– Palangos miesto savivaldybės tarybos narės S. Grigorian elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Palangos miesto savivaldybės tarybos narės Svetlanos Grigorian elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikė nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2019 m. rugsėjį S. Grigorian nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje bandant patvirtinti apleistų ir neprižiūrimų bei naudojamų ne pagal paskirtį pastatų sąrašą. Į jį buvo įtrauktas ir pastatas, kurį tam tikrą laiką nuomojosi bendrovė, kuriai vadovauja valstybės politikei artimas asmuo.

– Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus M. Petraičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio elgesį. Aiškintasi, ar tarnautojas nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam atsiradus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir dokumentų pagrindu. Teigiama, kad pernai gruodį Tauragės rajono savivaldybės meras potvarkiu skyrė vienkartines pinigines išmokas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, tarp kurių – ir savivaldybės administracijos direktoriui. M. Petraitis galbūt nenusišalino ir vizavo minėtojo potvarkio projektą.

– Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

– Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas;

– Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

– Svarstys kitus veiklos klausimus.

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija