiems skaitė viešąją paskaitą tema „Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos veiklos aktualijos: problematika ir tendencijos”.

„Esame kolegiali institucija, kuri vykdo valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų priežiūrą. Mūsų misija – ginti visuomenės viešąjį interesą, išsklaidyti abejones dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų elgesio ir formuoti vienodus tarnybinės etikos standartus, todėl pastaruoju metu patys skiriame itin didelį dėmesį savo veiklos skaidrumui didinti. Pavyzdžiui, VTEK posėdžiai tapo atviri žiniasklaidos atstovams, suinteresuoti asmenys ir visuomenė gali iš karto sužinoti, kaip vienu ar kitu klausimu balsavo VTEK nariai. Taip atsiranda papildomas kontrolės mechanizmas, leidžiantis objektyviau įvertinti VTEK sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą”, – pradėdamas paskaitą sakė dr. V.Kanapinskas.

20170424 VTEK vizitas VDU 2 E.Ivanauskaites nuotr

Iš kairės: VDU Viešojo administravimo katedros prof. dr. Liudas Mažylis, VTEK pirmininko pareigas laikinai einantis VTEK narys dr. Virginijus Kanapinskas, VDU Viešojo administravimo katedros prof. dr. Ilona Tamutienė, doc.dr. Aistė Lazauskienė, Rasa Zozaitė, dr. Arvydas Mikalauskas

Jis trumpai apžvelgė VTEK istoriją nuo jos įkūrimo 1998 m. Priminė, jog šios institucijos nariais buvo ir poetas Justinas Marcinkevičius, literatūrologė Viktorija Daujotytė-Pakerienė, teisės profesoriai Stasys Vėlyvis, Toma Birmontienė, Vytautas Andriulis bei kiti žymūs visuomenės veikėjai.
Dr. V.Kanapinskas taip pat atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į šiuo metu Seime svarstomus VTEK veiklą reglamentuojančio Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo pakeitimus. Jais siekiama apriboti politikų įtaką šiai institucijai. „Kai VTEK neskiriamas reikiamas finansavimas, gali susidaryti įspūdis, kad kai kuriems politikams neparanku, kad VTEK veiktų principingai ir būtų stipri nepriklausoma institucija, turinti autoritetą visuomenėje. Tačiau mūsų tikslas – atsakingai ir reikliai vykdyti tarnybinės etikos priežiūrą“, – sakė dr. V.Kanapinskas.

Viešosios paskaitos metu studentai išgirdo apie pagrindines Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas bei jų taikymą teismų praktikoje. VDU bendruomenės atstovams rūpėjo privačių interesų deklaravimo subtilybės, galimos interesų konfliktų situacijos. Paskaitoje iškelta dviejų vertybių – asmenų veiklos skaidrumo ir privačių asmens duomenų apsaugos – sandūros problema.

Taip pat domėtasi, ar vadinamasis vienerių metų „atvėsimo” laikotarpis mūsų šalyje yra tinkamos trukmės. Tai yra, kai valstybinę tarnybą baigusiam asmeniui taikomi apribojimai sudaryti darbo sutartį jo kontroliuotoje įmonėje ar atstovauti buvusioje darbovietėje. Dr. V.Kanapinskas nurodė, kad šis laikotarpis Lietuvoje gana trumpas, nes yra valstybių (pvz., Prancūzija), kuriose šie ribojimai taikomi net iki penkerių metų.

VDU studentai išgirdo ir apie kitus valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikomus apribojimus: kai įgyvendinamos tarnybinės ar atstovavimo teisės, kai priimamos ar teikiamos dovanos bei paslaugos. Taip pat atkreiptas dėmesys į galimas poveikio priemones, jei minėtų reikalavimų nesilaikoma – administracinę, tarnybinę (drausminę) atsakomybę bei galimybę panaikinti teisės aktus bei sandorius, neatitinkančius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje įstatymo nuostatų.

VDU dėstytojai domėjosi VTEK tyrimų atlikimo procedūromis bei kitose institucijose atliktų tyrimų revizavimu. Dr. V.Kanapinskas universiteto bendruomenės atstovus taip pat supažindino su VTEK vykdoma lobistinės veiklos priežiūra. Pristatytos svarbiausios Seime šiuo metu svarstomo naujos redakcijos Lobistinės veiklos įstatymo nuostatos. Kalbėta apie šios srities tobulinimo galimybes, siekiant skaidrumo bei tarptautinius standartus atitinkančio teisinio reglamentavimo.
Po šio susitikimo, su VDU dėstytojais taip pat aptartos ir tolimesnio bendradarbiavimo bei keitimosi žiniomis galimybės, rengiant išvažiuojamąsias paskaitas, priimant studentus atlikti praktiką VTEK, suteikiant metodinę pagalbą atliekant mokslinius tyrimus.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti