2015 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (Komitetas) surengė išvažiuojamąjį posėdį į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (Komisija), kurio metu išklausė informaciją apie 2014 m. Komisijos veiklos ataskaitą.

2014 m. žymiai pasikeitė Komisijos sudėtis: iš 5 Komisijos narių: naujai paskirti – 3, iš jų ir Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas Romas Valentukevičius pabrėžė, kad Komisija sau kelia tikslą padėti valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims pelnyti didesnį visuomenės pasitikėjimą bei vykdyti galimų pažeidimų prevenciją. Siekdama įgyvendinti jai priskirtus tikslus, Komisija veikia dviem vieną kitą papildančiomis kryptimis: atlieka interesų konfliktų ir korupcijos viešajame sektoriuje prevenciją t.y. koordinuoja ir užtikrina privačių interesų deklaravimo procesą bei atlieka tarnybinės etikos nuostatų ir skaidraus poveikio teisės aktų leidybai kontrolę t.y. prižiūri į korupcijos prevenciją orientuotų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje bei Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų vykdymą. Romo Valentukevičiaus teigimu, Komisija nėra represinė struktūra, bet aukščiausius etikos standartus viešajame sektoriuje formuojanti institucija, todėl galimų tarnybinių nuostatų pažeidimų prevenciją įvardijo kaip prioritetinį institucijos veiklos tikslą.

Komiteto nariai, susipažinę su 2014 m. Komisijos veiklos ataskaita, pasidžiaugė naujais Komisijos veiklos prioritetais daugiau dėmesio ir pastangų skirti prevencinėms interesų konfliktų ir korupcijos viešajame sektoriuje priemonėms ir jų taikymui, organizuoti aktyvią šviečiamąją veiklą savivaldybių institucijose teikiant metodinę pagalbą naujai suformuotoms naujoms savivaldybių etikos komisijoms, aktyviai diegti maksimaliai veiksmingesnę elektroninę privačių interesų deklaravimo sistemą.

Komiteto pirmininkas Valentinas Bukauskas, džiaugdamasis galimybe susitikti su Komisijos nariais, išreiškė viltį, jog tokie bendri pasitarimai ateityje vyks dažniau ir padės įgyvendinti strateginį Komisijos tikslą – užtikrinti valstybinėje tarnyboje priimamų sprendimų nešališkumą. Valentinas Bukauskas, apibendrinęs Komisijos pirmininko ir kitų Komisijos narių bei Komiteto narių pasisakymus, pritarė Komisijos siekiams daugiau dėmesio skirti prevencijai ir užtikrino, kad Komitetas labai atsakingai peržiūrės Komisijos siūlomus teisės aktų projektus, kuriuos aptaręs su Lietuvos savivaldybių asociacija bei Komitete, teiks Seimui. Diskusijose taip pat atkreiptas dėmesys, kad būtina platesnė diskusija apibrėžiant „viešojo intereso“ sąvoką bei metodiškai išaiškinant „nusišalinimo balsuojant“ procedūros esmę bei daugiau viešinant įstatymų pažeidėjus.

Susitikimo metu taip pat pritarta Komisijos narių aukštesnio statuso suteikimo galimybei bei aptarti kiti aktualūs klausimai, kaip bendros Komisijos ir Komiteto 2015 m. birželio 10 d. Seime rengiamos konferencijos, skirtos interesų konfliktams ir jų prevencijai vietos savivaldoje apžvelgti, darbotvarkė.

IMG_3383 IMG_3386

 

Parengė: LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro padėjėja
Genovaitė Jasaitienė (tel. (8 5) 239 6806, el. p. gejasa@lrs.lt
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos vyresnysis patarėjas

Tomas Čaplinskas (tel. (8~5) 261 06 91, el. p. tomas@vtek.lt

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti