2017-10-05

Rietavo miškų urėdijoje vadovaujančias pareigas ėjusiam darbuotojui konstatuotas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimas paliktas galioti. Buvęs urėdijos darbuotojas Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo apskundęs jam nepalankų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimą, tačiau šis skundas atmestas kaip nepagrįstas.

Šių metų kovo pabaigoje VTEK pripažino VĮ „Rietavo miškų urėdija“ darbuotoją patekus į interesų konfliktą ir nusižengus draudimui valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims priimti dovanas ar paslaugas, jei tai gali sukelti interesų konfliktą. VTEK tyrimas parodė, kad šis darbuotojas nuo 2016 m. rugpjūčio mėnesio neatlygintinai naudojosi automobiliu, priklausančiu miško ruošos darbus urėdijoje vykdančiai bendrovei. Nors prieš tai – ir po to – darbuotojas tvirtino bei pasirašinėjo su šia bendrove susijusias PVM sąskaitas-faktūras ir darbų priėmimo aktų suvestines. VTEK vertinimu, moralinė skola dėl galimybės naudotis automobiliu yra asmeninio suinteresuotumo sąvokos elementai ir privataus intereso šaltinis, todėl šis urėdijos darbuotojas minėtoje situacijoje negalėjo išlikti nešališkas bei užtikrinti visuomenės interesų viršenybės. Įvertinęs savo darbo urėdijoje pobūdį, VĮ „Rietavo miškų urėdija“ darbuotojas privalėjo visiškai nesinaudoti minėtuoju automobiliu.

Teismo vertinimu, kadangi minėtasis automobilis bendrovei priklausė nuosavybės teisėmis, tai šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga, jog teisę naudotis šia transporto priemone darbuotojas gavo ne tiesiogiai per bendrovę, o per automobilio nuomos sutartį su ja sudariusį fizinį asmenį. Be to VĮ „Rietavo miškų urėdija“ darbuotojas patvirtino žinojęs, kad automobilis priklauso bendrovei. Teismo nuomone, pasirašydamas su šia bendrove susijusius dokumentus ir žinodamas, kad minėtoji transporto priemonė priklauso būtent jai, darbuotojas turėjo ir galėjo suvokti, kad šios aplinkybės jam gali kelti interesų konfliktą einant pareigas urėdijoje.

Teismas pabrėžė, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimui konstatuoti nebūtina nustatyti, jog valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, veikdamas atitinkamu būdu, iš savo veiksmų būtų gavęs kokios nors ekonominės naudos. Pakanka vien to, kad, patekęs į viešųjų ir privačių interesų konflikto situaciją, jis nesiėmė privalomų veiksmų tokiam konfliktui išvengti bei nevykdė pareigos elgtis taip, jog nekiltų nė menkiausių abejonių dėl interesų konflikto egzistavimo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti