2017-11-16

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nariu Seimas ketvirtadienį paskyrė teisininką Edmundą Sakalauską. Už tokį sprendimą vienbalsiai pasisakė 104 Seimo nariai iš 104 balsavusiųjų. E.Sakalausko kandidatūrą pateikė Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Asmuo, paskirtas VTEK nariu, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei. Priesaiką priima Seimo Pirmininkas Seimo posėdyje.

E.Sakalauskas Lietuvos policijos akademijoje (dabartiniame Mykolo Romerio universitete) 1993 m. įgijo teisės mokslų bakalauro laipsnį, 1995 m. – teisės mokslų magistro laipsnį. Nuo 2012 m. jis dirbo Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente, o nuo 2015 m. ėjo šio departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vedėjo pareigas. Taip pat nuo 2012 m. jis yra teisės krypties lektorius Socialinių mokslų kolegijoje. 2010-2012 m., 2004-2008 m. ir 2000 m. E.Sakalauskas buvo Vyriausiosios rinkimų komisijos narys. 2000-2012 m. jis dirbo Mykolo Romerio universitete, 1999-2000 m. – Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centre bei Teisės instituto prie Teisingumo ministerijos Kriminologinių tyrimų skyriuje. 1998-1999 m. E.Sakalauskas ėjo vidaus reikalų viceministro pareigas, 1995-1998 m. dirbo Lietuvos teisės akademijoje, 1993-1995 m. – Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos. 2004 m. E.Sakalauskas buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

VTEK yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją. VTEK sudaroma iš penkių narių. Jie skiriami iš nepriekaištingos reputacijos, aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip penkerių metų darbo stažą turinčių Lietuvos Respublikos piliečių. VTEK narys yra valstybės pareigūnas. VTEK nario kadencijos trukmė – penkeri metai.

VTEK nariai yra nepriklausomi, negali būti saistomi jokiais interesais ir vadovaujasi tik teisės aktais bei etikos normomis. VTEK klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai savo posėdžiuose. VTEK posėdžiai yra vieši. Sprendimai priimami VTEK narių balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. VTEK sprendimai ir balsavimo rezultatai yra vieši.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti