– Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorė R. Reches įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorės pareigas VTEK tirtuoju laikotarpiu laikinai ėjusi Ruth Reches nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko gauto pranešimo pagrindu. Nustatyta, kad R. Reches yra deklaravusi, jog jai artimas asmuo pirmininkauja VšĮ „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondo“ (GVF) valdybai. Dėl šios priežasties gegužę Vilniaus miesto savivaldybės meras nušalino R. Reches nuo bet kokių veiksmų ir sprendimų, susijusių su GVF vykdomu projektų finansavimu ir įpareigojo ją pavesti tokias funkcijas vykdyti gimnazijos direktoriaus pavaduotojai.

Gimnazija ir GVF buvo sudarę sutartis dėl dviejų gimnazijos projektų finansavimo, kurių įgyvendinimas VTEK tyrimo laikotarpiu buvo pasibaigęs. Sutartyse numatyta, kad audituojant projekto įgyvendinimą, visus auditoriaus pareikalautus dokumentus bei paaiškinimus būtina pateikti GVF ar auditoriui per nustatytą terminą. Atsižvelgiant į tai, projektus audituojantys subjektai paprašė gimnazijos atitinkamos informacijos, o balandį, gegužę ir birželį R. Reches įsakymais įpareigojo gimnazijos direktoriaus pavaduotoją šią informaciją pateikti.

VTEK vertinimu, audituojančių subjektų prašyti duomenys buvo susiję su GVF finansuotais ir gimnazijos įgyvendintais projektais, bet ne su R. Reches ar su jai artimo asmens funkcijomis ar kompetencija einant pareigas GVF. Taigi nėra akivaizdžių ir pagrįstų duomenų, rodančių, kad laikinosios direktorės išleisti įsakymai būtų tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su jai artimo asmens privačiais interesais ar būtų kaip nors paveikę jos artimo asmens GVF turimą statusą. Be to, du iš trijų R. Reches įsakymų buvo priimti atsižvelgiant į minėtąjį mero potvarkį.

– Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariai P. Aukštikalnis ir N. Naujokienė įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariai Paulius Aukštikalnis ir Nijolė Naujokienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimai atlikti gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų balandį valstybės politikai nenusišalino savivaldybės tarybos komitetų ir tarybos posėdžiuose svarstant dėl Kėdainių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitų, nors VšĮ Kėdainių ligoninėje dirba P. Aukštikalniui ir N. Naujokienei artimas asmuo.

Tiriant nustatyta, kad minėtuosiuose posėdžiuose svarstyti klausimai nebuvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su P. Aukštikalniui ir N. Naujokienei artimo asmens darbo eiga VšĮ „Kėdainių ligoninė“.

Įvertinusi šios gydymo įstaigos minėtosios veiklos ataskaitos turinį ir tai, kad už ataskaitos parengimą ir atsiskaitymą tarybai išimtinai atsakingas ligoninės vadovas, VTEK manymu, nėra pagrindo daryti išvadą, kad valstybės politikai buvo asmeniškai suinteresuoti savivaldybės tarybai sprendžiant klausimą dėl minėtosios ataskaitos patvirtinimo. VTEK vertinimu, savivaldybės tarybos sprendimas pritarti ataskaitai nekeičia P. Aukštikalnio ir N. Naujokienės artimo asmens darbo ligoninėje sąlygų ir nesukuria naujų. Taip pat nenustatyta, kad savivaldybės tarybos sprendimas dėl ligoninės stebėtojų tarybos nario atšaukimo būtų turėjęs tiesioginės įtakos minėtųjų valstybės politikų artimo asmens privatiems interesams.

– Pratęsti tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario R. Špečkausko elgesio

Siekdama įvertinti papildomus duomenis, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pratęsė Pagėgių savivaldybės tarybos nario Remigijaus Špečkausko atžvilgiu atliekamą tyrimą.

VTEK aiškinasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas suabejojus, ar Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisija atliktame tyrime tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. VTEK tiria aplinkybes, kai R. Špečkauskas galbūt turėjo pareigą savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti su Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centru sudarytą galiojantį sandorį ir savivaldybės taryboje nusišalinti nuo klausimų, susijusių su Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centru.

VTEK informacija