2018-04-06

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) kategoriškai nesutinka su 2018 m. balandžio 5 d. naujienų portale „Alfa“ paskelbtoje publikacijoje „Dar viena mįslė etikos prievaizdų tvirtovėje: klaida ar klastotė?“ pateiktais tikrovės neatitinkančiais buvusio VTEK pirmininko Romo Valentukevičiaus teiginiais.

VTEK pabrėžia, kad R.Valentukevičiaus, kaip VTEK pirmininko, įgaliojimai nutrūko 2017 m. kovo 20 d., vadovaujantis Seimo 2017 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. XIII-218 „Dėl Romo Valentukevičiaus atleidimo iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario ir šios komisijos pirmininko pareigų“. Taigi, šias pareigas jis ėjo iki 2017 m. kovo 20 d.

Publikacijoje nurodoma, kad 2017 m. kovo 15 d. VTEK posėdis nevyko. Tai neatitinka tikrovės, kadangi minimą dieną posėdis vyko ir jame buvo apsvarstyta 20 klausimų. Paminėtina, kad šiame posėdyje buvo priimti 3 sprendimai dėl asmenų veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, kurie yra paskelbti VTEK interneto svetainėje. Šiuos sprendimus pasirašė tuo metu VTEK pirmininko pareigas ėjęs R.Valentukevičius. Be to, pabrėžtina, kad R.Valentukevičiaus atsisveikinimas su VTEK nariais ir sekretoriato darbuotojais įvyko kovo 17 d. (penktadienį), bet ne 15 d. (trečiadienį), kaip nurodyta publikacijoje.

2017 m. kovo 15 d. įvyko VTEK narių susitikimas su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Jo metu buvo aptarta, kas turėtų laikinai eiti VTEK pirmininko pareigas nuo 2017 m. kovo 20 d., kai pasibaigs R.Valentukevičiaus įgaliojimai. Aptarus, kad šias pareigas galėtų eiti VTEK narys Virginijus Kanapinskas, 2017 m. kovo 17 d. 13 val. vykusiame VTEK posėdyje buvo nutarta, kad nuo 2017 m. kovo 20 d. VTEK pirmininko pareigas laikinai eis VTEK narys V.Kanapinskas. Šiame posėdyje dalyvavo tuometinis VTEK pirmininkas R.Valentukevičius, VTEK nariai Saulius Katuoka, V.Kanapinskas ir Dalia Paulauskaitė (pastaroji VTEK narė posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu – su ja buvo kalbama telefonu).

Tai, kad VTEK pirmininkas gali būti skiriamas iš VTEK narių, savaime nereiškia, jog bet kuris iš jų, nedavęs asmeninio sutikimo ir nebūdamas paskirtas pirmininku, atsižvelgiant tik į amžiaus kriterijų, besąlygiškai privalėtų neribotą laiką vykdyti visas laikinojo VTEK pirmininko funkcijas. Šį principą savo sprendime yra akcentavęs ir Vilniaus apygardos administracinis teismas.

VTEK veiklą reglamentuojančio Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 161 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad VTEK posėdžių organizavimo tvarką nustato VTEK darbo reglamentas. Pagal šio reglamento 80 punktą, VTEK posėdžio protokolą rengia VTEK sekretorius. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Todėl atitinkamai buvo įformintas ir 2017 m. kovo 17 d. VTEK posėdis. Pabrėžtina, kad šiam posėdžiui pirmininkavo ir protokolą Nr. IN-49-(1.3) pasirašė būtent R.Valentukevičius, kurio įgaliojimai tęsėsi iki 2017 m. kovo 20 d. Be kita ko, jis tą pačią kovo 17 d. perdavė V.Kanapinskui įstaigos antspaudą, registravimo pažymėjimą ir teisę naudotis VTEK administracinėmis patalpomis pagrindžiančius dokumentus, pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą.

Pabrėžtina, kad 2017 m. pasikeitus VTEK sudėčiai (Seimas paskyrė du naujus VTEK narius – Edmundą Sakalauską ir Antaną Šenavičių), VTEK nariai atitinkamai lapkričio 17 d. ir gruodžio 15 d. susirinko į posėdžius, kuriuose iš naujo sprendė, kas galėtų laikinai eiti VTEK pirmininko pareigas. Abiejuose posėdžiuose nuspręsta šiuos įgaliojimus patikėti pastaruosius metus VTEK laikinai vadovavusiam ir antrai kadencijai į VTEK nario pareigas Seimo paskirtam V.Kanapinskui.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti