VTEK rengia nuotolinius e. mokymus viešojo sektoriaus atstovams. Būtina išankstinė registracija.

Teirautis ir registruotis: Prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Vaitonė, renata@vtek.lt arba tel. (8) 673 61039.

Tikslinė grupė
Viešojo sektoriaus atitikties pareigūnai (atsakingi už privačių interesų deklaravimo priežiūrą, tarnybinės etikos kontrolę, korupcijos prevenciją);
Viešojo sektoriaus vadovai

Temos
Tarnybinė etika: jos reglamentavimas, įgyvendinimas ir kontrolė;

Interesų derinimas: interesų konfliktai ir jų atpažinimas bei valdymas, dovanų priėmimo apribojimai, atstovavimo apribojimai, „atvėsimo” laikotarpis bei kiti pasibaigus tarnybai taikomi apribojimai;

Privačių interesų deklaravimas: reglamentavimas, galimos problemos ir jų sprendimo būdai;

Esant poreikiui – interesų derinimo pažeidimų tyrimai: reglamentavimas, etapai ir praktinės problemos;

Esant poreikiui – lobistinė veikla: jos atpažinimas, reglamentavimas, galimos problemos ir jų sprendimo būdai.

Minimalus dalyvių skaičius
Ne mažiau nei 10 ir ne daugiau nei 50.

Laikas, vieta, trukmė
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 10:00 val. nuotoliniu būdu per audiovizualinių konferencijų ir pokalbių platformą, trukmė – 1 valanda.

Mokymo metodai
Paskaitos, praktiniai pavyzdžiai ir situacijų analizė.

Lektoriai
VTEK Prevencijos, Tyrimų ir Lobistinės veiklos priežiūros skyrių ekspertai.

Tikslas
Suteikti teorinių ir praktinių žinių dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo, įgalinti tinkamai kontroliuoti šio teisės akto vykdymą, teikti pagalbą ir konsultacijas tarnybinės etikos klausimais kolegoms bei atlikti tyrimus dėl galimų pažeidimų, taip pat suteikti teorinių ir praktinių žinių dėl Lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimo.