– Sprendimų dėl asmenų elgesio (atlikus tyrimus) nenumatyta;

– Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

– Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas;

– Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

– Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija