...AB „Logowin“ vykdė neteisėtą lobistinę veiklą.  Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino, kad UAB „Logowin“, nebūdama įrašyta į lobistų sąrašą ir teikusi pasiūlymus Lietuvos policijos departamento generaliniam komisarui dėl įsakymo pakeiti...
...ėl UAB LOGOWIN atitikties Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms. Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimu...
...prendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, nepriimta. Tyrimų nepradėta....
...ranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus....
...ėl VPIDĮ 15 straipsnyje nustatyto apribojimo taikymo išimčių. Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus....
...usirinkti daugiau informacijos apie buvusios ministrės M. Navickienės veiksmus.  Reaguodama į viešai paskelbtą informaciją bei gautus pranešimus, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) birželio 26 d. posėdyje nusprendė susirinkti daugiau in...
...laipėdos Vydūno gimnazijos direktorius Arvydas Girdzijauskas šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.  Tyrimo metu nustatyta, kad A. Girdzijauskas darbe priiminėjo sprendimus dėl jo vadovaujamoje gimnazijoje dirbančių jam...
...ėl Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus Arvydo Girdzijausko elgesio atitikties VPIDĮ Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 6 straipsnio 2 dalies 3 punkto bei 7 straipsnio nuostatoms. Dėl Biržų rajono saviva...
...adviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Gediminas Lipnevičius šiurkščiai pažeidė įstatymą. VTEK nusprendė, kad Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Gediminas Lipnevičius šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstaty...
...ėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms. Prašymus/ą įtraukti į lobistų sąrašą. Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikt...
...ėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkės Ados Grakauskienės elgesio atitikties VPIDĮ 3 str. 1 d. 2 p. bei 11 str. 1 ir 2 d. nuostatoms.  Vadovaujantis suformuota teismų praktika, Lietuvos Respublikos viešųjų ir priv...
...ėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkės Ados Grakauskienės elgesio atitikties VPIDĮ 3 str. 1 d. 2 p. bei 11 str. 1 ir 2 d. nuostatoms. Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių in...
...ėl Privačių miškų savininkų asociacijos prašymo įrašyti į lobistų sąrašą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 - 4 dalimis, įrašyti Privačių miškų savininkų asociaciją į lobistų sąrašą. Sprendimų, atliku...
...ranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Prašymus ėl VPIDĮ 15 straipsnyje nustatyto apribojimo taikymo išimčių . Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus....
...prendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, nepriimta. Tyrimų nepradėta....
...ranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus....
...elmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius pažeidė elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad  Kelmės rajono savivaldybė...
...ėl Kelmės rajono savivaldybės mero Ildefonso Petkevičiaus elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms. Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktori...
...azdijų rajono savivaldybės tarybos narė Nijolė Jurčiukonienė pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) šios dienos (2024.5.8) posėdyje priėmė sprendimą,...
...ranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus. Prašymus/ą išbraukti iš lobistų sąrašo....
...tlikus tyrimus pagal VPIDĮ. Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus. Prašymus/ą įtraukti į lobistų sąrašą....
...tsižvelgdami į tai, kad lobistinę įtaką galintiems patirti asmenims dažnai kyla klausimų, kaip atpažinti lobistinę veiklą ir kaip elgtis ją patyrus, siekdami supažindinti su Lobistinės veiklos įstatymo nuostatomis, parengėme antrąjį nuotolinių mokymų...
...laipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės  buvusi repertuaro meno vadovė (įstaigos vadovo pavaduotoja) Loreta Narvilaitė pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. Vyriau...
...arėnos rajono savivaldybės tarybos narė Rasa Kačiurinienė pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) 2024 m. balandžio 17 d. posėdyje nusprendė, kad Varėnos r...
...arėnos rajono savivaldybės tarybos narės Rasos Kačiurinienės elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms. Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario Gintauto Kanaukos elgesio atitikties VPIDĮ 3 ...
...radėti tyrimą dėl Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus Arvydo Girdzijausko elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.  Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus Arvyd...
...lektrėnų savivaldybės buvusio tarybos nario Dovydo Bliujaus elgesio atitiktį Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Prašymus/...
...ranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus. Prašymus/ą įtraukti į lobistų, sąrašą....
...yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tęsia švietimo programą, kurios tikslas – padėti valstybės institucijoms geriau suprasti, kaip veikia interesų derinimas bei lobistinių veiksmų deklaravimas organizacijose. Praėjusią savaitę VTEK išsiuntė ...
...radėti tyrimą dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 2 punkto, 25 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pradėti tyrimą...
...ranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus. Prašymus/ą įtraukti į asmenų, darančių teisėkūrai įtaką, sąrašą....
...iaulių miesto savivaldybės tarybos narys Stasys Trijonis pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savi...
...yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) praėjusiais metais nustatė 19 interesų derinimo pažeidimų. 2022-aisiais pažeidimų būta 84 procentais daugiau – iš viso 35. Ši statistika byloja apie teigiamus pokyčius. Kita vertus, skundų skaičius per met...
...iaulių miesto savivaldybės tarybos nario Stasio Trijonio elgesio atitiktį Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 bei 2 dalių nuostatoms. Kelmės rajono savivaldybės mero Ildefonso Petkevičiaus elgesio atitiktį Įstatymo 11 straip...
...iaulių miesto savivaldybės tarybos narė Nijolė Prascevičienė pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Šiaulių miesto savivaldybės (toliau - ...
...orime padėti deklaruojantiesiems geriau suprasti, kaip taikyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatas bei tinkamai deklaruoti interesus. Todėl parengėme pirmąjį nuotolinių mokymų kursą „Privačių interesų deklaravimas”. ...
...iaulių rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Prascevičienės elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Pranešimų dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų der...
...šaiškinimai apie interesų derinimą viešajame sektoriuje, lobizmą, įtaką teisėkūrai Informacija suskirstyta pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Lobistinės veiklos įstatymo (LVĮ) straipsnius...
...radėti tyrimą dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos buvusio nario Dovydo Bliujaus elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau - Įstatymas) nuostatoms.  Komisija, išnagrinėjusi gautą pranešimą, n...
...iaulių miesto savivaldybės tarybos narys Antanas Sireika nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šiaulių miesto savivaldybės (...
...iaulių rajono savivaldybės tarybos nario Antano Sireikos elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 bei 2 dalių nuostatoms. Pranešimus dėl elgesio atitikti...
...radėti tyrimą dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Jurčiukonienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.  Komisija, išnagrinėjusi gautą pranešimą, pradėjo tyrimą dėl Lazdijų rajono saviv...
...ranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms. Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus. Prašymą įrašyti asmen...
...TEK: Prezidentas G. Nausėda ir ambasadorius E. Bajarūnas pažeidė įstatymą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) šiandien vienbalsiai nusprendė, kad Prezidentas Gitanas Nausėda ir ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Eitvydas Bajarūnas pažei...
...ietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos  viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir...
...tabdyti Ramūno Kardelio lobistinę veiklą  VTEK, apsvarsčiusi gautą lobisto Ramūno Kardelio prašymą sustabdyti lobistinę veiklą ir vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, nusp...
...ranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms. Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus. Prašymą įrašyti į lob...
...024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pakeitimai. Pagal juos biudžetinių įstaigų stebėtojų tarybų nariai tapo deklaruojančiais asmenimis. Dėl to šiems asmenims taikomi reikalavimai dėl intere...
...eišnešiotų naujagimių asociaciją ,,Neišnešiotukas“ ir asociaciją ,,Lyderė” įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros ...
...ranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus. Prašymus įrašyti į asmenų darančių įtaką teisėkūrai sąrašą ir prašymą įra...
...AB „Raseinių vandenys“ direktorius Vaclovas Simonavičius pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad UAB „Raseinių vandenys“ (tolia...
...AB „Raseinių vandenys“ direktoriaus Vaclovo Simonavičiaus elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms....
...ietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas. Komisija nusprendė, kad Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas vykdė lobistinę veiklą būdamas neįrašytas į lobistų sąr...
...ietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo (asociacijos) elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos  lobistinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 2 punkto ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respu...
...prendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, nepriimta. Pratęsti tyrimo terminą dėl Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo (asociacijos...
...ranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Prašymą įrašyti į lobistų sąrašą VTEK informacija...
...radėti tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Antano Sireikos. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Komisija vertins ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys An...
...rašymus įrašyti į lobistų sąrašą Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus...
...iaulių rajono savivaldybės tarybos narys Simonas Strelcovas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK, Komisija), apsvarsčiusi gautą pranešimą bei susipažinusi su papildomai surinkta inform...
...yriausioji tarnybinės etikos komisija informuoja, kad atnaujino skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą SKAIDRIS. Atnaujintos lobistų skaidrumo deklaracijos bei supaprastintas kryžminis deklaravimas asmenims, patyrusiems lobistinę įtaką. ...
...rašymus įrašyti į lobistų sąrašą Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario Simono Str...
...ojų Jašmontą įrašyti į lobistų sąrašą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Nojų Jašmontą įrašyti į lobistų sąrašą...
...rašymus įrašyti į lobistų sąrašą Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus VTEK informacija...
...TEK tirs Prezidento G. Nausėdos ir ambasadoriaus E. Bajarūno dalyvavimą renginyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), šios dienos posėdyje įvertinusi pranešime nurodytą bei Komisijos surinktą papildomą informaciją, vienbalsiai nusprendė...
...rašymus įrašyti į lobistų sąrašą Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus VTEK informacija...
...acionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė pripažinti, kad Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija, Lietuvos Respubl...
...acionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos veiksmus Tiriama Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos vykdyta galbūt neteisėta lobistinė veikla. Lobistinės veiklos įstatyme numatyta, kad teisę lobistinę ...
...yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atkreipia dėmesį į ryškėjančią nemalonią situaciją, kai savivaldybėse galbūt ignoruojami skundai apie galimus politikų padarytus pažeidimus. Savivaldybėse veikiančių etikos komisijų nariai per nustatytą te...
...lytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties buvusi direktorė Jolita Gruzinksienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Alytaus rajono savivaldybės...
...lytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties buvusios direktorės Jolitos Gruzinksienės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) svarstys iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos gautą pranešimą ap...
...uvęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Adomas Bužinskas ir buvusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Lina Koriznienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą  Adomas Bužin...
...uvusio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą bei susipažinusi su papildomai surinkta informacija, tyrė A. Bužinsko veiksmus ...
...utraukti tyrimą dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Liutauro Variakojo elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 6 punktų nuostatoms Komisija, apsvarsčiusi gautą pr...
...iržų rajono savivaldybės tarybos nario Liutauro Variakojo elgesį Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, tyrė L. Variakojo veiksmus, kai eidamas tarybos nario pareigas 2023 m. balandžio 28 d. su artimu asmeniu, asociacijos Biržų rajono motoklubo „...
...tidėti sprendimą dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Liutauro Variakojo elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 6 punktų nuostatoms tyrimo Komisija, apsvarsčiusi ...
...iržų rajono savivaldybės tarybos nario Liutauro Variakojo elgesį Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl L. Variakojo veiksmų, kai eidamas tarybos nario pareigas 2023 m. balandžio 28 d. su artimu asmeniu, asociacijos B...
...AB „Pažangios inovacijos“ nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, pradėjo tyrimą dėl UAB „Pažangios inovacijos“ (toliau – Bendrovė) vykdytos galbūt neteisėtos lobistinės veiklos. Lobistinės veiklos įstatyme (t...
...rašymus išbraukti iš lobistų sąrašo UAB „Pažangios inovacijos“ elgesį Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, pradėjo tyrimą dėl UAB „Pažangios inovacijos“ (toliau – Bendrovė) vykdytos galbūt neteisėtos lobistinės veiklos. Lobistinės veiklos įs...
...prendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio, nepriimta Tyrimų nepradėta...
...ranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Kitus veiklos klausimus Posėdžio pradžia – 10 val. VTEK informacija...
...radėti tyrimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario Simono Strelcovo elgesio Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – VTEK, Komisija), apsvarsčiusi gautą pranešimą bei susipažinusi su papildomai surinkta informacija, nusprendė prad...
...ranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Kitus veiklos klausimus Posėdžio pradžia – 10 val. VTEK informacija...
...ratęsti Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties vadovės Jolitos Gruzinskienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms tyrimo terminą Jolita Gruzinskienė, eidama Alytaus rajono sa...
...lytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties vadovės Jolitos Gruzinskienės elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms Vyriausioji tarnybinės etikos komisija svarstys gautą pranešimą apie Alytaus ...
...B „Oro navigacija“ registruoti lobiste Komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė AB „Oro navigacija“ įrašyti į lobistų sąrašą. Reginą Jaskeleviči...
...ranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus asmenis įrašyti į lobistų sąrašą bei prašymus iš jo išbraukti Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Posėdžio pradži...
...ediminą Tvarijoną įrašyti į lobistų sąrašą Komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Gediminą Tvarijoną įrašyti į lobistų sąrašą. Sprendimų, atli...
...ranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus įrašyti į lobistų sąrašą Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Kitus veiklos klausimus Posėdžio pradžia – 10 val...
... Pradėti tyrimą dėl UAB „Raseinių vandenys“ direktoriaus  Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) gavo pranešimą, kad Raseinių rajono savivaldybei priklausančios uždarosios akcinės bendrovės direktorius Vaclovas Simonavičius šios bendro...
...ilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Martynas Remeikis pažeidė Interesų derinimo įstatymo nuostatą, draudžiančią atstovauti Komisija, atlikusi tyrimą dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos In...
... Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo elgesio atitiktį Interesų derinimo įstatymo nuostatoms Komisija gavo pranešimą, kad Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus v...
... VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro buvusi direktorė Vaida Sungailienė įpareigojimo „atvėsti“ įsidarbinant nepažeidė Komisija, atlikusi tyrimą dėl VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro buvusios direktorės Vai...
...ietuvos uogų augintojų asociacija pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK, Komisija) tyrimo metu įvertino Lietuvos uogų augintojų asociacijos (Asociacija) veiksmų atitiktį Lobistinės veiklos įstatymo (LVĮ) ...
...takdare teisėkūrai registruoti Lietuvos gėjų lygą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Teisėkūros pagrindų įstatymu, į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, nusprendė įrašyti Lietuvos gėjų lygą. ...
... Techninių dujų pramonės asociaciją įrašyti į lobistų sąrašą Komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 - 4 dalimis, nusprendė Techninių dujų pramonės asociaciją įrašyti į ...
...ranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą. Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Kitus veiklos klausimus Posėdž...
...obistais įregistruoti tris juridinius asmenis Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu, nusprendė į lobistų sąrašą įrašyti Lietuvos akvakultūros produktų gamintojų ir Viešojo...
...ranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir Lobistinės veiklos įstatymų nuostatoms Prašymus įrašyti į lobistų sąrašą Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Kitus veiklos klausim...
...auno miesto meras Visvaldas Matijošaitis veikė interesų konflikto situacijose Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija, VTEK), atlikusi tyrimą, nusprendė, kad Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų d...
... Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK, Komisija) vertins Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms ve...
...asitikėjimas ir sąžiningumas – svarbiausi veiksniai, skatinantys ekonomikos augimą ir inovacijas. Pasaulyje vykstant daugybei socialinių, politinių ir ekonominių sukrėtimų, reikalinga atnaujinti tarptautinius įsipareigojimus ir imtis veiksmų mažinant...
...venčionių rajono savivaldybės tarybos narė Janina Deveikienė veikė interesų konflikto situacijose Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija), atlikusi tyrimą, nusprendė, kad Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė Janina Deveikienė paže...
... Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narės Janinos Deveikienės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vertins Švenčionių r. savivaldybės tarybos narės Janinos Deveikienės elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nu...
...yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) šių metų pavasarį tapo Integralumo tinklo (Network for Integrity) nare. Tai visame pasaulyje veikiančias organizacijas, besirūpinančias valstybės pareigūnų sąžiningumu, skaidrumu ir etika, vienijantis Tink...
...takdare teisėkūrai registruoti Kibernetinio saugumo ekspertų asociaciją Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi LR teisėkūros pagrindų įstatymu, į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą nusprendė įraš...
... Prašymą įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą - Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo ir Lobistinės veiklos įstatymų nuostatoms - Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus ...
...obistais įregistruoti du asmenis Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu, nusprendė į lobistų sąrašą įrašyti Robert Torvelainen ir Lietuvos ekologinių ūkių asociaciją...
... Prašymus įrašyti į lobistų sąrašą - Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms - Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus - Kitus veiklos klausimus Priimti sprendimų...
...takdare teisėkūrai registruoti VšĮ „WOW University“ Komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi LR teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 1-4 dalimis, į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą nusprendė įrašyti VšĮ ,,WOW University...
... Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo bei Lobistinės veiklos įstatymų nuostatoms - Prašymą įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą Posėdžio pradžia – 10 val. VTEK informacija...
... Pradėti tyrimą dėl Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos veiksmų atitikties Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimams Komisija, apsvarsčiusi iš Žemės ūkio ministerijos gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl Nacio...
... Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo bei Lobistinės veiklos įstatymų nuostatoms - Prašymus išbraukti iš lobistų sąrašo - Prašymus įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą - Prašymus patei...
...uvęs Šilalės r. savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Sungaila pažeidė Įstatymą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvęs Šilalės r. savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Sungaila pažeidė Viešųjų ...
...yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) įvertino Lietuvos geležinkeliuose (toliau – Bendrovė) vykusias atrankos į Korporatyvinių reikalų departamento direktoriaus pareigas procedūras interesų konflikto rizikų valdymo aspektu. Atranką laimėjus...
...yriausioji tarnybinės etikos komisija 2023 m. gegužės 10 d. posėdyje susipažino su gautu pranešimu, kuriuo prašoma įvertinti vieno iš „Litexpo“ valdybos narių (deklaruojančio asmens) elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VP...
... Buvusio Šilalės r. savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Sungailos elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK arba Komisija) atliko tyrimą gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu dėl buvusio Šilalės r. ...
... lobistų sąrašą įrašyti du juridinius asmenis VTEK, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi  LR lobistinės veiklos įstatymo 8 str. 1 – 4 d., nusprendė į lobistų sąrašą įrašyti Lietuvos atsakingo verslo asociaciją ir Lietuvos smulkių gyv...
...ranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo bei Lobistinės veiklos įstatymų nuostatoms  Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašus  Prašymus pateikti nuomones, rekomendac...
... Pagėgių savivaldybės tarybos narė Aušra Zongailienė veikė interesų konflikto situacijoje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – Komisija), atlikusi tyrimą, nusprendė pripažinti, kad Pagėgių savivaldybės tarybos narė Aušra Zongailienė, 2...
... Pagėgių savivaldybės tarybos narės Aušros Zongailienės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo prašymą įvertinti, ar Pagėgių savivaldybės tarybos narė Aušra Zongailienė, 2022-2023 m. dalyvavusi parengiant reikalavimą šios savivaldybės ...
... Į lobistų sąrašą įrašyti  VšĮ „WOW University“ Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija), apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 - 4 dalimis, nusprendė VšĮ „WOW Universi...
... Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo bei Lobistinės veiklos įstatymų nuostatoms - Prašymus įrašyti į lobistų sąrašą - Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus - Kitus veiklos klausimus Posėdžio pradž...
... Finansų viceministras Gediminas Norkūnas veikė interesų konflikto situacijoje ir savo privačių interesų neatskleidė nustatyta tvarka Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komija), atlikusi tyrimą, nusprendė pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ...
... Finansų viceministro Gedimino Norkūno elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vertins, ar Lietuvos Respublikos finansų viceministras Gediminas Norkūnas, kuriam pagal einamas tarnybines pareigas buvo pavesta kuruoti AB „Ignitis grupė“ klausi...
... Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms - Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus - Kitus veiklos klausimus Posėdžio pradžia – 10 val. VTEK informacija...
... Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Stepono Kazlausko elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo duomenų, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Steponas Kazlauskas, būdamas uždarosios akcinės bendrovės „Žibai“ direktoriumi i...
... Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis veikė interesų konflikto situacijoje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija), nusprendė pripažinti, kad Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis, būdamas futbolo sport...
...TEK, kaip nepriklausoma institucija, įvertinusi viešoje erdvėje pateiktą informaciją, nusprendė atlikti išsamų situacijos vertinimą ir pateikti nuomonę dėl susidariusios situacijos.    Vertinimas apims:  AB „Lietuvos geležinkelia...
... Radviliškio rajono savivaldybės mero Vytauto Simelio elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) atliko tyrimą gauto pranešimo ir  papildomai surinktos informacijos pagrindu. Komisija vertina, ar Radviliškio rajono savivaldybės ...
... Klaipėdos poliklinikos vadovė Loreta Venckienė nesilaikė draudimo priimti dovanas Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) nusprendė pripažinti, kad viešosios įstaigos Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausioji gydytoja Loreta Venckienė, ...
... Klaipėdos miesto savivaldybės poliklinikos vyriausiosios gydytojos Loretos Venckienės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) atliko tyrimą gauto pranešimo pagrindu. Pranešime teigiama, kad Klaipėdos miesto savivaldybės poliklini...
... Iš lobistų sąrašo išbraukti Arturą Nastaravičių VTEK, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, Arturą Nastaravičių nusprendė išbraukti iš lobistų...
...ranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą. Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Kitus veiklos klausimus Posėdž...
... Į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą įrašyti tris juridinius asmenis VTEK, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 1 - 4 dalimis, nusprendė Vilniaus Miglos gatvės gyvent...
...ranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą. Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Kitus veiklos klausimus Posėdž...
...laipėdos rajono savivaldybės tarybos narė Ligita Liutikienė Interesų derinimo įstatymo reikalavimų nepažeidė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė Ligita Liutikienė nepažeidė Lietuv...
...echninių dujų pramonės asociacija pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimus VTEK, atlikusi tyrimą nusprendė pripažinti, kad Techninių dujų pramonės asociacija, 2022 m. spalio 26 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybei išsiuntusi r...
...laipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Ligitos Liutikienės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), gauto pranešimo pagrindu ir atlikusi tyrimą vertins, ar Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė Ligita Liutikienė nepažeidė Lie...
... Į lobistų sąrašą įrašyti du juridinius asmenis VTEK, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 - 4 dalimis, nusprendė AB Lietuvos radijo ir televizijos centą bei asociaciją „Ugdy...
...ranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą. Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Kitus veiklos klausimus Posėdž...
... Pradėti tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narės Aušros Zongailienės VTEK, apsvarsčiusi gautą pranešimą pradėjo tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narės Aušros Zongailienės elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių int...
...ranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms Prašymus įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą. Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Kitus veiklos klausimus Posėdžio pradžia ...
... Į lobistų sąrašą įrašyti vieną fizinį ir tris juridinius asmenis VTEK, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 - 4 dalimis, nusprendė Arvydą Kulį, UAB „Kauno butų ūkis“, UAB „B...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma tr...
...šplėsti tyrimą dėl viceministro G. Norkūno elgesio Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) naujomis aplinkybėmis išplėtė atliekamą tyrimą dėl finansų viceministro Gedimino Norkūno elgesio. Papildomai bus nagrinėjami duomenys, kai šis politin...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus...
...tidėti klausimo svarstymą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės L. Liutikienės elgesio Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo klausimo svarstymą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Ligitos Liutikienės elgesio. ...
...laipėdos rajono savivaldybės tarybos narės L. Liutikienės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Ligitos Liutikienės elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir p...
...eisėkūroje dalyvaujančios valstybės bei savivaldybių valdomos bendrovės yra laikomos lobistėmis ir turėtų įsirašyti į Lietuvoje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Naująją praktiką VTEK ...
...obistu įregistruoti vieną fizinį asmenį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti UAB „Bosanova“ direktorių Vytautą Matulevičių. Sprendimas priimtas atsižvelgus į jo pateiktą prašymą. Legaliai ...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus...
...tidėti klausimo svarstymą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės L.Liutikienės elgesio Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo klausimo svarstymą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Ligitos Liutikienės elgesio. S...
...laipėdos rajono savivaldybės tarybos narės L. Liutikienės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Ligitos Liutikienės elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir p...
...uvusios tarnautojos Vaivos Lukošienės įsidarbinimas savivaldybės įmonėje „Kretingos komunalininkas“ prieštarauja Įstatymo nuostatoms Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi gautą pranešimą ir atlikusi tyrimą, 2022 m. gruodžio ...
...uvusios Kretingos rajono savivaldybės tarnautojos Vaivos Lukošienės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) vertins buvusios Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiosios speci...
...ieli kolegos, bičiuliai, bendraminčiai, linkime gražių švenčių ir skaidrių 2023-iųjų!...
...šĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro direktorius R. Laurinaitis pažeidė įstatymą, dėl dalies aplinkybių pažeidimas nenustatytas Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro (KRPSC...
...šĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro direktoriaus R. Laurinaičio elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro (KRPSC) direktoriaus Roko Laurinaičio elgesį. Aiškintasi, ar jis nepa...
...yriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininku Seimas ketvirtadienį paskyrė VTEK narį Gediminą Sakalauską. Už tai slaptame balsavime pasisakė 65 parlamentarai, prieš – du, suslaikė devyni. Lapkričio pabaigoje, prisistatydamas Seimui ka...
...uvęs Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktorius D. Bakša pažeidė įstatymą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) direktorius Danas...
...azlų Rūdos socialinės paramos centro direktorės R. Andriušienės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktorės Renatos Andriušienės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir priva...
...yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) buvo priimta į tarptautinius antikorupcines institucijas vieninjančius tinklus: Antikorupcinių institucijų tinklą Europos partneriai prieš korupciją ir Europos Sąjungos kovos su korupcija kontaktinių insti...
...irti Radviliškio rajono savivaldybės mero V. Simelio elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero Vytauto Simelio elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma tr...
...lytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė interesų konflikto savo tarnyboje neišvengėVyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi gautą pranešimą ir atlikusi tyrimą, 2022 m. lapkričio 23 d. posėdyje nusprendė, kad Alytaus miesto ...
...lytaus miesto teatro direktorės Inesos Pilvelytės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) vertins Alytaus miesto teatro direktorės Inesos Pilvelytės elgesį ir spręs, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo r...
...areigas pradeda eiti nauja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narė Virginija Aleksejūnė, iki šiol vadovavusi šios priežiūros institucijos Prevencijos skyriui. Šiandien Seime ji prisiekė Lietuvos valstybei. Parlamentarų balsų dauguma ...
...obistais įregistruoti 3 asmenis Registruotų lobistų sąraše – trys nauji asmenys. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) lobistėmis įregistravo asociaciją „FINTECH HUB LT“ ir Elektrą iš saulės gaminančių vartotojų asociaciją bei asociacijos ...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus...
...eime priesaiką Lietuvos valstybei šiandien davė naujas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narys dr. Tomas Blinstrubis. Praėjusią savaitę į šias pareigas paskirtas teisininkas darbą pradeda šiandien, lapkričio 10 d. Dr. T. Blinstrubis...
...obiste įregistruoti UAB Ernst & Young Baltic, vieną lobistą iš sąrašo išbraukti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti UAB Ernst & Young Baltic. Sprendimas priimtas atsižvelgus į šio ju...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus...
...eisininkas dr. Tomas Blinstrubis paskirtas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nariu. Pareigas jis pradės eiti kitą savaitę, lapkričio 10 d. Tokį nutarimą šiandien priėmė Seimas, atsižvelgęs į Lietuvos teisininkų draugijos teikimą. Už ta...
...uvęs VšĮ „Nemuno euroregiono Marijampolės biuras” (NEMB) direktorius G.Skamaročius pažeidė įstatymą Nustatyta, kad 2020 m. tuometinis NEMB vadovas pasirašė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį su VšĮ Nemuno regiono turizmo ir aplinkosaugos agentūra,...
...uvusio VšĮ „Nemuno euroregiono Marijampolės biuras” direktoriaus G. Skamaročiaus elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio VšĮ „Nemuno euroregiono Marijampolės biuras” direktoriaus Gintaro Skamaročiaus elgesį. Aiškintasi...
...utraukti tyrimą dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario S. Kaniavos elgesio Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario Stasio Kaniavos elgesio. Tiriant aiškintasi, ar va...
...uvusio Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus R. Čiužo elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) direktoriaus Renaldo Čiužo elgesį...
...obiste įregistruoti Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociaciją „Likochema“ Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacij...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma tru...
...adviliškio rajono savivaldybės meras V. Simelis pateko į interesų konfliktą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ...
...adviliškio rajono savivaldybės mero V. Simelio elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Radviliškio rajono savivaldybės mero Vytauto Simelio elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų deri...
...uvusi Biržų rajono savivaldybės tarybos narė E. Čepokienė pažeidė Interesų derinimo įstatymą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvusi Biržų rajono savivaldybės tarybos narė Edita Čepokienė pažeidė Viešųjų ir privačių int...
...uvusios Biržų rajono savivaldybės tarybos narės E. Čepokienės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusios Biržų rajono savivaldybės tarybos narės Editos Čepokienės elgesį. Aiškintasi, ar, eidama šias pareigas, ji nepažeid...
...apkritį baigiantis dviejų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narių kadencijoms, Seimas antradienį į vieną iš šių pozicijų paskyrė Virginiją Aleksejūnę. Šiuo metu VTEK Prevencijos skyriaus vedėjos pareigas einanti teisininkė narės įgalio...
...utraukti tyrimus dėl dviejų buvusių Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojų elgesio Nepakakus teisiniam įvertinimui reikalingų duomenų, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimus dėl dviejų buvusių Aplinkos apsa...
...viejų buvusių Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojų elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins dviejų buvusių Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) direktoriaus pavaduotojų – Jurgio Kaz...
...agėgių savivaldybės tarybos narys K. Komskis pažeidė įstatymą veikdamas interesų konflikte Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Pagėgių savivaldybės tarybos narys Kęstas Komskis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo...
...agėgių savivaldybės tarybos nario K. Komskio elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Pagėgių savivaldybės tarybos nario Kęsto Komskio elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalav...
...uvusi Aplinkos apsaugos departamento tarnautoja J. Šipulskienė pažeidė draudimą įsidarbinti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvusi Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Aplinkos kokybės departamento Klaipėdos aplinkos k...
...uvusios Aplinkos apsaugos departamento tarnautojos J. Šipulskienės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusios Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Aplinkos kokybės departamento Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyria...
...plinkosaugos valdymo ir technologijų centras įrašytas į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, 2022 m. rugpjūčio 31 d. posėdyje, apsvarsčiusi viešosios įstaigos „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų cen...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus...
...ruskininkų savivaldybės tarybos narys Aivaras Kadziauskas interesų konflikto neišvengė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi gautą pranešimą ir atlikusi tyrimą, 2022 m. rugpjūčio 24 d. posėdyje nusprendė, kad Druskininkų s...
...ruskininkų savivaldybės tarybos narių Aivaro Kadziausko ir Liudo Vaisietos elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vertins Druskininkų savivaldybės tarybos narių Aivaro Kadziausko ir Liudo Vaisietos elgesį ir spręs, ar šie tarybos nariai nep...
...radėti tyrimą dėl Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktorės Renatos Andriušienės Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), 2022 m. rugpjūčio 18 d. posėdyje išnagrinėjo pranešimą ir papildomai gautą informaciją, nusprendė pradėti tyrimą...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma tru...
...uropos Komisija (EK) pateiktoje 2021 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitoje apžvelgė reikšmingus pokyčius, susijusius su teisinės valstybės klausimais visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Lietuvos atveju, be kita ko, atkreiptas...
...irti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario S. Lopetos elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario Stanislovo Lopetos elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus...
...utraukti tyrimą dėl buvusio Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus vyriausiojo patarėjo R.Klimčiausko elgesio Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl buvusio Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriaus vyriau...
...uvusio Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus vyriausiojo patarėjo R. Klimčiausko elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriaus vyriausiojo patarėjo Rapolo Klimčiausko...
...utraukti tyrimą dėl Druskininkų savivaldybės tarybos nario A. Bolio elgesio Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimą dėl Druskininkų savivaldybės tarybos nario Algio Bolio elgesio. Sprendimas priimtas nesant pakanka...
...ruskininkų savivaldybės tarybos nario A. Bolio elgesį Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tirta situacija, kai A. Bolys savivaldybės taryboje galbūt sprendė savo paties pateiktų nusišalinimų (ne)priėmimo...
...ratęsti tyrimus dėl buvusių Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojų J. Kazlausko ir M. Matulionio elgesio Siekiant išnagrinėti papildomą informaciją, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) iki liepos pabaigos pratęsė tyrimus...
...viejų buvusių Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojų elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins dviejų buvusių Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) direktoriaus pavaduotojų – Jurgio Kaz...
...prendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nepriimta Tyrimų nepradėta VTEK informacija...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma tru...
...irti buvusios Biržų rajono savivaldybės tarybos narės E. Čepokienės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios Biržų rajono savivaldybės tarybos narės Editos Čepokienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar, eidama šia...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma tru...
...ratęsti tyrimus dėl buvusių Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojų J. Kazlausko ir M. Matulionio elgesio Siekiant išnagrinėti papildomą informaciją, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) iki liepos pabaigos pratęsė tyrimus...
...uvusių Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojų J. Kazlausko ir M. Matulionio elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusių Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) direktoriaus pavaduot...
...retingos rajono savivaldybės administracijos direktorius E. Viskontas nenusišalindamas pateko į interesų konfliktą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visk...
...retingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus E. Viskonto elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė V...
...irti Pagėgių savivaldybės tarybos nario K. Komskio elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario Kęsto Komskio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų der...
...yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) kartu su kitomis dešimt už skaidrumą viešajame sektoriuje atsakingų Europos Sąjungos (ES) šalių narių institucijų įsteigė Europos tarnybinės etikos tinklą (ETET, angl. European Network for Public...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma tru...
...ietuvos heraldikos komisijos nariai R. Rimkūnas ir A. S. Každailis įstatymo nepažeidė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Lietuvos heraldikos komisijos (LHK) narys Arvydas Stanislavas Každailis ir buvęs narys Rolandas Rimk...
...ietuvos heraldikos komisijos narių R. Rimkūno ir A. S. Každailio elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos heraldikos komisijos (LHK) narių Rolando Rimkūno ir Arvydo Stanislavo Každailio elgesį. Aiškintasi, ar jie nepaž...
...uvusio Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo O. Šarmavičiaus elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Osvaldo Šarmaviči...
...arėnos rajono savivaldybės tarybos narys V. Varanavičius pateko į interesų konfliktą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys Virginijus Varanavičius pažeidė Viešųjų ir priv...
...ilniaus miesto savivaldybės mero R. Šimašiaus elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Vilniaus miesto savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatym...
...yriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) būstinėje trečiadienį vyko išvažiuojamasis Seimo Antikorupcijos komisijos (SAK) posėdis. Jo metu buvo aptariamos VTEK veiklos bei teisinio reguliavimo aktualijos. Posėdyje dalyvavo SAK pirmininkas Al...
...obiste įregistruoti Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociaciją, vieno lobisto veiklą sustabdyti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociaciją. ...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma tru...
...irti buvusio Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovo R.Čiužo elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) direktoriaus Renaldo Či...
...agrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma tru...
...anevėžio miesto savivaldybės tarybos narys R. Bakanauskas nesilaikė draudimo atstovauti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys Ričardas Bakanauskas pažeidė Viešųjų ir pr...
...yriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas Edmundas Sakalauskas, pavaduotoja Evelina Matulaitienė ir nariai trečiadienį susitiko su Seimo Etikos ir procedūrų komisijos (SEPK) pirmininke Aušrine Norkiene bei nariais. Susitikimo metu a...
...anevėžio miesto savivaldybės tarybos nario R. Bakanausko elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nario Ričardo Bakanausko elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų ...
...yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pateikė naujovių, didinančių visuomenės informuotumą apie lobistinę veiklą ir skatinančių teisėkūros procesuose dalyvaujančius asmenis veikti skaidriai. Atviri duomenys Taikydama didelių duomenų ...
...ietuvos vyriausioji archyvarė K. Ramonienė veikė interesų konflikte Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos vyriausioji archyvarė Kristina Ramonienė veikė interesų konflikto situacijoje, kai už vykdytas fu...
...ITA laikinosios vadovės B. Bukauskaitės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) direktorės pareigas laikinai einančios Birutės Bukauskaitės elgesį. Tirta, ar ji nepateko į ...
...auragės rajono savivaldybės tarybos nariai R. Bandzinaitė-Latožienė ir V. Liorančas į interesų konfliktą nepateko Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai Rima Bandzinaitė-Latožienė i...
...yriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai antradienį vedė mokymus naujai paskirtiems Vilniaus, Kauno, Utenos bei Kretingos apylinkių teismų teisėjams. Mokymų metu VTEK narys Gediminas Sakalauskas bei Prevencijos skyriaus vedėja Virgin...
...auragės rajono savivaldybės tarybos narių R. Bandzinaitės-Latožienės ir V. Liorančo elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių Rimos Bandzinaitės-Latožienės ir Vilmanto Liorančo elgesį. ...
...ilalės rajono savivaldybės administracijos tarnautojas M. Remeikis pateko į interesų konfliktą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Martyn...
...ilalės rajono savivaldybės administracijos tarnautojo M. Remeikio elgesį Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas atliktas gauto pranešimo...
...azdijų rajono savivaldybės tarybos narė Č. Šmulkštienė pateko į interesų konfliktą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Česlova Šmulkštienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derin...
...azdijų rajono savivaldybės tarybos narės Č. Šmulkštienės elgesį Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, pernai rugsėjį Č.Šmulkštienė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant su Lazdijų rajono Šv...
...tidėti sprendimo priėmimą dėl Šventosios seniūnės V. Skeberdytės elgesio Siekdama įvertinti šiandien vykusio posėdžio metu gautus paaiškinimus, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė atidėti sprendimo priėmimą dėl Šventosios seniū...
...ventosios seniūnės V. Skeberdytės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Šventosios seniūnės Veronikos Skeberdytės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ribojimo atstovauti. Šis...
...irti dviejų buvusių Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojų J. Kazlausko ir M. Matulionio elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl dviejų buvusių Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos minister...
...autus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – api...
...takdare teisėkūrai įregistruoti asociaciją „Gyvo Žalio“ Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą nusprendė įrašyti asociaciją „Gyvo Žalio“. Sprendimas priimtas atsižvelgus į šio juridinio asmens pat...
...yriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai praėjusiais metais vykdytos veiklos rezultatus trečiadienį pristatė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete (VVSK).  Susipažinę su dokumentu, VVSK nariai sutarė, kad būtina sti...
...autus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – api...
...yriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai praėjusių metų institucijos veiklos rezultatus trečiadienį pristatė Seimo Antikorupcijos komisijoje (SAK).  „Dėkoju VTEK pirmininkui, pavaduotojai ir visiems, kurie dalyvavo, prisidėjo ...
...apildyti registruotų lobistų sąrašą, išbraukti vieną asmenį iš įtakdarių teisėkūrai sąrašo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva" vyriausiąjį teisininką veiklo...
...viečiame susipažinti su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) patvirtinta 2021 metų veiklos ataskaita....
...autus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – api...
...irti Lietuvos vyriausiosios archyvarės K. Ramonienės elgesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos vyriausiosios archyvarės Kristinos Ramonienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų ...
...autus pranešimus dėl asmenų elgesio Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus Svarstys kitus veiklos klausimus Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – api...
...eikšdama paramą Ukrainai, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) blokavo Rusijos Federacijos atstovų dalyvavimą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Vyriausiųjų viešojo sektoriaus skaidrumo ekspertų darbo grupėje (SPIO)....
...rivačių interesų registro (PINREG) galimybės ketvirtadienį pristatytos Europos Sąjungos (ES) Dvynių projekto dalyvei – Jordanijos Skaidrumo ir antikorupcijos komisijai (JSAK). Tęsiantis projektui, JSAK vadovai ir kiti jos atstovai į Lietuvą atvyko da...
...videšimt metų Vilniaus senamiestyje veiklą vykdžiusią Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) dabar galima rasti Naujamiestyje, adresu – A. Goštauto g. 9. Šiandien Turto bankas simboliškai perdavė VTEK šias naujai suremontuotas ir jos veiklai p...
...inkime šviesių švenčių ir skaidrių 2022-ųjų!...
...Viceministras tinkamai „neatvėso“, „Ligoninės pinigai – direktoriaus sūnui“, „Kontrolieriai priėmė neleistiną dovaną iš mero“. Dažnam skaitytojui su panašiomis antraštėmis teko susidurti ne kartą, o viešajame sektoriuje dirbantiems asmenims galbūt ir...
...yriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovės su Lietuvos delegacija dalyvavo Strasbūre vykusioje Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) plenarinėje sesijoje. Joje Lietuvai buvo patvirtintos korupcijos prevencijos rekomen...
...eaguodama į šiandien spaudoje pasirodžiusią informaciją, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) aiškinsis dėl galbūt nedeklaruotos lobistinės veiklos ir lobistinės įtakos. Šių veiksmų imamasi remiantis naujienų portalo „Delfi“ publikacijoje pa...
...aip aktyviai verslas dalyvauja priimant viešuosius sprendimus? Atsakymais dalijosi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ketvirtadienį „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuotame „Verslo skaidrumo forume 2021”. Lobistinės vei...
...yriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK) lankėsi Lietuvoje viešintys Europos Sąjungos Dvynių projekto dalyviai – Jordanijos Skaidrumo ir antikorupcijos komisijos (JSAK) atstovai. Mokomojo vizito tikslas – susipažinti su Lietuvoje veikiančia a...
...konominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) Privačių interesų registrą (PINREG) įtraukė tarp pasaulinės klasės skaidrumo įrankių. Interesų konfliktų viešajame sektoriuje padedanti vengti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) ...
...au kuris laikas viešoje erdvėje įvairiais aspektais diskutuojama apie tai, kas efektyviausiai didina skaidrumą bei užkerta kelią korupcijai viešajame sektoriuje. Įvairių sričių specialistai vieningai sutaria, kad geriausias įrankis skaidrumui didinti...
...ietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) neskundžiamai paliko galioti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimą, kuriuo mažosios bendrijos atstovas pripažintas vykdęs neteisėtą lobistinę veiklą. 2019 m. rugpjūtį VTEK nu...
...ediminas Sakalauskas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nariu Seimas antradienį paskyrė interesų derinimo ir korupcijos prevencijos specialistą Gediminą Sakalauską. Tam vienbalsiai pritarė 110 parlamentarų. Naujasis VTEK narys paskir...
...rakų rajono savivaldybės darbuotojai gali po darbo, poilsio ir švenčių dienomis važinėtis tarnybiniais automobiliais asmeniniais reikalais. Tai leidžia savivaldybės pasitvirtintos tvarkos, nors šalies įstatymai draudžia. Šią ydingą praktiką aptikusi ...
...yriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) kuriant šiemet pradėjusį veikti Privačių interesų registrą (PINREG), jo diegimo procese aktyviai dalyvavo ir partneriai. „Sodra“ kasdien teikia apie 70 paslaugų įvairiems fiziniams bei juridiniams asmeni...
...eisėjams išvengti interesų konfliktų netrukus bus lengviau sąsajų tarp modernių valstybinių sistemų dėka. Šiemet pradėjęs veikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sukurtas Privačių interesų registras (PINREG), planuojama, teiks duomeni...
...iekvienas besikreipiantis į teismą tikisi, kad bylą nagrinės neutralus ir nešališkas teisėjas, o sprendimas bus objektyvus ir teisingas. Teisėjų tarybos pirmininkės Sigitos Rudėnaitės teigimu, užtikrinti skaidrumą ir išvengti interesų konfliktų paded...
...kaidrumo suvokimą valstybės valdomose įmonėse gerina veiksmų kompleksas: sklaida, švietimas, komunikacija, pareigos deklaruoti privačius interesus bei įstatyminių reikalavimų aiškinimas. Tokios nuomonės laikosi „Lietuvos geležinkelių“ Saugos ir rizik...
...alstybės valdomų įmonių valdysena pastaraisiais metais gerėja, tačiau vienas pagrindinių iššūkių lieka – kaip didinti skaidrumą ir efektyvumą. Pasak Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininko pavaduotojos Evelinos Matulaitienės, vien...
...šmaniai kurti antikorupcinę aplinką leidžiančios skaitmeninės technologijos sparčiai įsitvirtina viešajame sektoriuje. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas Edmundas Sakalauskas mano, jog modernių technologijų pritaikymas gerok...
...yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) primena, kad reikėtų iš naujo pateikti privačių interesų deklaraciją per naująjį Privačių interesų registrą (PINREG), jeigu prieš tai paskutinį kartą deklaruojantysis ją teikė per senąją sistemą. Privač...
...mane (Jordanijos Hašimitų Karalystė) įvyko Europos Sąjungos (ES) Dvynių projekto, kuriame dalyvauja ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), atidarymo renginys. Pagrindinis šio projekto partneris – Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), projek...
...uo šių metų deklaruoti privačius interesus – nepalyginamai greičiau ir lengviau. Šį procesą, kuris padeda vengti interesų konfliktų, spartina naujasis Privačių interesų registras (PINREG), surenkantis reikiamus deklarantų duomenis daugiau, nei iš deš...
...ietuvos pastangas korupcijos prevencijos srityje labai gerai įvertinę Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) ekspertai, paviešintoje ataskaitoje aptarė ir teigiamą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) indėlį trijų rekome...
...yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nuolat skatina viešojo sektoriaus asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovus vykdyti efektyvią deklaravimo kontrolę, o sveikatos priežiūros specialistams primena apie būtinybę tinkamai deklaruoti privačiu...
...rivačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių viešajame sektoriuje. Apie šio proceso būtinybę kalbantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Edmundas Sakalauskas primena, jog priv...
...inkamo interesų derinimo svarbą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovės akcentavo nuotoliniame „Skaidrumo akademijos“ renginyje „Viešieji ir privatūs interesai – kas tai ir kaip juos valdyti?“. VTEK pirmininko pavaduotoja Evelina Ma...
...eimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) bendru sutarimu pritarė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) praėjusių metų veiklos ataskaitai. Sprendimas priimtas trečiadienį vykusiame VVSK posėdyje, atliekant VTEK veiklos parlam...
...ovietmečio šešėliai, tradicijų nebuvimas, nepakankamos žinios ir nepasitikėjimas – tai tik keletas galimų priežasčių, kodėl į lobistinę veiklą vis dar žiūrima neigiamai, nors ji Lietuvoje legali jau 20 metų. Demokratiniai procesai – per nedemokrat...
...etvirtadienį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) surengė nuotolinę diskusiją „Skaidraus lobizmo link”. Joje dalyvavo apie 40 asmenų – registruotų lobistų, asociacijų ir viešojo sektoriaus atstovų. Sveikindamas susirinkusius, VTEK pirmini...
...er metus Lietuvoje priimama keli šimtai įstatymų, kurie daro įtaką įvairioms gyvenimo sritims. Ar visuomet žinome, kuriuos iš jų rengiant prisidėjo lobistai? Tik jie iki šiol deklaruodavo įtikinėjimus dėl teisės aktų priėmimo ar nepriėmimo. Nuo šių m...
...etvirtadienį, balandžio 8 d. 10 val. Vyriausioji tarnybinės etiko komisija (VTEK) kviečia visus norinčius prisijungti prie atviros nuotolinės diskusijos „Skaidraus lobizmo link". Diskusija vyks pasitelkiant audiovizualinių konferencijų ir pokalbi...
...kaidri lobistinė veikla yra teigiamas reiškinys. Tam pritaria ir ne viena tarptautinė organizacija. Pavyzdžiui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama....
...ai naujas reiškinys Lietuvoje, atsiradęs tik šiemet. Įtakdarių teisėkūrai - jau beveik 30. Kitaip nei lobistai, dažniausiai atstovaujantys užsakovų interesams, įtakdariai teisėkūrai siekia viešosios naudos. Jais gali tapti nevyriausybinės organizacij...
...rečiadienį Seimo Antikorupcijos komisijos (SAK) posėdyje pristatyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) 2020 m. nuveikti darbai. VTEK pirmininkas Edmundas Sakalauskas ir jo pavaduotoja Evelina Matulaitienė apžvelgė pernai metų veiklos ak...
...iaučiant COVID-19, lobistų dėmesio sulaukia su pandemijos valdymu susiję teisės aktai. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) duomenimis, pastaruoju metu lobistai siekė, kad darbdavių atstovai galėtų naudotis testais be sveikatos priežiūros...
...aip valdyti interesų konfliktus - tokias metodines rekomendacijas teisėjams ir jų padėjėjams rengs Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Jas sudarant bus bendradarbiaujama su Teisėjų tarybos bei Nacionalinės teismų administracijos atstovais....
...etvirtadienį Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) vykusiame susitikime pristatė Privačių interesų registro (PINREG) ir Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos (SKAIDRIS) funkcionalumus...
...yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ir Valstybės kontrolė (VK) penktadienį pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Jos pagrindu institucijos teiks viena kitai ekspertinę pagalbą, specialistų vertinimus, rengs konsultacijas ir dalysis aktualia ...
...okį lygį tarnybinės etikos srityje yra pasiekusios viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos Lietuvoje? Į šį klausimą planuoja atsakyti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), šiuo metu kurianti specialius įverčius. Jie leis pasitikrinti, ka...
...raėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) kasmet teikia Seimui iki kovo 1 d., vadovaudamasi tai nustatančiomis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo nuostatomis. Patvirtinta veiklos ataska...
...ietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) išplėstiniame nuotoliniame posėdyje penktadienį Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai pristatė savivaldybių tarybų nariams parengtas rekomendacines gaires dėl galimų interesų konfliktų valdym...
...er pastarąjį pusantro mėnesio lobistais tapo daugiau nei pusšimtis asmenų, kai per visus praėjusius metus tokį norą buvo pareiškę 17. Tai lėmė šiųmetės naujovės Lobistinės veiklos įstatyme. Viena iš jų – lobistu jau gali tapti ir juridinis asmuo. ...
...r valstybės politikas savivaldybės taryboje gali spręsti dėl miesto gatvės sutvarkymo, jei joje gyvena jo „Facebook“ bičiulis? O balsuoti dėl įstaigos, jei su jos vadove vienoje komandoje žaidžia krepšinį? Ar reikia nusišalinti, jei balsuojama dėl ne...
...ar du juridiniai asmenys tapo įtakdariais teisėkūrai – Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma ir VšĮ „NVO teisės institutas”. Įtaką jos ketina daryti vidaus ir užsienio reikalų, švietimo ir mokslo, kultūros, soc...
...irmieji įtakdarių teisėkūrai statusą įgijo Vartotojų teisių institutas ir asociacija Aplinkosaugos koalicija. Juos įregistravo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Tai naujas reiškinys Lietuvoje, įteisintas tik šiemet. Įtaką teisėkūrai siekianč...
...enktadienį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kartu su Seimo Antikorupcijos komisija surengė nuotolinius mokymus Seimo nariams naujojo lobistinės veiklos reglamentavimo tema. Jų metu parlamentarai galėjo rūpimus klausimus užduoti VTEK atstovams –...
...irtualią pagalbos ranką viešojo sektoriaus atstovams tiesia Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). „Kaip deklaruoti privačius interesus per PINREG?“, „Kokius sandorius turiu nurodyti?“, „Ar reikia deklaruoti draugiją, kuriai priklausau?”, „Ar...
...takos teisėkūrai ir lobistinės veiklos reguliavimo naujoves ketvirtadienį Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos bei Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžiuose pristatė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narys Martin...
...parčiai daugėja lobisto statusą siekiančių įgyti asociacijų. Tai skatina šiemet atsiradusi galimybė juridiniams asmenims tapti lobistais. Vien šiandien Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) lobistais įregistravo 14 juridinių asmenų. Įtaką dėl...
...os per dvi šių metų savaites lobistais panoro tapti 12 asmenų – pusė tiek, kiek per visus praėjusius metus. Nauja tai, kad nuo sausio registruotis gali ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys. Atsižvelgdama į gautus prašymus, Vyriausioji tarnyb...
...eklaruoti privačius interesus politikams, teisėjams, valstybės tarnautojams ir kitiems viešojo sektoriaus atstovams nuo šiol tampa lengviau. O tikimybė pamiršti, kada ir ką reikia įrašyti į deklaraciją, ženkliai sumažės. Darbovietės, ryšiai su juridi...
...rivatūs interesai nuo 2021-01-04 deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru (PINREG), pasiekiamu VTEK interneto svetainėje. Galimybės teikti privačių interesų deklaraciją per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) elektroninę deklaravimo ...
...ykdydama savo veiklą, VTEK viešųjų ir administracinių paslaugų neteikia, kadangi VTEK veikla nepriskirtina prie viešųjų ar viešojo administravimo subjektų teikiamų administracinių paslaugų....
...yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) antradienį ir trečiadienį surengė nuotolinius mokymus Vyriausybės nariams, kanceliarijos darbuotojams ir Vidaus reikalų ministerijos atstovams. Tema - privačių interesų deklaravimas, interesų konfliktų val...
...arptautinei antikorupcijos dienai skirtame „Skaidrumo akademijos“ atidarymo renginyje trečiadienį dalyvavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas Edmundas Sakalauskas, pavaduotoja Evelina Matulaitienė, komisijos nariai bei sekre...
...yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) primena, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustoję eiti asmenys tam tikrais atvejais turi „atvėsti“. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (VPIDĮ) draudžia įsidarbinti vienerius metus juridinia...
...yriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai penktadienį dalyvavo susitikime-diskusijoje teisėjų profesinės etikos tema. Atsižvelgdami į teismų veiklos specifiką, VTEK pirmininkas Edmundas Sakalauskas, pirmininko pavaduotoja Evelina Matul...
...yriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas Edmundas Sakalauskas, nariai ir sekretoriato atstovai ketvirtadienį diskutavo apie lobistinės veiklos priežiūros Lietuvoje aktualijas. Į nuotoliniu būdu vykusį pokalbį savo požiūrį išsakyti ...
...asisemti praktinių žinių apie interesų konfliktus ir jų valdymą bei privačių interesų deklaravimą nuo šiol galima nuotoliniu būdu – Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) rengiamuose e. mokymuose. Dėl šalyje paskelbto karantino VTEK buvo...
...tsižvelgdama į šalyje paskelbtą karantiną dėl COVID-19 plitimo prevencijos, VTEK informuoja: Dėl posėdžių šaukimo ir pranešimų nagrinėjimo: VTEK laikinai atidėjo sprendimų priėmimą, kai į posėdį kviečiamas tiriamasis asmuo, ir dalies atliekamų ...
...riimdami draudžiamas dovanas viešojo sektoriaus atstovai kelia visuomenei abejonių savo veiklos skaidrumu. Kada dovaną ar paslaugą galima priimti, o kada ne – tokias rekomendacines gaires pateikė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Jos ren...
...isuomenė gali dar lengviau stebėti, ar viešojo sektoriaus atstovai tinkamai derina viešuosius ir privačius interesus ir kontroliuoti jų priimamų sprendimų skaidrumą. Nuo šių metų visų privačius interesus deklaruojančių asmenų aktualios deklaracijos t...
...yriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas Edmundas Sakalauskas ir jo pavaduotoja Evelina Matulaitienė susitiko su Seimo Etikos ir procedūrų komisijos (SEPK) pirmininku Antanu Matulu ir šios komisijos pirmininko pavaduotoja Aušrine N...
...rivačius interesus nuo šių metų turi deklaruoti platesnis ratas asmenų. Tokią pareigą įtvirtino įsigaliojęs naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (VPIDĮ). Privačių interesų deklaracijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis...
...aujai pažvelgti į viešųjų ir privačių interesų derinimą kitąmet turės ne tik viešojo sektoriaus darbuotojai, bet ir jų vadovai. Įsigaliojus naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymui (VPIDĮ), nuo sausio 1 d. keičiasi ne tik dek...
...ą, kada ir kaip visuomenei turėtų atskleisti valstybinėje tarnyboje dirbantys ir kiti privačių interesų deklaravimo pareigą turintys asmenys – nuo kitų metų keičiasi tai nustatanti tvarka. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) primena, kad sa...
...aujas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narys Martinas Žaltauskas šiandien prisiekė Seime. Praėjusią savaitę į šias pareigas jį paskyrė Seimas, atsižvelgęs į Nevyriausybinių organizacijų tarybos teikimą. Neprisiekęs Lietuvos valstybei,...
...eime šiandien prisiekė naujoji Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narė Evelina Matulaitienė. Ilgametę VTEK darbuotoją į šias pareigas praėjusią savaitę skyrė Seimas, atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento teikimą. Neprisiekęs Lietuvos ...
...yriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovės – Eglė Ivanauskaitė ir Areta Miškinienė – lapkričio 4-5 dienomis dalyvavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Paryžiuje surengtame Vyriausiųjų viešojo sektoriaus skaidru...
...ietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) neskundžiamai paliko galioti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimą, kuriuo buvo konstatuotas pažeidimas vadovaujančias pareigas einančiam Lietuvos nacionalinio operos ir baleto ...
...ietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) galutiniu ir neskundžiamu sprendimu atmetė buvusio Kauno tardymo izoliatoriaus (KTI) struktūrinio padalinio vadovo skundą dėl jam nepalankaus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendi...
...yriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) Prevencijos skyriaus atstovai dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje vykusioje diskusijoje „Privačių interesų deklaravimas ir viešojo intereso prioritetizavimas kaip priemonė kuriant korupcijai ...
...yriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas Edmundas Sakalauskas ir narė Dalia Paulauskaitė dalyvavo ir pasisakė Seimo Antikorupcijos komisijos trečiadienį organizuotuose mokymuose, skirtuose savivaldybių Antikorupcijos komisijų (SAK)...
...laipėdos miesto savivaldybėje tarnybinės etikos klausimus savivaldos srityje kuruojanti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narė Dalia Paulauskaitė skaitė pranešimą apie interesų konfliktų valdymą bei privačių interesų deklaravimą, dažna...
...4-iems susilaikius, niekam neprieštaraujant, o 56-iems balsavus už, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas yra priimtas“, – toks sprendimas prieš 20 metų nuskambėjo Seimo plenarinių posėdžių salėje...
...utraukti tyrimą dėl Lietuvos automobilių sporto federacijos galbūt neteisėtai vykdytos lobistinės veiklos Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) galbūt neteisėtai vykdytos l...