Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) steigia Privačių interesų registrą (PINREG). Planuojama, kad jis pradės veikti 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį.

Šiuo metu yra užbaigti parengiamųjų darbų, analizės ir projektavimo etapai. PINREG diegimo procese aktyviai dalyvauja techninės priežiūros paslaugos teikėjai.

Taip pat šiuo metu baigiamos viešojo pirkimo procedūros dėl Rizikų ir interesų konfliktų kontrolės informacinės sistemos (RIKKIS) diegimo.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro įsakymu (2017-11-24, Nr. 1V-809) dėl šio projekto finansavimo įgyvendinant Nacionalines kovos su korupcija priemones, 2017 m. gruodžio 4 d. pasirašyta sutartis tarp VTEK ir VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“. PINREG steigimas didžiąja dalimi finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bei remiamas valstybės biudžeto lėšomis.

ESFIVP I 1

Šios sistemos steigimo būtinybė įtvirtinta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme bei Nacionalinės kovos su korupcija programoje. PINREG tikslas – užtikrinti efektyvesnį privačių interesų deklaravimą, mažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius bei sąlygoti skaidresnių sprendimų priėmimą viešajame sektoriuje.

Šiuo metu pareigą deklaruoti interesus turi virš 100 tūkst. asmenų, tačiau deklaruojančiųjų ratas plečiasi. PINREG supaprastins ir pagreitins privačių interesų deklaravimo procesą. Sistema suformuos išankstines deklaracijas iš kitų valstybės registrų gautų duomenų pagrindu, o preliminariai užpildytas formas beliks papildyti arba tiesiog pateikti. Planuojama, kad paprastesne taps ir pati deklaracijos forma, kurioje, pritaikius šiuolaikines technologijas, bus supaprastinta duomenų įvestis. Taip pat PINREG siųs asmenims priminimus, jog reikia deklaraciją pateikti arba ją patikslinti naujai atsiradusiais duomenimis. Be to, ši sistema suteiks deklaruojantiesiems galimybę patogiai ir operatyviai pateikti VTEK klausimą ar kreiptis konsultacijos. VTEK šis registras leis užtikrinti efektyvesnę deklaruojančiųjų kontrolę bei esamų deklaracijų analizę.

Privačių interesų deklaravimas yra viena veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos viešajame sektoriuje priemonių. Ji padeda valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims identifikuoti viešųjų ir privačių interesų sankirtas ir apie jas tinkamai informuoti savo tiesioginius vadovus, kolegas bei visuomenę.

Planuojama, kad PINREG pradės veikti 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį.

VTEK informacija

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

www.esf.lt www.esinvesticijos.lt

PINREG ESFA

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti