2017-12-14

Penktuoju Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nariu Seimas ketvirtadienį paskyrė istoriką ir teisininką dr. Antaną Šenavičių. Už tokį sprendimą pasisakė 88 Seimo nariai iš 90 balsavusiųjų, susilaikė 2, balsavusiųjų prieš nebuvo. A.Šenavičiaus kandidatūrą pateikė Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis. VTEK nariu paskirtas asmuo, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei.

A.Šenavičius 1977 m. baigė istorijos mokslų studijas Vilniaus universitete, 1999 m. – teisės ir valdymo magistrantūros studijas Mykolo Romerio universitete (MRU). Nuo 2016 m. jis yra Kauno technologijos universiteto (KTU) akademinis emeritas bei docentas. Veiklą KTU pradėjo 1995 m., 1999-2014 m. buvo šio universiteto Teisės katedros vedėjas, 2014-2015 m. – Viešosios politikos ir administravimo instituto docentas bei teisės studijų vadovas, 2011-2016 m. – universiteto Senato narys, o šiuo metu yra KTU Akademinės etikos kolegijos narys. 1990-1999 m. A.Šenavičius tarnavo vidaus reikalų sistemoje. 1991-2009 m. buvo MRU docentas, 1981-1993 dėstė Lietuvos edukologijos universitete, o 1977-1981 – Vilniaus Gedimino technikos universitete. 1975-1977 m. dirbo Lietuvos nacionalinio muziejaus ekskursijų vadovu, buvo vyr. mokslo darbuotojas. A.Šenavičius šiemet tapo Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nariu. Jis taip pat yra Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus narys.

VTEK yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją. VTEK klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai balsų dauguma viešuose posėdžiuose atviru vardiniu balsavimu. VTEK nariai yra nepriklausomi, negali būti saistomi jokiais interesais ir vadovaujasi tik teisės aktais bei etikos normomis. VTEK narys yra valstybės pareigūnas, kurio kadencijos trukmė – penkeri metai. VTEK sudaroma iš penkių narių, iš kurių, Seimo Pirmininko teikimu, Seimas skiria VTEK pirmininką. Nuo kovo mėnesio, atsistatydinus ankstesniam VTEK vadovui, pirmininko pareigas laikinai eina VTEK narys dr. Virginijus Kanapinskas.

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti