Jei nebesate deklaruojantis asmuo, pateikite VTEK prašymą nutraukti Jūsų privačių interesų deklaracijos viešinimą.

VTEK nutraukia viešą deklaracijos skelbimą turėdama pagrįstų duomenų apie deklaruojančio asmens statuso praradimą arba gavusi deklaruojančio asmens statusą praradusio asmens prašymą ir patikrinusi jo pagrįstumą.