2017-05-12

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) rekomenduoja socialinės apsaugos ir darbo ministrui užtikrinti, kad jo vadovaujamoje ministerijoje būtų laikomasi tinkamo visuomenės informavimo per žiniasklaidą ir nesinaudojama pareigomis asmeninei naudai gauti platinant informaciją.

Tokį sprendimą VTEK priėmė išnagrinėjusi naujienų portalo „Delfi“ kreipimąsi. Jame teigta, jog ministrui pavaldi politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja parengė, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Viešųjų ryšių skyrius žiniasklaidos priemonėms išplatino interviu su dviem ministrui artimais asmenimis. Šis interviu buvo išsiųstas iš SADM tarnybinio elektroninio pašto, o prie laiško pridėtos nuotraukos iš asmeninio ministro šeimos archyvo. Laiške informuojama, jog interviu autorystę SADM dovanoja žiniasklaidos priemonėms, o tekstu siūloma pasinaudoti savo nuožiūra pagal auditorijų poreikius.

VTEK nuomone, SADM išplatintas interviu yra asmeninio pobūdžio – jame kalbama apie ministro vaikystę, jo teigiamas asmenines savybes, jo tėvus bei jų požiūrį į gyvenimą. Apie SADM funkcijas, sprendimus ar vykdomą politiką žiniasklaidai parengtame tekste nekalbama. VTEK požiūriu, visuomenei gali kilti abejonių, ar ministras nepasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti, kai jam pavaldūs asmenys parengė ir iš SADM tarnybinio elektroninio pašto išplatino su SADM veikla nesusijusią asmeninio pobūdžio medžiagą, kuri galimai formuoja teigiamą ministro, kaip asmens, įvaizdį, tačiau neinformuoja visuomenės apie jo, kaip ministerijos vadovo, veiklą.

VTEK pabrėžia, jog visuomenei neturi kilti net menkiausių abejonių, jog visuomenės informavimui skirti žmogiškieji ar finansiniai institucijos ištekliai naudojami jos vadovo ar kitų tarnautojų asmeniniam įvaizdžiui formuoti ir jį gerinti. Institucijos vadovas turi užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą: institucijos vardu jos darbuotojų pateikiama informacija turi būti susijusi su atitinkamos institucijos veikla, jos sprendimais, vykdoma politika bei funkcijomis. VTEK neneigia institucijų ir įstaigų teisės bei pareigos informuoti visuomenę apie jos veiklą, bet pažymi, kad informavimo procesas turi vykti laikantis įstatymuose nustatytų prievolių bei draudimų. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis nesinaudoti jokiu valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

VTEK negavo pagrįstų duomenų, jog pavedimą parengti ir SADM vardu išplatinti su ministru susijusį asmeninio pobūdžio interviu davė pats ministras. Nagrinėdama šią situaciją VTEK atsižvelgė ir į tai, jog minėtas interviu buvo išplatintas neatlygintinai (dovanotas), o jį platinant buvo nurodyta, kad žiniasklaidos atstovai gali naudoti jį (arba juo nesinaudoti) savo nuožiūra, taip pat nebuvo prašoma nurodyti ministerijos autorystės. Tačiau gavusi pagrįstos informacijos apie tai, kad asmenys nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, VTEK turėtų teisę atlikti jų tarnybinės veiklos tyrimą.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti