– Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario V. Buloto elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario Vytauto Buloto elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį V. Bulotas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir tvirtinant Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą, nors valstybės politikas ir jo sutuoktinė yra neformaliojo vaikų švietimo teikėjai.

– Pagėgių savivaldybės tarybos nario K. Komskio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Pagėgių savivaldybės tarybos nario Kęsto Komskio elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Pranešta, kad K. Komskis, atstovaudamas jo valdomai UAB „Kalibrus“, su Pagėgių savivaldybės administracija šiemet buvo pasirašęs rangos bei kitų darbų sutarčių.

– Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

– Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas;

– Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

– Svarstys kitus veiklos klausimus.

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija