Buvusios Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorės L. Nagienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusios Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorės Laimos Nagienės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomai gautos informacijos pagrindu. Esą, L. Nagienė 2019-2020 metais savivaldybės administracijoje sprendė klausimus, susijusius su Mažeikių Kalnėnų pagrindine mokykla, kuriai vadovauja L. Nagienei artimas asmuo. Taip pat, eidama administracijos direktorės pareigas, L. Nagienė pernai kovą galbūt pasirašė įsakymą, kuriuo įgaliojo UAB „Tomga vairuotoją atstovauti savivaldybės dministraciją organizuojant asmenų, tarp kurių buvo ir L. Nagienei artimas asmuo, parvežimą iš Estijos į Lietuvą.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario V. Kanišausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario Valdo Kanišausko elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko suabejojusi, ar Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija priimtame sprendime tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. Tirta situacija, kai pernai balandį V. Kanišauskas dalyvavo savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, kaimo ir aplinkos komiteto posėdyje svarstant dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. Esą ši situacija galėjo sukelti jam interesų konfliktą.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.