– Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius M. Petraitis pažeidė įstatymo nuostatas nenusišalindamas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, jog Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam atsiradus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad pernai gruodį Tauragės rajono savivaldybės meras savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams potvarkiu skyrė vienkartines pinigines išmokas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Potvarkio priede be kitų asmenų buvo nurodyta ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus M. Petraičio pavardė. Nustatyta, kad M. Petraitis šį dokumentą derino ir vizavo dokumentų valdymo sistemoje įvesdamas parinktį „pritarta“. VTEK nuomone, minėtasis potvarkis buvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su M. Petraičio privačiais interesais, nes šio dokumento pagrindu jis gavo realios finansinės naudos – vienkartinę piniginę išmoką. Tai, kad M. Petraitis gautą piniginę išmoką šių metų gegužę grąžino savivaldybės administracijai, nekeičia fakto, kad pernai gruodį jis veikė interesų konflikto situacijoje. VTEK neturi duomenų, kad tarnautojas būtų nusišalinęs nuo šio, su juo pačiu susijusio dokumento vizavimo.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Tauragės rajono savivaldybės merui inicijuoti prevencinių priemonių taikymą savivaldybės dokumentų rengimo procedūrose, siekiant užkirsti kelią Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimams ateityje.

– Lobiste įregistruoti Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos atstovus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos (LKTA) prezidentę Vaivą Žukienę ir direktorių Marių Daukantą į registruotų lobistų sąrašą. Spręsdama VTEK vadovavosi LKTA pateiktu prašymu bei Lobistinės veiklos įstatymu. Šiuo metu šalyje įregistruota 122 lobistų.

Lobistinės veiklos negali vykdyti lobistu neįsiregistravęs asmuo. Lobistams taip pat keliamas reikalavimas deklaruoti savo veiklą viešai. Lobistinės veiklos deklaracijas galima peržiūrėti svetainėje www.lobistai.lt. Jose lobistai privalo nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji vykdyta ir kokiam asmeniui šiais veiksmais siekta daryti įtaką. Deklaruoti būtina ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.

– Palangos miesto savivaldybės tarybos narė S. Grigorian įstatymo nepažeidė

Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Pranešta, kad 2019 m. rugsėjį S. Grigorian nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje bandant patvirtinti apleistų ir neprižiūrimų ar naudojamų ne pagal paskirtį pastatų sąrašą. Esą, į jį buvo įtrauktas ir pastatas, kurį tam tikrą laiką nuomojosi bendrovė, kuriai vadovauja valstybės politikei artimas asmuo.

Tyrimo duomenys rodo, kad S. Grigorian nekilo pareiga nusišalinti minėtajame savivaldybės tarybos posėdyje, nes sprendimo projektas nesukėlė jokių teisinių pasekmių bendrovei, kurią valdo valstybės politikei artimas asmuo. Trijų procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, skirtas apmokestinti pagal minėtąjį 2019 m. savivaldybės tarybos sprendimo projektą nustatomam pastatų sąrašui, taikytinas 2020 metų mokestiniam laikotarpiui ir taikomas turto savininkams. Iš tyrimo duomenų matyti, kad savivaldybės tarybos posėdžio metu jau buvo žinoma, kad patalpų nuomos sutartis dėl Palangos J. Basanavičiaus gatvėje esančio neprižiūrimo viešbučio paskirties pastato bus nutraukta dar 2019 m. Be to, šį pastatą S. Grigorian artimo asmens valdomai bendrovei nuomojęs savininkas – uždaroji akcinė bendrovė – bankrutavo. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, bankrutavusioms įmonėms nekilnojamojo turto mokestis netaikomas.

VTEK informacija