BŪTINA DEKLARUOTI

 

Privačių interesų deklaracijas nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) pakeitimams, turi teikti taip pat ir:

  • Valdybų nariai valstybės ar savivaldybių įmonėse;
  • Stebėtojų tarybų bei valdybų nariai akcinėse bendrovėse (AB) ir uždarosiose akcinėse bendrovėse (UAB), kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei.

 

Deklaruoti privačius interesus šie asmenys turi per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo į pareigas dienos.

Valdybų bei stebėtojų tarybų narių privačių interesų deklaracijų duomenys, vadovaujantis VPIDVTĮ 10 straipsnio nuostatomis, yra vieši ir VTEK nustatyta tvarka skelbiami VTEK interneto svetainėje.


 

1. Privačių interesų deklaracijos yra pildomos ir teikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Paveiksliuke pažymėta, kurias nuorodas reikėtų spausti, norint atverti deklaracijos formą.


2. Visuose deklaracijos prieduose būtina nurodyti ne tik deklaruojančio asmens, bet ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis: darbovietę, sudarytus sandorius, etc.

Deklaruojantis asmuo tituliniame deklaracijos lape turi nurodyti tas pareigas, dėl kurių kyla pareiga teikti privačių interesų deklaraciją (pvz., savivaldybės tarybos nario pareigos).3. Deklaracijos priede „ID001J“ asmuo turi nurodyti visus juridinius asmenis, kurių veikloje dalyvauja (pvz., turi akcijų). Taip pat būtina nurodyti visas narystes ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose bei profesinėse sąjungose. Šiame priede, kaip ir visuose kituose deklaracijos prieduose, būtina nurodyti ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. priede „ID001J“ reikia nurodyti ir AB bei UAB einamas valdybos ar stebėtojų tarybos nario pareigas, jei šių bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Šias pareigas būtina deklaruoti net ir tais atvejais, jei į minėtąsias pareigas asmuo paskirtas kaip atitinkamos valstybės institucijos atstovas.4. Deklaracijos priede „ID001S“ asmuo turi nurodyti duomenis apie savo ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė, nei 3000 eurų.

Deklaruoti būtina ir raštu (paprasti bei notariniai), ir žodžiu sudarytus sandorius. Reikia nurodyti pirkimo-pardavimo, nuomos, paskolų, dovanojimo (išskyrus iš artimų asmenų gautas dovanas nepriklausomai nuo pastarųjų vertės) ir kt.5. Kai individualios veiklos pažymėjimas išsiimamas periodiškai, priede „ID001I“ reikia nurodyti individualios veiklos pradžios datą, o pastabose įrašyti, kad veikla vykdoma periodiškai.

Sandorių, atsiradusių iš individualios veiklos (nesvarbu, kokios vertės), privačių interesų deklaracijoje nurodyti nereikia.


 

1. Kokį pareigų kodą turiu pasirinkti, kai pildau privačių interesų deklaraciją?

Jei tai – Jūsų pagrindinės pareigos, tuomet deklaracijos tituliniame lape (ID001) turite pasirinkti vieną iš šių pareigų kodų:

  • Valstybės ar savivaldybės įmonių valdybos nariams – 455;
  • AB ar UAB stebėtojų tarybos nariams – 652;
  • AB ar UAB valdybos nariams – 653.

 

Jei šias pareigas einate papildomai, deklaracijos priede „ID001J“ reikėtų pasirinkti:

  • Valstybės ar savivaldybės įmonių valdybos nariams – 451;
  • AB ir UAB stebėtojų tarybos nariams – 652;
  • AB ir UAB valdybos nariams – 653.

 

2. Jei dėl einamų pareigų ir anksčiau turėjau teikti privačių interesų deklaraciją, ar turiu ją papildyti einamomis pareigomis valdyboje ar stebėtojų taryboje?

Taip, šias pareigas turite nurodyti deklaracijos priede „ID001J“.

3. Kada turiu pateikti deklaraciją?

Per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo į atitinkamas pareigas dienos.

4. Kiek laiko mano deklaracija bus viešinama?

Tol, kol eisite atitinkamas pareigas. Nustoję eiti šias pareigas, prašome pateikti VTEK prašymą, kad Jūsų deklaracijos viešinimas būtų nutrauktas (vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, VTEK deklaracijos viešinimą gali nutraukti tik gavusi deklaruojančiojo asmens statusą praradusio asmens prašymą).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96