KOMISIJOS SUDĖTIS
VTEK Edmundas Sakalauskas E.Ivanauskaites nuotr

Edmundas Sakalauskas

Pirmininkas

Baigė teisės mokslų bakalauro (1993 m.) ir magistro (1995 m.) studijas Lietuvos policijos akademijoje (dabartiniame Mykolo Romerio universitete). 1993-1995 m. dirbo Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, 1995-1998 m. – Lietuvos teisės akademijoje. 1998-1999 m. ėjo vidaus reikalų viceministro pareigas. 1999-2000 m. dirbo Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centre bei Teisės instituto prie Teisingumo ministerijos Kriminologinių tyrimų skyriuje. 2000-2012 m. dirbo Mykolo Romerio universitete. 2010-2012 m., 2004-2008 m. ir 2000 m. ėjo Vyriausiosios rinkimų komisijos nario pareigas. 2012 m. pradėjo dirbti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente, o 2015-2017 m. ėjo šio departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vedėjo pareigas. Nuo 2012 m. dėsto teisės krypties studijų dalykus Socialinių mokslų kolegijoje. 2004 m. E.Sakalauskas buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

2017 m. lapkričio 16 d. Seimo paskirtas (Ministro Pirmininko teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas. Nuo 2018 m. gegužės 30 d. Seimo skyrimu eina VTEK pirmininko pareigas (yra biudžetinės įstaigos vadovas, vykdo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 13 straipsnyje nustatytas funkcijas).

Pirmininko darbotvarkė

 

VTEK E.Matulaitiene_Egles Ivanauskaites nuotr

Evelina Matulaitienė

Pirmininko pavaduotoja

Baigė ekonomikos bakalauro (2002 m.) ir magistro (2006 m.) studijas Vilniaus universitete. 2002 m. įsidarbino Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK). Nuo 2004 m. daugiau nei dvejus metus dirbo Konkurencijos tarybos Koncentracijos skyriuje. Nuo 2007 m., grįžusi į VTEK, ėjo pareigas Tyrimų skyriuje. Nuo 2015 m. dirbo VTEK Prevencijos skyriaus patarėja, nuo 2017 m. šiam skyriui laikinai vadovavo. Nuo 2018 m. beveik metus buvo VTEK Lobistinės veiklos priežiūros skyriaus vedėja. 2019 m., iki paskyrimo VTEK nare, vadovavo Prevencijos skyriui. Dirbdama VTEK sekretoriate rengė rekomendacijas, vedė mokymus valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, yra skaičiusi pranešimų interesų derinimo bei lobistinės veiklos priežiūros klausimais, atstovavo VTEK kompetencijos klausimais šaliai stojant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją. Nuo 2017 m. yra Privačių interesų registro (PINREG) steigimo projekto vadovė.

2019 m. lapkričio 20 d. Seimo paskirta (Respublikos Prezidento teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narės pareigas. Nuo 2020 m. sausio 9 d. VTEK paskirta į VTEK pirmininko pavaduotojos pareigas (pavaduoja VTEK pirmininką, kai jis laikinai - dėl nusišalinimo, atostogų, laikinojo nedarbingumo, tarnybinės komandiruotės ir kt. - negali eiti savo pareigų). Nuo 2020 m. sausio 22 d. kuruoja lobistinės veiklos priežiūrą, viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų bei neteisėtos lobistinės veiklos prevenciją, VTEK vykdomą projektą „Privačių interesų registro sukūrimas“.

Pirmininko pavaduotojos darbotvarkė

 

VTEK Virginijus Kanapinskas Egles Ivanauskaites nuotr

Dr. Virginijus Kanapinskas

Narys

2003 m. baigė viešojo administravimo bakalauro studijas Lietuvos teisės universitete, teisės bakalauro (2005 m.) ir magistro (2007 m.) studijas Mykolo Romerio universitete (MRU), 2008 m. įgijo ekonomikos magistro laipsnį MRU, o 2014 m. apgynė teisės krypties socialinių mokslų daktaro disertaciją. 2003-2005 m. dirbo Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato 3PK Nusikaltimų tyrimo skyriuje, 2005-2007 m. – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Licencijų skyriuje, 2007-2008 m. – Vidaus reikalų ministerijos Teisės bei Viešojo administravimo departamentuose. 2008-2012 m. ėjo Seimo kanceliarijos Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėjo pareigas. 2009-2016 m. dirbo mokslinį pedagoginį darbą MRU Teisės fakultete, dėstė administracinės teisės, administracinio proceso teisės ir atstovavimo administraciniame procese disciplinas, yra publikavęs apie 10 mokslinių straipsnių viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, energetikos bei viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo klausimais. Nuo 2006 m. yra Lietuvos teisininkų draugijos narys. 2012-2017 m. (iki lapkričio 8 d.) ėjo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas pirmąją kandenciją. Nuo 2017 m. kovo 20 d. iki 2018 m. balandžio 11 d. laikinai ėjo VTEK pirmininko pareigas.

2017 m. lapkričio 9 d. Seimo paskirtas (Lietuvos teisininkų draugijos siūlymu) antrą kadenciją eiti VTEK nario pareigas. Nuo 2020 m. sausio 22 d. kuruoja teisės aktų, susijusių su VTEK kompetencijai priskirtomis veiklos sritimis, rengimą bei VTEK atliekamų tyrimų dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms vykdymą.

VTEK pirmininko 2019-04-04 įsakymas "Dėl teisės atstovauti apribojimo išimties taikymo V.Kanapinskui"

 

VTEK Antanas Senavicius E.Ivanauskaites nuotr

Dr. Antanas Šenavičius

Narys

1977 m. baigė istorijos mokslų studijas Vilniaus universitete. 1998-1999 m. studijavo teisės ir valdymo magistrantūroje Mykolo Romerio universitete (MRU). 1975-1977 m. dirbo Lietuvos nacionalinio muziejaus ekskursijų vadovu, buvo vyr. mokslo darbuotojas. 1977-1981 m. dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete, 1981-1993 – Lietuvos edukologijos universitete. 1991-2009 m. buvo MRU docentas. 1995 m. pradėjo akademinę veiklą Kauno technologijos universitete (KTU): buvo docentas, 1999 m. įkūrė Teisės katedrą ir iki 2014 m. buvo jos vedėjas, 2014-2015 m. – Viešosios politikos ir administravimo instituto docentas, Teisės studijų vadovas, 2011-2016 m. buvo universiteto Senato narys, o iki 2017 m.  – KTU Akademinės etikos kolegijos narys. Nuo 2016 m. jis yra KTU docentas akademinis emeritas. 2005-2015 m. - Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ekspertas ir tyrėjas. 2017 m. buvo Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narys. Yra parengęs mokslo studiją, paskelbęs mokslo, mokslo populiarinimo, mokymo metodikos bei kraštotyros straipsnių, yra dviejų knygų autorius bei trijų vadovėlių aukštosioms mokykloms bendraautoris.

2017 gruodžio 14 d. Seimo paskirtas (Seimo Pirmininko teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas. Nuo 2020 m. sausio 22 d. kuruoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų priimtų sprendimų dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms nagrinėjimą ir metodinės pagalbos savivaldybių tarybų Etikos komisijoms dėl Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimo teikimą.

 

VTEK narys Martinas Žaltauskas_E.Ivanauskaites nuotr.

Martinas Žaltauskas

Narys

2005 m. baigė bakalauro studijas Klaipėdos universitete, 2007 m. įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį Vilniaus universitete. Ketverius metus (nuo 2001 m.) vadovavo Klaipėdos nevyriausybinių organizacijų informacijos centrui. 2005-2019 m. ėjo Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktoriaus pareigas. 2010-2012 m. Vilniaus universitete dėstė programų ir projektų valdymo bei strateginio planavimo tema. 2017-2019 m. ėjo Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko pareigas. Yra paskelbęs publikacijų pilietiškumo ir pilietinės visuomenės, vystomojo bendradarbiavimo bei savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo metodikos temomis. 2013 m. Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanotas Atminimo ženklu už asmeninį indėlį prisidedant prie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai. 

2019 gruodžio 5 d. Seimo paskirtas (Nevyriausybinių organizacijų tarybos teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas. Nuo 2020 m. sausio 22 d. kuruoja švietimą ir mokymus dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo bei atitikties pareigūnų tinklo formavimą.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-01-24

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti