2017-10-17

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius neužtikrino kontrolės, kaip jo pavaldinė vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Tai patvirtino Vilniaus apygardos administracinis teismas, atmetęs jo skundą ir palikęs galioti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) priimtą sprendimą.

Birželį VTEK pripažino Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pažeidus minėtojo teisės akto reikalavimus. Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad jis tarnybines funkcijas bei atsakomybės klausimą vertino subjektyviai ir, ignoruodamas VTEK rekomendacijas, leido pavaldinei tarnybines pareigas atlikti esant interesų konflikto situacijai. Jis įsakymu pavedė šios savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarnautojai laikinai vykdyti skyriaus vedėjos funkcijas, kol bus paskirtas vedėjas. Pažymėtina, kad tarnautojos sutuoktinis vadovauja vienai Joniškio mokyklai ir dirba Joniškio sporto centre, o minėtasis savivaldybės skyrius yra tiesiogiai atsakingas už švietimo įstaigų kontrolę. VTEK vertinimu, savivaldybės administracijos direktorius savo veiksmuose išliko nenuoseklus: jis pavedė tarnautojai atlikti pareigas ir tuo pat metu rekomendavo jai nusišalinti nuo visų interesų konfliktą keliančių veiksmų.

Teismo teigimu, savivaldybės administracijos direktorius turėjo rimtą pagrindą skyriaus vadovės funkcijų šiai tarnautojai apskritai nepavesti, tačiau pavedė. Taip pat teismas sutinka su VTEK argumentu, kad savivaldybės administracijos direktorius nesiėmė priemonių interesų konfliktui suvaldyti ir išvengti.

Savivaldybės administracijos direktoriaus statusas įpareigoja laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, kurie skirti užtikrinti Konstitucijoje įtvirtinto principo „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ įgyvendinimą. Priimant sprendimus tarnybinėje veikloje pirmenybė turi būti teikiama viešiesiems interesams, priimami sprendimai turi būti nešališki, o taip pat turi būti užkirstas kelias korupcijai rastis bei plisti valstybinėje tarnyboje. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja įstaigų vadovus kontroliuoti, kaip jam pavaldūs asmenys laikosi šio įstatymo reikalavimų, teikti jiems rekomendacijas bei, esant pagrindui, nušalinti šiuos tarnautojus nuo tam tikrų pareigų atlikimo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti