2018-10-22

Viešojoje erdvėje praėjusią savaitę keltos abejonės, ar Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nepatyrė politikų spaudimo. Pažymėtina, kad VTEK, atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus pagal suteiktą kompetenciją, yra nepriklausoma. Valstybės politikams, pareigūnams, politinėms partijoms, asociacijoms, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims draudžiama daryti įtaką dėl sprendimų priėmimo procedūros ir turinio.

VTEK yra kolegiali, iš penkių Seimo paskirtų narių susidedanti institucija, pagal savo funkcijas atliekanti tyrimus ir priimanti teisinių padarinių sukeliančius sprendimus dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų elgesio. Diskutuojant apie VTEK reputaciją, būtina kalbėti apie laikotarpį, kai VTEK vadovavo Romas Valentukevičius. Būtent vienasmeniai jo ir tuometinio Prevencijos skyriaus vedėjo Mindaugo Siaurio sprendimai – pvz., viršijant įgaliojimus pateiktos rekomendacijos, siūlymas įteisinti korupcinį atsidėkojimą medikams pinigais ir kt. – pakenkė VTEK reputacijai. Pasitraukus R.Valentukevičiui, VTEK į savo veiklą sugrąžino kolegialumo principą, išskaidrino sprendimų priėmimų procesą, atvėrė savo posėdžius ir balsavimo rezultatus visuomenei bei žiniasklaidai. VTEK sprendimus tikrinantys teismai iš 185 VTEK pernai metais priimtų sprendimų panaikino tik vieną.

Atkreiptinas dėmesys, kad bandymą daryti įtaką VTEK patyrė 2017 m., tačiau tai darė ne Seimo nariai, o M.Siaurys. Jis darė neteisėtus garso įrašus ir, jais manipuliuodamas, prašė VTEK narių nutraukti jo atžvilgiu pradėtą tarnybinio nusižengimo tyrimą bei leisti jam eiti pareigas, kol jis susiras kitą darbą. Ir šiuo metu M.Siaurys manipuliuoja iš konteksto ištrauktomis neteisėtų garso įrašų frazėmis, taip klaidindamas visuomenę, žiniasklaidą ir Seimo narius.

VTEK reiškia gilų susirūpinimą, kad dvejonės jos reputacija grindžiamos asmens duomenų teisinę apsaugą pažeidžiančia informacija. 2017 m. galiojusios Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo redakcijos nuostatos (3 ir 5 straipsnis) nurodė asmens duomenų tvarkymo reikalavimus bei nustatė, kokiais atvejais galėjo būti tvarkomi asmens duomenys. Asmens duomenų sąvoka apėmė informaciją bet kokia forma, nepaisant to, kaip ji pateikta – raidėmis, skaičiais, fotografiniu, vaizdu ar garso forma. Atsižvelgdama į tai, VTEK neturi duomenų, leidžiančių teigti, kad viešojoje erdvėje pasirodęs garso įrašas būtų padarytas laikantis minėtojo įstatymo reikalavimų. Neteisėtu būdu – slaptai, neinformavus pokalbio dalyvių ir negavus jų leidimo – įrašytas pokalbis kelia pagrįstų abejonių dėl jo autentiškumo. Pažymėtina, kad administracinis teismas yra atsisakęs priimti buvusio VTEK Prevencijos skyriaus vedėjo neteisėtu būdu įrašytą pokalbį kaip įrodymą byloje bei pasisakė dėl jo neteisėtumo. Be to, išviešintame garso įraše yra minimi su trečiųjų asmenų sveikata susiję specialiųjų kategorijų asmens duomenys, kuriuos, išskyrus griežtas išimtis, draudžia tvarkyti teisės aktai.

Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nekvestionavo motyvų, kuriais remiantis M. Siaurys buvo atleistas iš pareigų. VTEK primena, kad Prevencijos skyriaus vedėjas buvo atleistas iš pareigų vadovaujantis tyrimo išvadomis, kurias pateikė 2017 m. spalį sudaryta Tyrimo komisija galimam šio valstybės tarnautojo tarnybiniam nusižengimui tirti. Remiantis tyrimo metu surinktais duomenimis, minėtose išvadose buvo siūloma pripažinti, kad M. Siaurys padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą ir skirti jam tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų. Pažymėtina, kad VTEK posėdžio metu išanalizavo Tyrimo komisijos išvadas ir vienbalsiai nusprendė rekomenduoti VTEK pirmininkui atleisti VTEK Prevencijos skyriaus vedėją iš pareigų.

Taip pat pažymėtina, kad M.Siaurys savo privačių interesų deklaracijos duomenis teikė nesilaikydamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, todėl 2017-10-20 VTEK sprendimu Nr. KS-165 buvo pripažintas pažeidęs šį teisės aktą. Pabrėžtina, kad VTEK Prevencijos skyrius savo veikloje privalo vadovautis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, kadangi VTEK atlieka šio teisės akto vykdymo priežiūrą.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti