2017-10-19

Laiku privačių interesų nedeklaravusių ir tokiu būdu įstatymą pažeidusių šešių Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) darbuotojų skundus Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė kaip nepagrįstus. Liko galioti jiems nepalankūs Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimai.

Gegužę VTEK nusprendė, kad vadovaujančias pareigas LNOBT einantys darbuotojai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus deklaruoti privačius interesus nustatyta tvarka ir terminais. Šiuo teisės aktu siekiama įtvirtinti valstybinėje tarnyboje priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią rastis korupcijai.

Atlikdama tyrimą VTEK nustatė, jog dauguma šių darbuotojų pavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijas beveik penkerius metus. Pareigas LNOBT pradėjusieji eiti iki 2012 m., deklaruoti interesus elektroniniu būdu turėjo iki 2012 m. rugsėjo 30 d., o pareigas pradėję eiti vėliau – per 30 kalendorinių dienų nuo jų priėmimo į pareigas dienos. Tačiau visi jie deklaracijas pateikė tik šių metų balandį, kai VTEK jau buvo pradėjusi tyrimus. Beveik visi šie darbuotojai LNOBT dirba daugiau nei 10 metų. VTEK vertinimu, biudžetinės įstaigos statusą turinčio teatro skyrių bei tarnybų vadovai nėra eiliniai darbuotojai, o jei šias pareigas atliktų nekontroliuojami asmenys, būtų sudėtinga užtikrinti viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą. Dokumentai rodo, kad minėtųjų šešių LNOBT darbuotojų atliekamų pareigų pobūdis, įgaliojimai ir atsakomybė atitinka privačių interesų deklaravimo pareigą turinčio valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens sąvoką. Ne tik formalūs jų pareigų pavadinimai, bet ir pavestos funkcijos rodo, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos jiems taikomos visa apimtimi.

Teismas pritarė VTEK sprendimams ir akcentavo, kad administravimo įgaliojimų turėjimas yra tiesiogiai sietinas su privalomųjų nurodymu davimu pavaldiems asmenims ir tokių asmenų kontrole. Tam, kad asmuo būtų prilygintas valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui ir jam būtų taikoma deklaravimo pareiga, būtini du požymiai: darbas biudžetinėje įstaigoje ir administravimo įgaliojimų turėjimas.

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti