2019-05-09

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai trečiadienį dalyvavo Kauno mokslo ir technologijų parke vykusioje diskusijoje apie interesų konfliktų ir nepotizmo valdymo viešajame sektoriuje priemones. VTEK narys dr. Virginijus Kanapinskas ir vyresnioji patarėja Edita Kavoliūnienė skaitė pranešimus apie interesų konfliktų valdymą bei privačių interesų deklaravimo reglamentavimą, problemas, ir pastarųjų sprendimų būdus.

Diskusiją organizavo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Renginyje taip pat dalyvavo Kauno regiono valstybės bei savivaldybių įstaigų bei įmonių atstovai, pranešimus skaitė STT Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybos Strateginės analizės skyriaus vyresnysis specialistas Linas Zasimavičius, Vilniaus politikos analizės instituto Gerojo valdymo programos ekspertas Algis Davidavičius, Kauno technologijų universiteto atstovė doc. dr. Eglė Vaidelytė.

Valstybės bei savivaldybių įstaigų bei įmonių atstovai aiškinosi, ar galiojančių teisės aktų nuostatos gali užtikrinti tinkamą interesų konfliktų valdymą. Taip pat teirautasi, kokių priemonių viešasis sektorius imasi, siekiant išvengti interesų konfliktų ir nepotizmo bei įstatymo pažeidimų. Diskusijoje akcentuota, kad už interesų konfliktų ir nepotizmo valdymą konkrečioje įstaigoje yra atsakingas vadovas. Jo pareiga – užtikrinti įstatyme numatytų prevencinių priemonių taikymą, tačiau svarbu ir tai, kaip konkrečioje interesų konflikto situacijoje elgsis valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo.

Interesų konfliktą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas apibrėžia kaip situaciją, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą, dalyvauti jį priimant ar įvykdyti pavedimą, susijusį su jo privačiais interesais. Šiuo teisės aktu siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje.

Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje privalo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nė nekiltų abejonių apie tokio konflikto egzistavimą. Taip pat privalu deklaruoti privačius interesus. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) savo rekomendacijose pažymi, kad privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.

VTEK ir STT informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti