2018-05-07

Nepagrįstas yra teiginys, jog Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pirmiausia privalėtų asmenį įspėti apie būtinybę deklaruoti privačius interesus, o pažeidimą konstatuoti tik šios pareigos nevykdant. Prevencinių priemonių taikymas įstatymo reikalavimus pažeidusiems asmenims prieštarautų teisingumo bei sąžiningumo principams, nes įstatymai negali nustatyti tokio teisinio reglamentavimo, kuriam esant vieni asmenys būtų nepagrįstai išskirti iš kitų asmenų, šiuo atveju – privačius interesus deklaruojančių sąžiningai, laiku ir tinkamai. Tokią poziciją palaikė Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT), atmetęs VĮ „Registrų centras“ vadovaujančias pareigas ėjusio darbuotojo skundą dėl VTEK jam konstatuoto pažeidimo.

Šių metų sausį VTEK nusprendė, jog minėtasis darbuotojas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktas, 7 straipsnio 1 dalis). VĮ „Registrų centras“ darbuotojo teigimu, VTEK visų pirma privalėjo jį įspėti apie būtinybę deklaruoti. Savo privačių interesų deklaracijoje darbuotojas ne iš karto nurodė, jog yra daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkas, o taip pat ne iš karto deklaravo duomenis apie savo sutuoktinę. Tyrimo duomenys parodė, kad tai jis privalėjo padaryti dar 2012 m., tačiau šią pareigą įvykdė tik 2017 m.  

Darbuotojas teigė neprivalėjęs deklaruoti šių duomenų, nes jo VĮ „Registrų centras“ eitos pareigos to daryti neįpareigojo – esą jis nebuvo valstybės tarnautojas. Tačiau VAAT atkreipė dėmesį, kad valstybės tarnautojai yra valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, kuriems priskiriami ir valstybės įmonėse dirbantys bei administravimo įgaliojimus turintys asmenys. Taigi darbuotojas, VĮ „Registrų centras“ eidamas vadovaujančias pareigas (ir turėdamas teisę skirstyti skyrių vedėjams darbus bei tikrinti, kad jie būtų atlikti, kontroliuoti skyriaus darbo laiko apskaitą, teikti siūlymus dėl departamento darbuotojų premijavimo ir pan.) į šią kategoriją pateko. Todėl VPIDVTĮ nuostatos, įskaitant pareigą deklaruoti privačius interesus, minėtajam darbuotojui tuo metu taikytos visos apimties.

Administravimo įgaliojimai teismų praktikoje suprantami ir aiškinami kaip įgaliojimai duoti privalomus vykdyti nurodymus, susijusius su struktūros tvarkymu, personalo valdymu, materialinių ir finansinių išteklių valdymu bei naudojimu, raštvedybos tvarkymu. Dažniausiai administravimo įgaliojimus turi vadovaujamas pareigas einantys asmenys.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti