– Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys V. Bulotas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė pripažinti, kad Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Bulotas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad šių metų birželį savivaldybės tarybos posėdyje jis nenusišalino svarstant ir tvirtinant Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą, kuris, be kita ko, nustato profesinės veiklos teikiant neformaliojo švietimo paslaugas vertinimo tvarką. Būdamas laisvuoju mokytoju, V. Bulotas yra neformalaus vaikų švietimo paslaugų teikėjas ir šioje savivaldybėje vykdo dvi neformalaus vaikų švietimo programas, taigi šiuo atveju jam kilo interesų konfliktas. Siekdamas jo išvengti, valstybės politikas privalėjo pareikšti nusišalinimą ir nedalyvauti aprašo svarstymo bei sprendimo procedūrose. To jis nepadarė.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Raseinių rajono savivaldybės merui, prieš pradedant iš esmės nagrinėti klausimus savivaldybės tarybos posėdžiuose, priminti savivaldybės tarybos nariams apie pareigą laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

– Atidėti svarstymą ir pratęsti tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario K. Komskio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė atidėti klausimo svarstymą ir pratęsti tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario Kęsto Komskio elgesio, atsižvelgusi į jo paties prašymą.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Pranešta, kad K. Komskis, atstovaudamas jo valdomai UAB „Kalibrus“, su Pagėgių savivaldybės administracija šiemet buvo pasirašęs rangos bei kitų darbų sutarčių.

– Tirti susisiekimo viceministro V. Puodžiuko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl susisiekimo viceministro Virgaudo Puodžiuko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir VTEK papildomai surinktos informacijos pagrindu. Nagrinėjamos aplinkybės, kai šių metų gegužę ir rugsėjį viceministras galbūt nenusišalino ir pirmininkavo susisiekimo ministro įsakymu sudarytos Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių objektų, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų, atrankos komisijos posėdžiuose. Esą, šiuose posėdžiuose V. Puodžiukas pristatė sąrašą kelių objektų, kurių rekonstrukcijai siūloma skirti finansavimą. Tarp jų buvo ir trys Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) plėtojimuisi galbūt svarbios gatvės. Prieš tapdamas viceministru, V. Puodžiukas buvo LEZ administruojančios UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymas“ valdybos nariu, taip pat sutarties pagrindu teikė šiai bendrovei atlygintinas konsultacines paslaugas.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

– Tirti Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklo valdybos pirmininko A. Gylio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklo valdybos pirmininko Algimanto Gylio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A. Gylys galbūt neinformavo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklo (ŽRVVGT) valdybos apie jai adresuotą skundą dėl jo paties galbūt neteisėtų veiksmų ir nesudarė valdybai galimybės spręsti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija