2017-12-05

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), baigusi parengiamųjų darbų etapą, steigia Privačių interesų registrą (PINREG). Vadovaujantis vidaus reikalų ministro įsakymu (2017-11-24, Nr. 1V-809) dėl šio projekto finansavimo įgyvendinant Nacionalines kovos su korupcija priemones, pasirašyta sutartis tarp VTEK ir VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“. PINREG steigimas didžiąja dalimi finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bei remiamas valstybės biudžeto lėšomis.

ESFIVP I 1

Šios sistemos steigimo būtinybė įtvirtinta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme bei Nacionalinės kovos su korupcija programoje. PINREG tikslas – užtikrinti efektyvesnį privačių interesų deklaravimą, mažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius bei sąlygoti skaidresnių sprendimų priėmimą viešajame sektoriuje.

Šiuo metu pareigą deklaruoti interesus turi virš 100 tūkst. asmenų, tačiau deklaruojančiųjų ratas plečiasi. PINREG supaprastins ir pagreitins privačių interesų deklaravimo procesą. Sistema suformuos išankstines deklaracijas iš kitų valstybės registrų gautų duomenų pagrindu, o preliminariai užpildytas formas beliks papildyti arba tiesiog pateikti. Planuojama, kad paprastesne taps ir pati deklaracijos forma, kurioje, pritaikius šiuolaikines technologijas, bus supaprastinta duomenų įvestis. Taip pat PINREG siųs asmenims priminimus, jog reikia deklaraciją pateikti arba ją patikslinti naujai atsiradusiais duomenimis. Be to ši sistema suteiks deklaruojantiesiems galimybę patogiai ir operatyviai pateikti VTEK klausimą ar kreiptis konsultacijos. VTEK šis registras leis užtikrinti efektyvesnę deklaruojančiųjų kontrolę bei esamų deklaracijų analizę.

Privačių interesų deklaravimas yra viena veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos viešajame sektoriuje priemonių. Ji padeda valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims identifikuoti viešųjų ir privačių interesų sankirtas ir apie jas tinkamai informuoti savo tiesioginius vadovus, kolegas bei visuomenę.

Planuojama, kad PINREG pradės veikti 2019 m. pabaigoje.

VTEK informacija

 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

www.esf.lt  www.esinvesticijos.lt

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti