2018-07-31

Deklaruoti iš tėvo gautų dovanų savivaldybės tarybos nariui nereikia. Tokios nuomonės laikosi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), įvertinusi visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusią informaciją, esą savivaldybės tarybos narys savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė savo tėvo savivaldybės mero padovanoto nekilnojamojo turto ir pinigų. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas (VPIDVTĮ) nustato išimtį – deklaruoti per paskutinius metus gautas ir 150 eurų vertę viršijančias dovanas valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims neprivalu tais atvejais, kai šios dovanos yra gautos iš artimų asmenų. Šiame teisės akte taip pat įvardijama, kas yra artimi asmenys.

Tačiau VTEK atkreipė dėmesį į tai, jog savivaldybės tarybos narys savo privačių interesų deklaracijoje nenurodo jokių paskolos sudarymo sandorių, nors Valstybinei mokesčių inspekcijai yra deklaravęs duomenis apie pasiskolintas ir negrąžintas lėšas. Atsižvelgdama į tai, VTEK pavedė savivaldybės tarybos Etikos komisijai ištirti, ar tarybos narys nepažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančių VPIDVTĮ nuostatų, kai savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė galbūt sudaryto(-ų) paskolos sandorio(-ių). Savivaldybės tarybos Etikos komisija išvadas VTEK turės pateikti per mėnesį.

Privačių interesų deklaravimas nėra turto ar pajamų deklaravimas – tai atskiras procesas, kurį reglamentuoja specialus įstatymas. Pagal VPIDVTĮ, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys savo privačių interesų deklaracijoje nustatyta tvarka ir terminais privalo nurodyti informaciją apie per paskutinius metus sudarytus bei kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė viršija 3 tūkst. eurų.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu siekiama užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams. Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Tai savo rekomendacijose pažymi ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO).

VTEK yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, pagal įstatymo jai priskirtą kompetenciją vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistinę veiklą vykdančių asmenų priežiūrą bei korupcijos prevenciją.

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti