Pratęsti tyrimą dėl Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento ir registruoto lobisto M. Nagevičiaus elgesio

Siekdama gauti papildomos tyrimui reikalingos informacijos, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė pratęsti atliekamą tyrimą dėl Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento ir registruoto lobisto Martyno Nagevičiaus elgesio.
Tiriama situacija, kai jis vykdytą lobistinę veiklą galbūt deklaravo atgaline data. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė atitinkamų Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų, kurie įpareigoja vykdytą lobistinę veiklą deklaruoti per septynias dienas nuo jos pradžios. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir žiniasklaidoje skelbtos informacijos pagrindu. Esą, 2019 m. M. Nagevičius Seimo narei parengė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektą, naudingą biodegalų gamintojams, bet šią lobistinę veiklą deklaravo tik tada, kai Seimo narės teikiamam projektui Seime pritarta po pateikimo. Taip pat, esą, M. Nagevičius nuolat dalyvauja Seimo komitetų posėdžiuose, tačiau to nedeklaruoja.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė V. Gibienė interesų konflikto neišvengė, dėl dalies aplinkybių pažeidimas nenustatytas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Valė Gibienė pažeidė iki 2020-01-01 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

VTEK nustatė, kad valstybės politikė 2019 metų rugsėjį dalyvavo savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto (SASRK) posėdyje svarstant ir balsuojant dėl jos pačios išbraukimo iš VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudėties. VTEK neturi duomenų, kad ji būtų nusišalinusi.

Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Alytaus miesto savivaldybės merui ir Etikos komisijai imtis prevencinių priemonių, kad būtų išvengta VPIDĮ pažeidimų savivaldybės komitetų bei tarybos posėdžiuose.

Taip pat VTEK nusprendė, jog V. Gibienė nepažeidė VPIDVTĮ nuostatų, kai 2019 metų rugpjūtį dalyvavo savivaldybės tarybos SASRK posėdyje sprendžiant dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės gatvėje Alytuje perdavimo panaudos pagrindais ir dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo pakeitimo, kadangi sprendimų projektai nebuvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su tarybos narės privačiais interesais. Nors V. Gibienė minėtojoje ligoninėje dirba, tačiau šių savivaldybės tarybos sprendimų pagrindu šioje sveikatos priežiūros įstaigoje nebuvo priimti sprendimai jos pačios atžvilgiu, o tarybos narė, eidama pareigas ligoninėje, nedalyvavo sprendžiant su minėtaisiais savivaldybės tarybos sprendimais susijusius klausimus. Taip pat nenustatyta, kad ligoninės stebėtojų tarybos nariai, dėl kurių buvo balsuojama svarstant šį tarybos sudėties pakeitimą, V. Gibienei keltų interesų konfliktą. Be to, šis konkretus sprendimas nesusijęs su jos ligoninėje einamomis pareigomis ar statusu.

Taip pat VTEK nusprendė, jog V. Gibienė nepažeidė VPIDĮ nuostatų, kai pernai dalyvavo savivaldybės tarybos SASRK posėdžiuose sprendžiant dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, dėl leidimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei viešame prekių aukcione parduoti ilgalaikį materialųjį turtą ir kai dalyvavo savivaldybės tarybos Jungtiniame komitetų posėdyje sprendžiant dėl ligoninės Chirurgijos skyriaus remonto darbų viešojo pirkimo, dėl garažo Ligoninės gatvėje Alytuje nuomos viešojo konkurso būdu ir perdavimo panaudos pagrindais. Nustatyta, kad šie sprendimai nesusiję su tarybos narės privačiais interesais.

Tirti buvusio Ekonomikos ir inovacijų ministro V. Sinkevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Ekonomikos ir inovacijų ministro Virginijaus Sinkevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo įpareigojimą iš naujo nagrinėti gautą pranešimą. Pranešta, jog 2019 metais V. Sinkevičius, eidamas ministro pareigas, nenusišalino Vyriausybės posėdyje ir balsavo už savo kandidatūrą į Europos Komisijos narius.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti Plungės apylinkės teismo kanclerio J. Kaminsko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Plungės apylinkės teismo kanclerio Juozo Kaminsko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai rugsėjį J. Kaminskas sprendė klausimą dėl netarnybinio transporto naudojimo tarnybos tikslais – pasirašė įsakymą, kuriuo nustatė, kad jo artimo asmens privatus automobilis bus naudojamas komandiruotei.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario M. Tamaliūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario Mingaudo Tamaliūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, M. Tamaliūnas pernai lapkritį dalyvavo savivaldybės tarybos komiteto ir tarybos posėdžiuose, sprendžiant su VšĮ Raseinių ligonine susijusius klausimus, nors joje dirba valstybės politiko sutuoktinė.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narės L. Rimkienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narės Linos Rimkienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis ir leisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi, ar Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija priimtame sprendime tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

VTEK tirs aplinkybes, kai pernai liepą L. Rimkienė, tarnybos tikslais atvykusi į Vilnių, tarnybiniu automobiliu galbūt naudojosi ne tik tarnybos tikslais.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti Seimo nario padėjėjos ir Utenos apygardos rinkimų komisijos pirmininkės R. Gudynienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Seimo nario padėjėjos ir Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos pirmininkės Rolandos Gudynienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas pranešimo ir papildomai gautos informacijos pagrindu. Pranešta, kad R. Gudynienė galbūt sprendė klausimus dėl Seimo nario, kurio padėjėja dirba. Esą, ji pirmininkavo pernai rugsėjį vykusiam Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos posėdžiui, kuriame svarstyta tyrimo grupės išvada dėl tuometinio kandidato į Seimo narius galimo Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo, ir pasirašė šio posėdžio protokolą. Taip pat nurodyta, kad minėtąją išvadą apygardos rinkimų komisijos nariams R. Gudynienė išsiuntė elektroniniu paštu.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.