Vyriausioji tarnybinės etikos komisija teisės aktų stebėsenos nevykdo.