2018-06-22

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) perdavė Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pagal kompetenciją įvertinti, ar buvęs žemės ūkio viceministras nepadarė mokestinio pažeidimo, galbūt naudodamas savo valdomos bendrovės lizingu išperkamą automobilį.

Gegužę VTEK nutraukė tyrimą dėl viceministro privačių interesų deklaravimo, nenustačiusi, kad jis būtų sudaręs ir nedeklaravęs deklaruotino dydžio sandorių, susijusius su minėtuoju automobiliu. Nenustatyta duomenų, patvirtinančių, kad buvęs viceministras iš bendrovės nuomotųsi ar savo vardu būtų įsigijęs šį automobilį už deklaruotiną sumą (viršijančią 3 tūkst. eurų) ir to nedeklaravęs,  arba kad dėl šio automobilio jam būtų kilęs interesų konfliktas. Tačiau birželį VTEK gauti papildomi duomenys suteikė pagrindą kelti klausimą, ar nebuvo pažeistos mokestinių teisės aktų nuostatos, kai bendrovės vardu įgytą automobilį asmeniniams tikslams galbūt naudoja bendrovės akcininkas. Pagal akcinių bendrovių veiklą reglamentuojančius teisės aktus, juridinio asmens valdomas turtas yra atsietas nuo atitinkamos bendrovės akcininkų turto. VTEK nuomone, tai reiškia, kad akcininkas negali naudotis bendrovės turtu asmeniniams tikslams, jei tarp bendrovės ir akcininko nesudaryta sutartis.

Jei būtų nustatyta, kad tarp bendrovės ir viceministro buvo sudaryta deklaruotino dydžio, t.y. 3 000 eurų vertę viršijanti, sutartis (ar sutartys) dėl automobilio naudojimo, VTEK svarstytų tyrimo atnaujinimo klausimą dėl buvusio viceministro elgesio galbūt nedeklaruojant deklaruotino dydžio sandorio.

Gegužę, priimdama sprendimą, VTEK akcentavo, kad naudojimasis automobiliu – jeigu viceministras juo iš tiesų naudojosi, – pats savaime nereikštų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatų pažeidimo. Pažeidimo sudėtis šiuo atveju atsirastų tik tada, jei paaiškėtų, kad viceministras automobiliu naudojasi ir nėra deklaravęs ryšio su bendrove (tačiau VTEK nustatė, kad ryšį su bendrove jis savo deklaracijoje nurodė laiku); kad yra nedeklaravęs automobilio įsigijimo (savo ar sutuoktinės vardu) sandorio, kurio vertė viršija 3 000 eurų (tačiau duomenys rodo, kad automobilį pirko bendrovė, o ne pats viceministras); kad dėl automobilio sudarė 3 000 eurų vertę viršijančią sutartį (pvz., nuomos ar kt.) ir šio fakto nedeklaravo.

VTEK prižiūri, kaip valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys laikosi VPIDVTĮ reikalavimų. Valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens statuso praradimas netrukdo VTEK dar trejus metus pradėti tyrimą dėl jo elgesio atitikties VPIDVTĮ nuostatoms.

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti