2019-05-23

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai antradienį dalyvavo Šiauliuose vykusioje diskusijoje apie interesų konfliktų ir nepotizmo valdymo viešajame sektoriuje priemones bei rizikos veiksnius, lemiančius neatsparumą korupcijai. VTEK narė Dalia Paulauskaitė ir patarėja Inga Pankienė skaitė pranešimus apie interesų konfliktų valdymą bei privačių interesų deklaravimo reglamentavimą, problemas, ir pastarųjų sprendimų būdus.

Diskusiją organizavo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Renginyje taip pat dalyvavo Šiaulių apskrities valstybės bei savivaldybių įstaigų bei įmonių atstovai, STT Šiaulių valdybos viršininkas Vaidas Pupelis, STT Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybos Strateginės analizės skyriaus viršininkė Margarita Dobrynina, Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento vyriausioji specialistė Jurgita Gubanovienė bei Šiaulių universiteto dr. Rita Toleikienė. Diskusiją moderavo STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkė Rūta Kaziliūnaitė.

Valstybės bei savivaldybių įstaigų bei įmonių  atstovai aiškinosi, ar galiojančių teisės aktų nuostatos gali užtikrinti tinkamą interesų konfliktų valdymą. Taip pat teirautasi, kokių priemonių viešasis sektorius imasi, siekiant išvengti interesų konfliktų ir nepotizmo bei įstatymo pažeidimų.

Interesų konfliktą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas apibrėžia kaip situaciją, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą, dalyvauti jį priimant ar įvykdyti pavedimą, susijusį su jo privačiais interesais. Šiuo teisės aktu siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje.

Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje privalo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nė nekiltų abejonių apie tokio konflikto egzistavimą. Taip pat privalu deklaruoti privačius interesus. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) savo rekomendacijose pažymi, kad privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.

VTEK ir STT informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti